:::

RTI Radio Taiwan Internationalคุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 30 พ.ย. 2558 - เหมากงติ่ง

  • 30 November, 2015
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
毛公鼎

เหมากงติ่ง (毛公鼎)เป็นกระถางทองสัมฤทธิ์ที่หลอมขึ้นในยุคราชวงค์โจวตะวันตก สมัยฮ่องเต้ โจวเซวียนหวัง ภาชนะนี้มี 3 ขา มีความสูง 53.8 ซม.ภายในกระถาง มีการแกะสลัก 500 ตัวอักษร(บางตำราก็บอกว่ามีทั้งหมด 499 ตัวอักษร ซึ่งตัวที่ 500 จะเป็นตัวอักษรซ้ำ ยัง  ไงๆ เราก็ใช้ 500 ตัวอักษรเพื่อการจำง่ายก็แล้วกัน) และตัวอักษรทั้ง 500 คำนี้ แบ่งเป็น 32 แถว (金文-คำจารึกบนเครื่องทองสัมฤทธิ์) ถือเป็นภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่มีการแกะสลักตัวอักษรมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน และรวมทั้งตัวอักษรที่สลักในภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่มากที่สุดของโลกอีกด้วย เป็นตัวแทนความเรียงปกิณกะในยุคราชวงค์โจวตะวันตก และยังถือว่าเป็นอักษรพู่กันที่แกะสลักลงบนภาชนะทองสัมฤทธิ์เกรดสูงสุดอีกด้วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง