อย่างนี้คุณจะว่ายังไง - 2021-02-20

  • 20 February, 2021
บึงต้าพอ(大坡池) เป็นบึงธรรมชาติตั้งอยู่ที่ตำบลฉือซั่งของเมืองไถตงทางภาคตะวันออกของไต้หวัน

อย่างงี้คุณจะว่ายังไง –20 ก.พ. 63 - บึงต้าพอ(大坡池) เป็นบึงธรรมชาติตั้งอยู่ที่ตำบลฉือซั่งของเมืองไถตง เคยมีปลาชุกชุม คนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ใกล้บึง จับปลาไนตัวใหญ่มีความยาวมากกว่า 1 ฟุต ใช้เชือกร้อยที่เหงือกแล้วหิ้วขึ้นรถไฟ คุณรู้หรือไม่ทำไมต้องทำเช่นนั้น

 

บึงต้าพอ(大坡池) เป็นบึงธรรมชาติตั้งอยู่ที่ตำบลฉือซั่งของเมืองไถตงทางภาคตะวันออกของไต้หวัน พื้นที่ของบึงประมาณ 28 เฮกตาร์ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 262-269 เมตร เคยเป็นบึงธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไถตง และเป็นบึงที่มีทิวทัศน์สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองไถตง ถือเป็นบึงรอยเลื่อน(斷層池)ที่เกิดเป็นแอ่งของการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์ มีชื่อเก่าว่า “บึงต้าผี-大埤池” และเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน เนื้อที่ของบึงจะมีน้ำเต็มครอบคลุมพื้นที่เกือบ 100 เฮกตาร์ ในช่วงน้ำเหลือน้อยก็ยังมีพื้นที่บึงมากถึง 45 เฮกตาร์ และสมัยก่อนบึงนี้จะมีปลาน้ำจืดหลายชนิดอาศัยอยู่ โดยเฉพาะมีปลาไน (鯉魚) เป็นจำนวนมาก

คนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ใกล้บึงมีจำนวน 10 กว่าครัวเรือน จะมีอาชีพจับปลาไนบึง ยุคปี 1950 คนที่จับปลาไนได้มักจะส่งมอบให้ญาติสนิทมิตรสหายเป็นของฝากในเวลาเดินทางไปเยี่ยมเยือนกัน ในยุคนั้น ปลาไนตัวใหญ่ มีความยาวมากกว่า 1 ฟุต คนที่จับปลาได้มักจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษปฏิทินจุ่มน้ำให้เปียก จากนั้นเอาไปติดที่ตาทั้งสองของปลาไนเพื่อรักษาความชุ่มชื้น จากนั้นใช้เชือกร้อยที่เหงือกแล้วหิ้วขึ้นรถไฟเอาไปฝากญาติที่เมืองฮัวเหลียน แม้ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง แต่ปลาไนก็ยังไม่ตายและมีความสด ซึ่งภาพที่ปรากฏให้เห็นนี้ถือเป็นภาพลักษณ์ของชาวเมืองตำบลฉือซั่งเลยทีเดียว

 แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมามีการจับปลาเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศที่มีปลาเยอะเริ่มเปลี่ยนไปความอุดมสมบูรณ์ลดลง และเกิดความไม่สมดุลทางระบบนิเวศ มีปลาต่างถิ่นเข้ามาจำนวนมาก อย่างเช่นปลาช่อนสายพันธุ์ไทย จะกินไข่ปลาและตัวปลาเล็กๆ ทำให้ปลาอื่นสูญพันธุ์ และเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เมืองไถตงมีการจัดแข่งขันตกปลาช่อนไทย ให้รางวัล ก.ก. ละ 50 เหรียญไต้หวัน คาดไม่ถึง อากาศหนาวต้นปี 2564 ธรรมชาติได้ช่วยขจัดปลาต่างถิ่น หวังว่าประชาชนจะไม่นำปลาต่างถิ่นเข้ามาอีกเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา อากาศที่เมืองไถตงลดต่ำถึง 4.1 องศาเซลเซียส ที่บึงต้าพอฉือ (大坡池) ปลาช่อนไทยหนาวตาย จางเฉาฟู่ (張朝富) นักตกปลาที่พยายามกำจัดปลาต่างถิ่นบอกว่า หลังจากลมหนาวผ่านไปมีผู้เผยแพร่ภาพ ปลาช่อนไทยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ลอยหงายท้องตายมากมาย

ฟั่นลี่เหริน(范力仁) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศบอกว่า ชาวไต้หวันนำปลาช่อนจากไทย และเวียดนามมาเพาะเลี้ยงสำหรับขายเป็นอาหาร แต่ชาวไต้หวันไม่นิยม เนื่องจากมีกลิ่นสาบโคลน จึงมีผู้ปล่อยลงแม่น้ำ เกิดการแพร่พันธุ์จำนวนมาก เป็นผลเสียต่อระบบนิเวศ เนื่องจากปลาช่อนไทยมาเป็นปลาเขตร้อน ทนอากาศหนาวไม่ไหว ลมหนาวผ่านมา 2-3 ระลอก จึงหนาวตาย เป็นเหตุการณ์คล้ายกับที่เมืองอี๋หลัน ในอดีตเคยมีปลาช่อนไทยอยู่ในแหล่งน้ำ เจออากาศหนาวครั้งเดียวปลาช่อนตายหมด ไม่เห็นอีกเลย

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เมืองไถตงมีการจัดแข่งขันตกปลาช่อนไทย ให้รางวัล ก.ก. ละ 50 เหรียญไต้หวัน คาดไม่ถึง ครั้งนี้อากาศหนาว ธรรมชาติได้ช่วยขจัดปลาต่างถิ่น หวังว่าประชาชนจะไม่นำปลาต่างถิ่นเข้ามาอีกเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ photo:CNA,Taiwan

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง