:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalอย่างนี้คุณจะว่ายังไง วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.2565

  • 20 June, 2022
อย่างนี้คุณจะว่ายังไง
เมืองหยุนหลิน แบ่งปันความสำเร็จการนำเศษอาหารครัวเรือนเปลี่ยนเป็นของมีค่าหลากหลายวิธี

    เมืองหยุนหลิน แบ่งปันความสำเร็จการนำเศษอาหารครัวเรือนเปลี่ยนเป็นของมีค่าหลากหลายวิธี      

    คลิกฟังรายการที่นี่

       สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองหยุนหลิน จัดกิจกรรมแบ่งปันความสำเร็จของการเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า โดยจัดงานที่หน้าลานศูนย์กิจกรรมชุมชนเป่ยซี ตำบลหูเหว่ย ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จางลี่ซ่าน(張麗善) ผู้ว่าเมืองหยุนหลินบอกว่า ขยะครัวเรือนเมืองหยุนหลินแต่ละวันประมาณ 40-45 ตัน เพื่อการย่อยสลายอย่างมีความราบรื่น จึงผลักดันการแยกขยะดิบ และขยะสุกผ่านการสะเด็ดน้ำ จากนั้นส่งไปยังบริษัท Nan Ya พลาสติกกรองและหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับความนิยมจากประชาชนมาก สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมปี 2022 ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตได้ 4,390 ตัน หรือประมาณ 219,538 กระสอบ สำนักสิ่งแวดล้อมนำมาแจกให้ประชาชนในชุมชน องค์กร โรงเรียนนำไปใช้ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการสามารถยื่นขอจากที่ว่าการเขตหรือสมาคมเกษตรได้ ซึ่งทางผู้ว่าจางลี่ซ่านบอกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เพียงแต่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะพัฒนาแบรนด์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เมืองหยุนหลิน แบ่งปันความสำเร็จการนำเศษอาหารครัวเรือนเปลี่ยนเป็นของมีค่าหลากหลายวิธี

       นอกจากการนำเอาขยะครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ทางตำบลโข่วหูยังได้ใช้แมลงวันลายย่อยสลายขยะ เพราะแมลงวันลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวหนอนสามารถย่อยสลายขยะครัวเรือนต่างๆ มูลที่ได้จากการย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ นำไปปรับปรุงดิน นอกจากนี้ เพื่อผลักดันลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ในปี 2022 ทางเมืองหยุนหลินยังได้เป็นผู้นำผลักดันครัวเรือนซื้อเครื่องย่อยสลายขยะ ลดขยะตั้งแต่ต้นตอ ลดกลิ่นเหม็นเน่า รักษาสภาพแวดล้อม จนได้รับการตอบรับที่ดี โดยระยะแรกให้เงินอุดหนุน 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และมีผู้ยื่นขอหมดแล้ว จำนวน 485 ครัวเรือน ส่วนในระยะที่ 2 เพิ่มการให้เงินอุดหนุนอีก 500,000 เหรียญไต้หวัน จำนวน 230 ครัวเรือน คาดว่าแต่ละปีจะช่วยลดปริมาณขยะครัวเรือนจากต้นทางได้มากถึง 500 ตัน

สิ้นสุด พ.ค. ปี 2022 ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตจากขยะเศษอาหารครัวเรือมีมากถึง 4,390 ตัน

       จางเฉียวเหวย(張喬維)ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมบอกว่า หลังจากที่ผู้ว่าจางลี่ซ่านเข้ารับตำแหน่งแล้ว มีการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของการเลี้ยงสุกร เมืองหยุนหลินได้มีการห้ามใช้เศษอาหารครัวเรือนเลี้ยงสุกร มีการผลักดันการใช้เศษอาหารครัวเรือนให้มีการย่อยสลายหลากหลายวิธีการ นอกเหนือจากร่วมมือกับบริษัท Nan Ya พลาสติกเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยแล้ว ยังได้มีการใช้นอนแมลงวันลายในการย่อยสลาย เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและขยายผลสำเร็จสู่เมืองอื่นด้วย

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

เมืองเหมียวลี่ ใช้หนอนแมลงวันย่อยสลายขยะอาหาร

       ที่ตำบลซานอี้ เมืองเหมียวลี่ ได้ดำเนินนโยบายใช้หนอนแมลงวันลายกำจัดขยะอาหารผ่านมา 1 ปีแล้ว ขยะที่ผ่านการย่อยสลายนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยชั้นดี ไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นที่นด็ชื่นชอบของชาวบ้าน แย่งกันนำไปปลูกผักผลไม้เพราะได้ผลผลิตดี

เมืองเหมียวลี่ ใช้หนอนแมลงวันย่อยสลายขยะอาหาร 

      ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไต้หวันดำเนินมาตรการงดการใช้เศษอาหารจากครัวเรือนในการเลี้ยงสุกร ดังนั้น ตำบลซานอี้จึงดำเนินการใช้หนอนแมลงวันลายย่อยสลายขยะอาหารในครัวเรือน เริ่มเลี้ยงหนอนแมลงวันจากจำนวน 1 ลัง ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว จนกระทั่งปัจจุบันขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นกว่า 200 ลัง แต่ละวันสามารถย่อยสลายขยะอาหารสะเด็ดน้ำได้ถึง 400 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับขยะอาหารเปียก 800 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 40% ของขยะครัวเรือนในตำบลซานอี้ที่มีปริมาณมากถึงวันละ 2 ตัน

ปุ๋ยเกรดดี ได้จากการย่อยเศษอาหารของหนอนแมลงวัน(ภาพ:udn.com)

      หนอนแมลงวันลายนับล้านตัวช่วยร่นเวลาการย่อยสลายขยะอาหารจากครัวเรือน กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ไม่มีกลิ่นเหม็น และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ปัจจุบันตำบลซานอี้มีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับตำบลเถียนจงเมืองจางฮั่ว ตำบลโข่วหูเมืองหยุนหลิน ตำบลจี๋จี๋เมืองหนานโถว แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย วิจัยความแตกต่างด้านพันธุกรรม เพื่อขยายการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในวงกว้าง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง