:::

อย่างนี้คุณจะว่ายังไง วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.2565

  • 21 November, 2022
อย่างนี้คุณจะว่ายังไง
YouBike 2.0 จะขยายเข้านครไถหนาน แทนที่ T-Bike เดือนมีนาคมปีหน้า

รถจักรยานสาธารณะ T-Bike ของนครไถหนาน กำลังจะถูกแทนที่ด้วย YouBike 2.0 โดยเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม ปี 2023 หวงเหว่ยเจ๋อ (黃偉哲) ผู้ว่าการนครไถหนานบอกว่า ปี 2023 ตั้งเป้าหมายติดตั้งให้บริการ 300 จุด มีเสาจอดรถ 6,000 เสา จำนวนจักรยาน 3,824 คัน และเมื่อถึงปี 2025 (ผ่านไป 2 ปี) จะติดตั้งให้ครบ 500 จุด มีเสาจอดรถ 10,000 เสา และจักรยานที่ให้บริการ 5,000 คัน โดยในจำนวนนี้เป็นจักรยานไฟฟ้า 500 คันรวมอยู่ด้วย

YouBike 2.0 จะขยายเข้านครไถหนาน แทนที่ T-Bike เดือนมีนาคมปีหน้า

หวงเหว่ยเจ๋อแถลงข่าวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2022 ชี้ว่า YouBike 2.0 ให้บริการเชื่อมโยงเมืองใกล้เคียง ประชาชนสามารถยืมคืนข้ามเมืองได้ระหว่างนครไถหนาน เมืองเจียอี้ และนครเกาสง เนื่องจากเป็นระบบเดียวกัน มีความสะดวก สามารถขจัดปัญหาในยุคการใช้ T-Bike ที่ไม่สามารถยืม-คืนข้ามเมืองได้ นอกจากนี้ ยังจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานจำนวน 48 สายของนครไถหนานได้ด้วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง