:::

อย่างนี้คุณจะว่ายังไง

  • 18 November, 2022
อย่างนี้คุณจะว่ายังไง
นครไทจงจะเริ่มเก็บค่าถุงทิ้งขยะแทนการเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปา(photo:Unsplash)

ในโอกาสที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เชิญผู้ว่านครไทจงและสมาชิกสภาจังหวัดลงนามคำมั่นการกำจัดมลพิษ เฉินหงอี้(陳宏益) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมนครไทจง เป็นตัวแทน หลูซิ่วเอี่ยน (盧秀燕) ผู้ว่านครไทจง ชี้ว่าในนครไทจงจะเริ่มนโยบายเก็บค่าถุงทิ้งขยะ กำหนดช่วงทดลอง 1 ปี

ถุงทิ้งขยะที่ซื้อใส่ขยะในกรุงไทเป และ นครนิวไทเป 

เฉินหงอี้บอกว่า ปัจจุบันกรุงไทเป และ นครนิวไทเป ดำเนินการเก็บค่าถุงทิ้งขยะแล้ว แต่ในเมืองอื่นยังเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปา  ยกตัวอย่าง เก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำจ่ายปีละ 2,000 เหรียญไต้หวัน แต่ถ้ากำหนดให้ซื้อถุงทิ้งขยะจะลดเหลือ 1,000 เหรียญไต้หวัน และในขณะนี้ตลาดสุ่ยหนาน (水湳) และเขตสือกัง (石岡區) ของนครไทจงเริ่มทดลองให้ประชาชนซื้อถุงสำหรับทิ้งขยะแล้ว ได้รับผลการตอบรับดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีการขยายการทดลองให้ทั่วนครไทจงภายใน 1 ปี

เฉินหงอี้ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมนครไทจงชี้แจงการเริ่มนโยบายเก็บค่าถุงทิ้งขยะ 

ในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกว่านครไทจงมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่สุดในไต้หวัน จึงเรียกร้องให้ลดการใช้ไฟฟ้าปีละ 2% เฉินหงอี้บอกว่าจะดำเนินการประหยัดไฟในส่วนของภาคธุรกิจ และส่งเสริมประชาชนประหยัดไฟ โดยให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้า ร่วมมือกับบริษัท Taipower (การไฟฟ้าไต้หวัน) หากลดการใช้ไฟฟ้าได้มาก ก็จะได้รับการอุดหนุนมากขึ้น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง