close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

อย่างนี้คุณจะว่ายังไง วันเสาร์ที่ 18 พ.ย.2565

  • 18 November, 2023
อย่างนี้คุณจะว่ายังไง
ลูกปลาไหลญี่ปุ่นมีค่ามาก เปรียบเสมือน “ทองคำขาว” ในทะเล

“ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจากการรับฟัง Podcast ของ Rti ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ!บนเว็บไซต์https://2023appsurvey.rti.org.tw/th

ลูกปลาไหลญี่ปุ่นมีค่ามาก เปรียบเสมือน “ทองคำขาว” ในทะเล

   ฤดูกาลจับลูกปลาไหลญี่ปุ่นประจำปี 2023 ของไต้หวัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไป ในช่วงนี้หากมีสัญญาณว่าลูกปลาไหลแหวกว่ายมาบริเวณชายฝั่งเมืองเจียอี้ ก็สามารถออกทะเลจับลูกปลาไหลได้ทันที ทั้งนี้ ลูกปลาไหลทะเลที่จับจากธรรมชาติมีราคาแพง เปรียบเสมือนทองคำขาวในทะเล ชาวประมงที่ออกไปจับคาดหวังเป็นโบนัสแห่งปี อย่างไรก็ตาม หันอวี้ซาน(韓玉山) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประมงมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันคาดการณ์ว่า ปีนี้อาจมีลูกปลาไหลน้อยกว่าปีที่แล้ว คาดว่าการจับลูกปลาไหลของไต้หวันมีคงไม่เกิน 2 ตัน

ลูกปลาไหลที่จับไปขาย

   รัฐบาลเมืองเจียอี้แถลงว่า ผู้จับลูกปลาไหลตามแนวชายฝั่งจะต้องลงทะเบียนกับสมาคมประมง การจับลูกปลาไหลจะต้องรักษาความปลอดภัยของตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อจับได้จะต้องลงบันทึกรายวัน สถานที่จับ และปริมาณที่จับได้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการประเมินและวางแผนจัดการทรัพยากรปลาไหลในอนาคต

การจับลูกปลาไหลต้องเสี่ยงภัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

  ทั้งนี้ การเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่นเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมผ่านมายาวนานของไต้หวัน เนื่องจากการเลี้ยงปลาไหลจำเป็นต้องอาศัยการจับลูกปลาจากธรรมชาติทางทะเล ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเลี้ยงชีพของชาวประมง และการเพิ่มปริมาณลูกปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ปี 2013 กรมประมงไต้หวันได้ออกกฎหมายห้ามจับลูกปลาไหล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี ยกเว้นเขตเมืองฮัวเหลียนและเมืองไถตง ซึ่งเขตที่ห้ามจับลูกปลาไหลคือบริเวณห่างจากชายฝั่ง 3 ไมล์ รวมทั้งเขตน้ำขึ้นน้ำลง และบริเวณปากแม่น้ำด้วย

   อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ไต้หวันยังไม่ดำเนินมาตรการควบคุมการจับลูกปลาไหล ฤดูกาลจับจะยาวนานถึง 7 เดือน คือสามารถจับได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงปลายเดือนเมษายนของปีถัดไป แต่เพื่อต้องการให้ลูกปลาไหลญี่ปุ่นที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีโอกาสเจริญเติบโตสืบพันธุ์รุ่นต่อไป เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศปลาไหล ตั้งแต่ปี 2013 กรมประมงได้กำหนดให้ช่วงที่จับลูกปลาไหลได้คือ เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป รวมทั้งหมด 4 เดือนเท่านั้น

ที่ปากแม่น้ำหลันหยาง ผู้คนตั้งแคมป์เฝ้ารอการจับลูกปลาไหล

   กรมวิชาการเกษตรชี้ว่าการจับลูกปลาไหลถือเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่สำคัญของชาวประมงในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจับลูกปลาไหลจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ และเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ท้องฟ้ามืด อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงหน้าหนาว การจับลูกปลาไหลจึงมีความเสี่ยง ขอให้คนที่ไปจับลูกปลาไหลจะต้องสวมชุดนิรภัยและระวังเรื่องอากาศ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

ตรวจดูลูกปลาไหลที่จับได้(photo:newsmarket)

   หากจะถามว่าปลาไหลที่จับได้นั้นมาจากไหน? ปลาไหลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จับโดยชาวประมงไต้หวันคือปลาไหลญี่ปุ่น ปลาไหลที่โตเต็มวัยจะมีสีขาวสีเงินและเกิดในน่านน้ำทางตะวันตกของหมู่เกาะมาเรียนา (เกาะกวม เกาะไซปัน ฯลฯ) ซึ่งอยู่ห่างจากไต้หวัน 3,000 กิโลเมตร เมื่อเกิดมาจะมีความยาวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรและมีรูปร่างเหมือนใบวิลโลว์ จึงถูกเรียกว่าปลาไหลวิลโลว์ พวกมันลอยไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร และเมื่อเติบโตประมาณ 60 มม. ก็จะกลายเป็นปลาไหลแก้วใส เมื่อถูกน้ำพัดพาถึงชายฝั่งของประเทศในเอเชียตะวันออก จะถูกดึงดูดด้วยน้ำจืดจากปากแม่น้ำแล้วแหวกว่ายทวนน้ำ เมื่อถึงช่วงนี้เอง ก็เป็นโอกาสของชาวประมงที่จะจับปลาไหล ในช่วงนี้ ตัวปลาไหลโปร่งใสและบางเหมือนด้ายเข็ม ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร จนบางคนเรียกว่า "เส้นปลาไหล"

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง