:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalเลาะรั้ว ครัวไต้หวัน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

  • 12 May, 2022
เลาะรั้ว ครัวไต้หวัน

     เลาะรั้วครัวไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่อราวความอร่อยของ 10 เมนูอาหารในภัตตาคารไต้หวันที่คนไต้หวันชอบรับประทานมากที่สุด ไต้หวันมีเมนูอาหารค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากมีประชากรที่อพยพมาจากหลายพื้นที่เข้ามาพักอาศัยหรือตั้งรกรากอยู่ในไต้หวัน โดยการนำอพยพเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมประเพณีและเมนูอาหารเข้ามาด้วย ทำให้ในไต้หวันนอกจากอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เราจะพบเห็นหรือหารับประทานได้เมื่อเดินทางไปยังพื้นที่นั้นๆ แล้ว ก็ยังมีเมนูอาหารไต้หวันแบบกลางๆ ที่พบเห็นได้ตามภัตตาคารทั่วไต้หวันด้วย โดยเมนูเหล่านี้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแบบไต้หวันและใช้วัตถุดิบที่มีในไต้หวันแล้ว ชื่ออาหารเวลานำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะในภัตตาคารก็มีความหมายดีด้วย คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง