close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

  • 15 January, 2021
ขุนพล แรงงานไทย
คนงานไทยกินลาบหมูดิบ พยาธิตืดหมูชอนไชเข้าขา ปวดแทบเดินไม่ได้

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศ ปีใหม่นี้เป็นต้นไป พื้นที่หอพักแรงงานต่างชาติจาก 3.2 ตร.ม.ต่อคน เพิ่มเป็น 3.6 ตร.ม.

      กระทรวงแรงงานประกาศใช้มาตรฐานการตรวจสอบแผนบริหารดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติฉบับปรับปรุงใหม่ มีผลตั้งแต่ปีใหม่ 2564 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขพื้นที่ห้องพักโดยเฉลี่ยของแรงงานต่างชาติ จากเดิม 3.2 ตร.ม.ต่อคน เพิ่มเป็น 3.6 ตร.ม. ต่อคน และเพิ่มข้อบังคับให้นายจ้างต้องชี้แจงว่า หอพักแรงงานต่างชาติแยกออกจากโรงงานหรือไม่ ต้องรายงานสถานที่สร้างหอพักมีวัตถุอัตรายอะไรหรือไม่ รวมทั้งรายงานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและบันทึกการตรวจสอบด้านอัคคีภัยเป็นต้น

พื้นที่ห้องพักโดยเฉลี่ยของแรงงานต่างชาติเพิ่มเป็น 3.6 ตร.ม. ต่อคน

      มาตรฐานการตรวจสอบแผนบริหารดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติฉบับปรับปรุงใหม่ นอกจากปรับเพิ่มพื้นที่โดยเฉลี่ยของหอพักเป็น 3.6 ตร.ม. แล้ว ยังกำหนดให้แรงงานต่างชาติแต่ละคน ต้องมีที่นอน ตู้เก็บเสื้อผ้าเป็นของตนเอง โรงอาหารและห้องครัวต้องแยกออกจากกัน และต้องอยู่ห่างจากห้องน้ำห้องส้วมมากกว่า 30 เมตรขึ้นไป ต้องมีน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานที่เพียงพอ หอพักห้ามใกล้วัตถุอันตราย สถานที่เก็บวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ  สารออกซิไดซ์ ก๊าซและสารที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย สถานที่ตั้งเตาเผา  หม้อน้ำ สถานที่ที่มีสารระเหยที่เป็นพิษต่อร่างกาย ไอน้ำหรือฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่ใกล้เครื่องจักร ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงและมีเสียงดัง และต้องกำหนดระเบียบบริหารหอพักด้วยภาษาที่แรงงานต่างชาติอ่านออกเข้าใจ เป็นต้น

พื้นที่ห้องพักโดยเฉลี่ยของแรงงานต่างชาติเพิ่มเป็น 3.6 ตร.ม. ต่อคน

2. ประกาศแล้ว นายจ้างปล่อยให้แรงงานต่างชาติของตนค้างคืนในหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน สั่งปรับทันที และเพิกถอนใบอนุญาต ห้ามว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 2 ปี มีผล 8 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

      เพื่อป้องกันเกิดช่องโหว่ในการป้องกันโรคจากการเข้าพักหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 หากแรงงานต่างชาติเดินทางถึงไต้หวัน ถูกพาไปพักยังหอพักที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงของนายจ้างที่ไม่ได้ให้การดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานที่ตนได้รับอนุญาตนำเข้า และขัดกับแผนบริหารแรงงานต่างชาติที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงาน จะถูกลงโทษทันทีโดยไม่ให้มีช่วงปรับปรุง โทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ห้ามยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี

นายจ้างปล่อยให้แรงงานต่างชาติของตนค้างคืนในหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน สั่งปรับทันที และเพิกถอนใบอนุญาต ห้ามว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 2 ปี

      ก่อนหน้านี้มีการเปิดโปงบริษัทรับส่ง พาแรงงานต่างชาติที่พ้นจากการกักตัว 14 วัน ไปพักรวมกันกลุ่มใหญ่ในหอพักที่สกปรกและไม่ได้มาตรฐาน เพื่อรอตรวจโรคที่โรงพยาบาลในวันถัดไป ก่อนจะพาไปรายงานตัวที่โรงงาน ทำให้เกิดความกังวลว่า หอพักเหล่านี้ อาจกลายเป็นช่องโหว่ของมาตรการป้องกันโรค กระทรวงแรงงานจึงแก้ไขและประกาศระเบียบว่าด้วยการอนุญาตและบริหารแรงงานต่างชาติอย่างเป็นทางการ โดยให้มีผลในวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

แรงงานต่างชาตินั่งผิดหวังและมีความรู้สึกไม่ดีกับคืนแรกในไต้หวันที่บริษัทรับส่งพาไปค้างคืนในหอพักไม่ได้มาตรฐาน ก่อนจะพาไปรายงานตัวที่นายจ้าง

      ตามกฎระเบียบเดิม นายจ้างที่ไม่ได้ให้การดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติตามแผนการบริหารแรงงานต่างชาติที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงาน กองแรงงานท้องที่จะทำหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงภายในเวลากำหนด หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไข จึงจะทำการลงโทษ แต่คำนึงถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบบางข้อ อาจนำไปสู่การคุกคามความปลอดภัย ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ จึงมีการแก้ไขกฎระเบียบใหม่ มีเพียงความบกพร่องสถานเบาบางรายการเท่านั้น ที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงภายในเวลากำหนด มิเช่นนั้น จะถูกลงโทษทันที จะไม่แจ้งเตือนอีกต่อไป

ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่ง เตรียมหอพักไว้รับแรงงานไทย

      กรณีที่เข้าข่ายข้อบกพร่องในสถานหนักหรือลักษณะร้ายแรง ได้แก่ การปล่อยให้บริษัทรับส่งพาแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ หรือรอการเดินทางกลับประเทศไปพักค้างคืนที่โกดังหรือหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ ระเบียบฉบับใหม่นี้ ยังระบุชัดเจนว่า นายจ้างมอบหมายให้บริษัทจัดหางานไปรับหรือส่ง และดูแลความเป็นอยู่ ซึ่งรวมอาหารและที่พักของแรงงานต่างชาติ และบริษัทจัดหางานมอบให้บุคคลที่ 3 หรือบริษัทรับส่งรับช่วงดูแลต่อ นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืน ถือว่านายจ้างมีความผิดร้ายแรง จะถูกลงโทษทันที ยกเว้นกรณีที่กองแรงงานท้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ใช่เป็นความบกพร่องที่เกิดจากเจตนากระทำผิด จะได้รับการลดหย่อนโทษตามแต่การพิจารณาของกองแรงงานท้องที่

หอพักแรงงานไทยในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในเมืองอี๋หลาน

      ส่วนบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างถูกลงโทษและแรงงานต่างชาติได้รับความเสียหายในสิทธิประโยชน์ บริษัทจัดหางานรายนั้นๆ จะถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 40 และ 67 ต้องระวางโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน และส่งผลต่อการประเมินคุณภาพในการให้บริการครั้งต่อไปด้วย

ห้องซักผ้าของหอพักแรงงานไทยในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในเมืองอี๋หลาน

3. คนงานไทยกินลาบหมูดิบ พยาธิตืดหมูชอนไชเข้าขา ปวดแทบเดินไม่ได้ โชคดีหมอไต้หวันรักษาหาย พร้อมเตือน หากไชเข้าสมอง อันตรายถึงตายได้

      แรงงานไทยส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่มีรสดีรสแซ่บ อย่างเมนูลาบก้อย ลาบลู่ ที่มักใส่หมูดิบ หรือเลือดวัวสดๆ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร แต่หมูดิบ เนื้อสัตว์ดิบ รวมถึงผักสดที่เก็บตามพื้นดินที่ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่ไม่ล้างทำความสะอาดให้ดี อาจเป็นแหล่งของไข่พยาธิตืดหมู รวมถึงพยาธิอื่นๆ ได้

ตัวอ่อนในถุงน้ำของพยาธิตืดหมู หรือที่เรียกว่า ซีสต์เม็ดสาคู (เม็ดสีขาวๆ)  เข้าไปฝังตัวในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อคนงานไทย (ภาพจากรพ.มหาวิทยาเอเชีย)

      อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ มีแรงงานไทยวัย 42 ปีรายหนึ่ง ทำงานอยู่ที่นครไทจง ชอบทานอาหารสุกๆ ดิบๆ จำพวกลาบลู่เป็นประจำ ช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีอาการปวดที่ขาทั้งสองข้างจนแทบจะเดินไม่ไหว ล่ามพาไปรักษาที่คลินิกใกล้โรงงาน แพทย์ตรวจดูแล้วรีบทำเรื่องส่งคนไข้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเอเชีย แพทย์ทำการตรวจรักษาด้วยการฉายเอกซ์เรย์ พบกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างมีเม็ดขาวผิดปกติจำนวนมาก จากการตรวจโดยละเอียดยืนยันได้ว่า ป่วยเป็นโรคถุงพยาธิตืดหมู โดยเม็ดขาวเหล่านี้ เป็นตัวอ่อนในถุงน้ำของพยาธิตืดหมู หรือที่เรียกว่า ซีสต์เม็ดสาคู เข้าไปฝังตัวในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการปวดไปทั่ว สาเหตุสำคัญเกิดจากการทานเนื้อหมูดิบ ซึ่งแรงงานไทยรายนี้ก็ยอมรับว่า ตนชอบทานอาหารสุกๆ ดิบๆ จำพวกลาบหมูเป็นประจำ ยังโชคดีที่ไปพบแพทย์ทันต่อเวลา ตัวอ่อนพยาธิตืดหมูฝังตัวในกล้ามเนื้อขา ยังไม่ได้ชอนไชไปยังกระดูกสันหลัง ตา หรือเนื้อเยื่อสมอง มิเช่นนั้น อาจอันตรายถึงขั้นอัมพาต ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ หลังผ่านการรักษาแล้ว อาการปวดที่ขาทั้งสองข้างของแรงงานไทยรายนี้ได้บรรเทาลง

ตัวอ่อนในถุงน้ำของพยาธิตืดหมู หรือที่เรียกว่า ซีสต์เม็ดสาคู (เม็ดสีขาวๆ)  เข้าไปฝังตัวในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อคนงานไทย (ภาพจากรพ.มหาวิทยาเอเชีย)

      จางเหวยซั่ว แพทย์แผนกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาวิทยาเอเชียกล่าวเตือนว่า การทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่ว่าจะหมูดิบ เนื้อสัตว์ดิบ รวมถึงผักสดที่เก็บตามพื้นดินที่ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่ไม่ได้ล้างทำคามสะอาดให้ดี อาจเป็นแหล่งของไข่พยาธิตืดหมู รวมถึงพยาธิอื่นๆ ได้

      นายแพทย์จางเหวยซั่วกล่าวว่า พยาธิตืดหมู เป็นพยาธิตัวแบน ซึ่งเป็นกระเทย เนื่องจากมีอวัยวะเพศผู้และเพศเมียอยู่ในปล้องเดียวกัน เหตุที่ชื่อว่าพยาธิตืดหมูเนื่องจากมีหมูเป็นโฮสต์ตัวกลาง เมื่อเราทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีไขพยาธิตืดหมูขนาด 31-45 ไมโครเมตร ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเข้าไป เมื่อตัวอ่อนออกจากไข่พยาธิ จะไชทะลุผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด กระจายไปยังกล้ามเนื้อ สมอง ตับ และเนื้อเยื่ออื่นๆ เจริญเป็นตัวอ่อนในถุงน้ำที่รู้จักกันในชื่อซีสต์เม็ดสาคู ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่

แพทย์อธิบายการชอนไชเข้าสู่ร่างกายของพยาธิตืดหมู (ภาพจากรพ.มหาวิทยาเอเชีย)

      สำหรับอาการของคนที่มีพยาธิตืดหมูในร่างกาย จะทำให้รับประทานอาหารเก่งขึ้น เพราะพยาธิตัวเต็มวัยในลำไส้จะแย่งอาหาร หิวบ่อยแต่ผอมลง น้ำหนักลด ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระบ่อย อาการทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากมีการระคายเคืองต่อลำไส้ มีภาวะซีด หากตัวอ่อนพยาธิชอนไชเข้าตา จะปวดตา ตาพร่ามัว แต่หากชอนไชเข้าเนื้อเยื่อสมอง ทำให้ปวดศีรษะ ชัก มือเท้าชา วิงเวียนศีรษะ เป็นลม หากมีอาการมากๆ อาจเสี่ยงเสียชีวิตได้

      นายแพทย์จางเหวยซั่วกล่าวว่า พยาธิตืดหมูป้องกันได้ โดยไม่กินเนื้อหมูดิบหรืออาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบดิบ ลู่ แหนมสด ต้องล้างมือให้สะอาด ฟอกสบู่หลังจากถ่ายอุจจาระทุกครั้ง เพื่อกำจัดไข่พยาธิที่อาจติดมือไปแพร่ให้ตนเองและผู้อื่นทางการปนเปื้อนอาหารได้ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก หลีกเลี่ยงการใช้มือจับอาหารเข้าปาก ล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทานเสมอ เพราะในผักผลไม้สดอาจมีไข่พยาธิตัวตืดปะปนมาได้ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีลักษณะของหัวที่อยู่ใต้ดิน และไม่ใช้อุจจาระคนเป็นปุ๋ยรดต้นผัก

โรงพยาบาลมหาวิทยาเอเชีย ตั้งอยู่ที่เขตอู้ฟง นครไทจง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง