:::

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

  • 02 April, 2021
ขุนพล แรงงานไทย
แรงงานไทยเมาขี่จักรยานไฟฟ้าส่ายไปมาตกร่องข้างสะพานเสียชีวิต

1. กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเผย ปี 2563 แรงงานต่างชาติเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ และอนุมัติเงินทดแทนแก่ทายาทแล้ว 467 ราย ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานไทย 70 ราย ขณะที่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิต 5,817 ราย

           ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นปี 2563 ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมี 709,123 คน ในจำนวนนี้ ทำงานในภาคการผลิตและเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานจำวน 457,267 คน และจากสถิติของกองทุนประกันภัยแรงงานพบว่า ในปีเดียวกัน มีแรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้งสิ้น 467 ราย ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานไทย 70 ราย และทายาทของแรงงานที่เสียชีวิตได้รับเงินทดแทนเป็นก้อนครั้งเดียว 181 ราย อนุมัติเงินทดแทนไปแล้ว 50,077,045 เหรียญไต้หวัน และรับเป็นรายเดือน 286 ราย อนุมัติเงินทดแทนเป็นรายเดือนปี 2563 ไปแล้ว 28,538,558 เหรียญไต้หวัน

แรงงานฟิลิปปินส์ในโรงงานผลิตขนมหวานชูครีมที่นครนิวไทเปรายหนึ่ง ร่างท่อนบนถูกปั่นเข้าไปในเครื่องนวดแป้งเสียชีวิต

           กองทุนประกันภัยแรงงานกล่าวว่า การโอนเงินทดแทนเข้าบัญชีทายาทในธนาคารต่างประเทศ ทายาทจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง อย่างค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าธนาคารในประเทศไทย จะต้องเสีย 300 เหรียญไต้หวันต่อครั้ง

แรงงานไทยในโรงงานหลอมเหล็กที่ไทจง ยื่นหัวเข้าไปซ่อมหม้อปั่นเหล็ก แต่ลืมปิดไฟถูกใบพัดตีหัวเละเสียชีวิตเมื่อ 30 มิ.ย. 63

           ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยแรงงานของไต้หวันมาตรา 63 กำหนดว่า สมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานที่เป็นผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติที่เข้ากองทุนฯ ครั้งแรกหลังวันที่ 1 มกราคม 2552  หากโชคร้ายเสียชีวิต ทายาทจะไม่สามารถเลือกเงินทดแทนเป็นก้อนครั้งเดียวได้ ต้องยื่นขอรับเงินทดแทนเป็นรายเดือนเท่านั้น ยกเว้นเคยเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกก่อน 1 มกราคม 2552 ที่สามารถขอรับเป็นก้อนครั้งเดียวได้ ซึ่งแม้ว่าการรับเป็นรายเดือนดูเหมือนจะได้รับมากกว่า เพราะรับเป็นรายเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดคุณสมบัติ แต่สำหรับทายาทแรงงานต่างชาติแล้ว ไม่สะดวกและไม่มีส่วนช่วยเหลือเท่าไหร่หนัก เพราะรับเดือนละ 3,000 เหรียญ ต้องหักค่าธรรมเนียมโอนเงินครั้งละ 300 เหรียญ และต้องแสดงตนว่ายังมีคุณสมบัติรับเงินทดแทนเป็นประจำทุกปี ต้องเสียค่าแปลและรับรองเอกสารอีกหลายพันบาท

3 แรงงานไทยตกทะเลเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่นอกชายฝั่งทะเลที่ท่าเรือไทเป

           นอกจากเงินทดแทนกรณีที่แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานเสียชีวิตแล้ว กรณีที่ญาติในสายเลือดตรงของสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต สามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์จากกองทุนประกันภัยแรงงานได้ หากบิดาหรือมารดาและคู่สมรสเสียชีวิตระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ในอัตรา 3 เท่าของวงเงินที่เอาประกัน ซึ่งแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ นายจ้างจะช่วยเอาประกันในวงเงินเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่หากเป็นบุตรอายุมากกว่า 12 ปีเสียชีวิต ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ 2.5 เท่าของวงเงินที่แจ้งเอาประกัน กรณีที่บุตรต่ำกว่า 12 ปีเสียชีวิต ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ 1.5 เท่าของวงเงินที่แจ้งเอาประกัน

กลุ่ม NGO ประท้วงนายจ้างที่ไม่ดูแล ทำให้นายประยวน จำปามี แรงงานไทยซึ่งประสบอุบัติเหตุและสิ้นหวัง ไม่อยากเป็นภาระครอบครัวต่อไป จบชีวิตของตัวเองด้วยการกระโดดจากหอพักชั้น 4 ของหน่วยงาน NGO

           กองทุนประกันภัยแรงงานกล่าวว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติยื่นขอเงินสงเคราะห์กรณีญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิตและได้รับอนุมัติแล้ว 5,817 ราย ยอดเงินที่อนุมัติ 454,371.360 เหรียญไต้หวัน เฉลี่ยได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 78,110 เหรียญไต้หวัน

           นอกจากสองรายการที่กล่าวมาแล้ว แรงงานเพศหญิงที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ หากตั้งครรภ์ สามารถยื่นขอเงินค่าคลอดบุตรได้ 2 เท่าของวงเงินที่แจ้งเอาประกัน นอกจากนี้ เมื่ออายุถึงเกณฑ์ คือ 60 ปีขึ้นไปแล้ว แรงงานต่างชาติที่เคยเป็นสามชิกกองทุนฯ ยังสามารถยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพได้ ตามอายุการเข้ากองทุน ซึ่งรวมสะสมได้ ในอัตราปีละ 1 เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน

ไซต์งานก่อสร้าง เป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1

2. ระวัง! ประกาศหาคู่ในสื่อโซเชียล แม้ไม่เชิงพาณิชย์ ถือว่าผิดกฎหมาย โทษปรับสูงสุด 500,000 เหรียญ แรงงานเวียดนามถูกจับโพสต์ในเฟซช่วยเพื่อนชาวไต้หวันหาคู่สาวชาติเดียวกัน

           แรงงานเวียดนามรายหนึ่งโพสต์ข้อความในเพซบุ๊กเป็นภาษาเวียดนาม ช่วยเพื่อนชาวไต้หวันประกาศหาคู่ เนื้อหาระบุคุณสมบัติต่างๆ และเจาะจงเป็นสาวเวียดนาม ถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบและดำเนินคดี ถูกปรับ 35,000 เหรียญไต้หวัน ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งห้ามประกาศหรือโฆษณาหาคู่ ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ตาม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของ สตม. ไต้หวัน เรื่องห้ามประกาศหรือโฆษณาจัดหาคู่ข้ามชาติทางสื่อทุกชนิด

           สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า แรงงานเวียดนามรายนี้ แม้จะใช้ภาษาเวียดนาม ช่วยเพื่อนประกาศหาคู่ในเฟซบุ๊ก โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ตามกฎหมายห้ามมีการประกาศหรือโฆษณาหาคู่ผ่านสื่อใดๆ หากต้องการจะหาคู่ ควรจะปรึกษาหารือกับองค์กรที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ การประกาศหาคู่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโซเชียล แม้จะเป็นการช่วยญาติหรือกระทำในลักษณะล้อเล่น ล้วนฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง และในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการลงโทษปรับในคดีทำนองเดียวกันไปแล้วหลายสิบคดี ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นโฆษณาหาคู่ข้ามชาติผ่านสื่อโซเชียล หลายรายอ้างว่า ช่วยเหลือญาติมิตรหาคู่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ บางรายอ้างว่า เป็นการล้อเล่น แต่พฤติกรรมดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับการบริหารจัดการการแต่งงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถูกปรับคดีละ 100,000-500,000 เหรียญไต้หวัน และปรับต่อเนื่องได้

หญิงสาวเวียดนามเป็นที่หมายปองของชายโสดไต้หวันจำนวนมาก

           สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวเตือนว่า หากต้องการหาคู่หรือต้องการช่วยเหลือญาติมิตรหาคู่สมรส ควรจะให้ทั้งสองฝ่ายพบหน้ากัน เพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยผ่านองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว จะช่วยป้องกันเกิดความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมได้ จะใช้วิธีโพสต์รายละเอียดข้อมูลและคุณสมบัติของเป้าหมายคู่สมรสลงในสื่อโซเชียล คล้ายกับการเลือกซื้อสินค้าไม่ได้ โดยเฉพาะห้ามใช้คำเรียกเจ้าสาวต่างชาติและเจ้าสาวจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นคำเรียกในเชิงเหยียดเชื้อชาติ

           ในอดีต มีบริษัทจัดหาคู่มากมาย โฆษณาจัดส่งเจ้าสาวและหากไม่พึงพอใจสามารถเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะหญิงสาวเวียดนาม เสมือนเป็นสินค้า เข้าค่ายค้ามนุษย์ กระทรวงมหาดไทยไต้หวันจึงตรากฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับการบริหารจัดการการแต่งงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่พ.ศ. 2551 ห้ามมีการจัดหาคู่ในเชิงพาณิชย์และห้ามโฆษณาประกาศหาคู่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโซเชียลใดๆ

ในอดีต มีบริษัทจัดหาคู่โฆษณาจัดส่งเจ้าสาวและหากไม่พึงพอใจสามารถเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะหญิงสาวเวียดนาม เสมือนเป็นสินค้า

3. สุราคร่าชีวิตอีกราย แรงงานไทยเมาขี่จักรยานไฟฟ้าส่ายไปมาตกร่องข้างสะพานเสียชีวิต

          นายวันชัย แรงงานไทยอายุ 39 ปี มาจากนครพนม เดินทางมาทำงานในโรงงานพลาสติกและหนังสังเคราะห์ที่เขตซินอู นครเถาหยวน ตั้งแต่ปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ออกไปดื่มเบียร์แต่เช้าจนเมา จากนั้นหิ้วเบียร์ 2 แพ็ค 12 กระป๋องขี่จักรยานไฟฟ้ากลับหอพักโรงงานที่อยู่ไกลประมาณ 9 กม. แต่ก่อนจะกลับถึงโรงงานเหลืออีกประมาณ 200 เมตรเกิดเสียหลักพุ่งชนขอบสะพาน ร่างของแรงงานไทยรายนี้ พร้อมด้วยเบียร์ ตกลงไปในร่องที่สูงประมาณ 7-8 เมตร หัวกระแทกผนังกั้นที่เป็นปูนซิเมนต์ บาดเจ็บสาหัส คนขับรถที่ผ่านไปมาเห็นเหตุการณ์ โทรศัพท์แจ้งความ เมื่อตำรวจและรถพยาบาลมาถึง นำร่างของนายวันชัยขึ้นมา ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว

ร่องข้างสะพานสถานที่เกิดเหตุแรงงานไทยเมาขี่จักรยานไฟฟ้าเสียหลักตกลงไปเสียชีวิต

          ตำรวจกล่าวว่า จากการตรวจสอบ แรงงานไทยรายนี้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก และจากการตรวจดูกล้องวงจรปิดข้างถนน พบก่อนเกิดเหตุ นายวันชัยมีอาการเมาสุรา ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าในลักษณะส่ายไปมา ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนขอบสะพาน ซึ่งบังเอิญมีร่องทำให้ตกลงไปจนเสียชีวิต และในที่เกิดเหตุ นอกจากมีเลือดไหลเต็มพื้นหญ้าแล้ว ยังมีเบียร์ตกอยู่ 2 แพ็ค

ในที่เกิดเหตุ มีเลือดไหลเต็มพื้นหญ้า และมีเบียร์ตกอยู่ 2 แพ็ค

          เท่าที่ทราบแรงงานไทยรายนี้ ชอบดื่มสุราจัดเป็นชีวิตจิตใจและมักเกิดเรื่องจากการดื่มสุราเป็นประจำ โดยก่อนหน้านี้เคยดื่มสุราเมาหัวทิ่มจนฟันหัก และเมาแล้วไม่สวมรองเท้าถูกแก้วบาดได้รับบาดเจ็บสาหัสเย็บไปหลายเข็ม มาครั้งนี้เมาสุราตกร่องเสียชีวิต

ร่องข้างสะพานสถานที่เกิดเหตุแรงงานไทยเมาขี่จักรยานไฟฟ้าเสียหลักตกลงไปเสียชีวิต

          แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของแรงงานไทยในไต้หวัน ทั้งที่เสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นโรคอันเป็นผลจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ ขอเตือนว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากมีผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังอันตรายอย่างยิ่งหากเมาแล้วขับ เนื่องจากผู้ที่ดื่มสุรา มักมีความมั่นใจว่าไม่เมา มั่นใจว่ามีสติขับรถได้จริงๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น โทษของสุราที่ดื่มเข้าไปจะไปกดประสาทส่วนกลาง ทำให้การรับรู้เรื่องราวต่างๆ เชื่องช้าลง และส่งกระทบผลต่อระบบการตัดสินใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เต็มร้อย จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้สูงมาก

ร่องข้างสะพานสถานที่เกิดเหตุแรงงานไทยเมาขี่จักรยานไฟฟ้าเสียหลักตกลงไปเสียชีวิต

          จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ขอให้ลดละเลิกในการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการขจัดค่านิยมว่า ลูกผู้ชายต้องดื่มสุรา ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขและผ่อนคลายแก่ตนเอง เช่น ฟังดนตรี เล่นกีฬาเบาๆ ทำงานศิลปะ เป็นต้น หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยง หรือตัวกระตุ้นเร้าให้อยากดื่ม เช่น ร้านขายสุรา เพื่อนที่ดื่ม หรือชวนไปปาร์ตี้ เป็นต้น และบอกกับบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดว่าตนกำลังเลิกสุรา ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วย ปฏิเสธเพื่อนที่มาชวนดื่มว่า ตนกำลังมีปัญหาสุขภาพ อยากจะลด ละ เลิกการดื่มสุราลง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง