:::

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

  • 23 July, 2021
ขุนพล แรงงานไทย
ภาพลูกเรือประมงต่างชาติกำลังพักผ่อนที่เกาะเผิงหู

1. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันยืนยัน แรงงานต่างชาติจะได้รับวัคซีนฟรีเช่นเดียวกับชาวไต้หวัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

          กรณีที่สำนักงานตัวแทน 4 ประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ได้แก่ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องให้รัฐบาลไต้หวันพิจารณาฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างชาติโดยเร็ว ในแถลงการณ์ยังเน้นด้วยว่า ต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานโลก และฉีดให้ตามความสมัครใจนั้น ต่อเรื่องนี้ นายเฉินสือจง ผอ.ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันให้การปฏิบัติอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกแรงงานต่างชาติและชาวไต้หวัน สิทธิประโยชน์ในการรับวัคซีนของแรงงานต่างชาติเหมือนกับชาวไต้หวันทุกประการ ไม่มีการลิดรอนสิทธิในการรับวัคซีนของแรงงานต่างชาติ และไม่มีกฎระเบียบพิเศษ ทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการป้องกันโรค

ผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียเดินออกมาหลังรับวัคซีนจากจุดฉีดวัคซีนในกรุงไทเป

          ผอ.ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันผู้นี้กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่เจาะจงเป็นกรณีพิเศษต่อกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง ชาวไต้หวันและแรงงานต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว เป็นไปตามลำดับกลุ่มเสี่ยงและตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยหลักการแล้ว สิทธิในการรับวัคซีนของแรงงานต่างชาติและคนท้องถิ่นเหมือนกันทุกประการ และการฉีดวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การป้องกันโรคในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนกลุ่มใด จะได้รับวัคซีนทุกคนเมื่อมีความจำเป็นและถึงลำดับกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเปิดให้ประชาชนในไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมชาวต่างชาติที่มีบัตรประกันสุขภาพ สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์และนัดหมายการรับวัคซีนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา

แรงงานต่างชาติในไต้หวันได้รับวัคซีนฟรีเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 สำนักงานตัวแทนประเทศผู้ส่งออกแรงงาน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เพื่อหารือประเด็นการคุ้มครองแรงงานของตนที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน และได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เรียกร้องให้พิจารณาฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างชาติโดยเร็ว โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานโลก และฉีดให้ตามความสมัครใจ

แรงงานต่างชาติในไต้หวันได้รับวัคซีนฟรีเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่มีการเลือกปฏิบัติ (ภาพจาก The Liberty Times)

          นอกจากนี้ นักวิชาการและองค์กร NGO ในไต้หวัน เรียกร้องรัฐบาลจัดให้แรงงานต่างชาติอยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนในลำดับต้นๆ ด้วยเหตุผล แรงงานต่างชาติเป็นกลุ่มแรงงานที่มีส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการส่งออก ประกอบกับแรงงานต่างชาติอยู่รวมกันในหอพักค่อนข้างแออัด ทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดได้ง่าย รวมถึงภาคครัวเรือนของไต้หวันก็พึ่งพาแรงงานต่างชาติในการอนุบาลดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ควรจัดให้รับวัคซีนก่อน เพื่อป้องกันผู้อนุบาลและผู้ป่วยติดและแพร่เชื้อซึ่งกันและกัน

ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของชาวไต้หวัน

          รัฐบาลไต้หวันมีนโยบายฉีดวัคซีนฟรีแก่ประชาชนในไต้หวันทุกคน รวมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ โดยจะได้รับวัคซีนตามลำดับกลุ่มเสี่ยง แต่เนื่องจากวัคซีนที่สั่งซื้อ ส่งถึงล่าช้าและมีจำนวนไม่เพียงพอ ยังดีที่มีวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งได้รับการบริจาคจากสหรัฐอเมริกา 2.5 ล้านโดส และวัคซีนแอสตราเซเนกาได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นกว่า 3.3 ล้านโดส รวมกับที่สั่งซื้อและส่งถึงไต้หวันแล้ว ณ วันที่ 22 ก.ค. มีจำนวน 8.9 โดส จากทั้งหมดที่สั่งซื้อและได้รับบรจาคจากกลุ่มธูรกิจและองค์การการกุศลของไต้หวัน 70.81 ล้านโดส คาดว่า ในเดือนสิงหาคม-กันยายน จะมีวัคซีนทยอยส่งถึงมากขึ้น โดยเฉพาะวัคซีน BNT จากไฟเซอร์และไบออนเทค ที่นักธุรกิจและมูลนิธิการกุศลของไต้หวันร่วมกันบริจาค 15 ล้านโดส (เทอร์รี่ กัว ผู้ก่อตั้งฟ็อกซ์คอนน์กรุ๊ป บริจาค 5 ล้านโดส บ.TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวันบริจาค 5 ล้านโดส และมูลนิธิพุทธฉือจี้บริจาค 5 ล้านโดส)

แรงงานต่างชาติในไต้หวันได้รับวัคซีนฟรีเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันอำนวยความสะดวก ทำขั้นตอนการลงทะเบียนฉบับภาษาแม่ให้แรงงานต่างชาตินำไปเปรียบเทียบขณะลงทะเบียน และด้วยความช่วยเหลือจากนายจ้างและบจง. แรงงานต่างชาติจำนวนมากได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว

          เมื่อวันที่ 13 กรฎาคมที่ผ่านมา ไต้หวันเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมชาวต่างชาติที่มีบัตรประกันสุขภาพทุกคน ไปลงทะเบียนแสดงความจำนงและนัดหมายการรับวัคซีนได้ที่เว็บของระบบแจ้งความประสงค์และนัดหมายการรับวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้ ที่ https://1922.gov.tw/

          แต่เนื่องจากเว็บระบบดังกล่าว เป็นภาษาจีน เกรงว่าจะไม่เข้าใจและเป็นอุปสรรคต่อการลงทะเบียน กระทรวงแรงงานได้จัดทำขั้นตอนการลงทะเบียนฉบับภาษาแม่ ประกอบด้วย ภาษาภาษาอังกฤษ ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติ สามารถนำไปกำกับเปรียบเทียบขณะลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือจะขอให้นายจ้าง บริษัทจัดหางานช่วยดำเนินการก็ได้ และด้วยความช่วยเหลือจากนายจ้างและบริษัทจัดหางาน แรงงานต่างชาติจำนวนมากได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว

          ทั้งนี้ การลงทะเบียนในระบบแจ้งความประสงค์และนัดหมายการรับวัคซีน จะต้องเตรียมบัตร ARC และบัตรประกันสุขภาพ เพื่อกรอกเลขในบัตร เลือกเขตและเมือง รวมทั้งวัคซีนที่ประสงค์จะรับ ซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่แอสตราเซเนกา ในภาษาจีนและเรียกว่า AZ อีกชนิดหนึ่งคือวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งทำเครื่องหมายบวกไว้ในสี่เหลี่ยมหน้าชนิดของวัคซีน หากต่องการรับวัคซีนทั้งสองชนิด ชนิดไหนมาก่อนฉีดก่อน ซึ่งมีโอกาสสูงกว่า ก็คงเครื่องหมายบวกทั้ง 2 ช่องไว้ แต่หากต้องการรับวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ก็คลิกถอดเครื่องหมายบวกอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ต้องการให้หายไป เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ให้รอการพิจารณาคุณสมบัติในการรับวัคซีน หากผ่าน จะได้รับแจ้งเตือนเป็นข้อความสั้นในโทรศัพท์จากสายด่วน 1922 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตินัดหมายรับวัคซีน และแนะนำให้ลงทะเบียนนัดหมาย วันเวลาและสถานที่การฉีดวัคซีนต่อไป

แรงงานต่างชาติที่เกาสง

3. เตือนภัย! ระวังอย่าคลิกเว็บแปลกๆ และลิงก์ที่ส่งมาทางอีเมล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีน ควรลงทะเบียนกับเว็บที่กรมควบคุมโรคประกาศเท่านั้น

          กระทรวงแรงงานไต้หวันตรวจพบเว็บที่เชิญชวนให้คนลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีน แต่ที่แท้เป็นเว็บปลอมที่หลอกดูดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย จึงเตือนแรงงานต่างชาติ ระวังอย่างคลิกเว็บแปลกๆ หรือกดลิงก์ที่ส่งมาทางอีเมล ข้อความสั้น SMS หรือลิงก์ที่ส่งมาทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก หากต้องการนัดหมายรับวัคซีน จะต้องลงทะเบียนกับเว็บที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศเท่านั้น ซึ่งสามารถหาได้จากเว็บกรมควบคุมโรค ไลน์หรือเฟซบุ๊ก 1955 หรือจากเว็บของ Rti

         ลิงก์เว็บไซต์ลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนโควิดแบบรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ https://1922.gov.tw/vas/index.jsp

4. ไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์เยี่ยม สหรัฐจัดให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แต่ถูกติเตียนต้องแก้ปัญหาสวัสดิการลูกเรือประมงต่างชาติ

          ความพยายามในการการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน ได้รับการยอมรับและยกย่องอีกครั้ง เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงรายงานเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2564 จัดให้ไต้หวันอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่เอาจริงและมีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ได้อย่างมีผล ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แล้ว

ลูกเรือประมงต่างชาติในไต้หวัน ส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย

          อย่างไรก็ตาม ในรายงานของสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ กล่าวว่า ระดับความเข้มข้นในการป้องกันการค้ามนุษย์ การลงโทษรวมถึงการคุ้มครองผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ของไต้หวันอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสวัสดิการ เงื่อนไขการทำงานและค่าจ้างของลูกเรือประมงทะเลและลูกเรือประมงชายฝั่งเป็นสองมาตรฐาน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเรือประมงทะเลตกเป็นผู้เสียหายมากขึ้น ประกอบการการตรวจสอบด้านแรงงานบนเรือประมงน้อยมากและไม่สามารถฟ้องและลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีผล

ปัญหาการรับลูกเรือไปทำงานกลางทะเลจากต่างประเทศโดยตรง ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ทำให้ลูกเรือต่างชาติไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังหาแก้ไม่ได้

          รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ แนะนำให้ไต้หวัน เพิ่มการบริหารจัดการเรือประมง โดยเฉพาะเรือประมงทะเล เพื่อคุ้มครองลูกเรือประมงต่างชาติที่ทำงานอยู่บนเรือประมงและอาจถูกขูดรีดกดขี่ ทบทวนแก้ไขนโยบายหรือบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและค่าบริการของแรงงานต่างชาติ

ปัญหาการรับลูกเรือไปทำงานกลางทะเลจากต่างประเทศโดยตรง ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ทำให้ลูกเรือต่างชาติไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังหาแก้ไม่ได้

          แนวร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชนลูกเรืองประมงต่างชาติกล่าวว่า แม้ว่าในปีนี้ ไต้หวันยังถูกจัดอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ได้อย่างมีผล แต่ปัญหาการปล่อยให้มีการขูดรีดและเอารัดเอาเปรียบลูกเรือประมงต่างชาติ ซึ่งเป็นปัญหาหมักหมมมานาน ยังไม่ได้รับการแก้ไข และถูกสหรัฐอเมริการติเตียนว่า จะต้องหาทางแก้ไขอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น

          นอกจากปัญหาลูกเรือประมงแล้ว ในด้านอื่นๆ ถือว่าทำได้ดีมาก ด้านกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันได้บูรณาการการประสานงานข้ามกระทรวงเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้การกำกับดูแลของสภาบริหารมาตั้งแต่ปี 2007 โดยผนึกกำลังภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ จัดการประชุมประสานงานเป็นประจำเพื่อทบทวนมาตรการและสถานการณ์ เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน

ภาพลูกเรือประมงต่างชาติกำลังพักผ่อนที่เกาะเผิงหู

          ด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า การที่ไต้หวันได้รับสถานะให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 นั้น สิ่งสำคัญ มาจากไต้หวันดำเนินมาตรการป้องกัน 4P ได้แก่ Prosecution การดำเนินคดี  Protection การคุ้มครอง Prevention การป้องกันและ Partnership การเพิ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง