:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

  • 07 January, 2022
ขุนพล แรงงานไทย
กลุ่ม NGO เตรียมเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในไทเป 16 ม.ค. 65 เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

1. ไต้หวันจูงใจฉีดวัคซีนโควิดครบโดสถ้วนหน้า แจกคูปองหรืออุปกรณ์ป้องกันโควิดมูลค่า 200 เหรียญ แรงงานต่างชาติมีส่วนได้รับด้วย ถึง 31 ม.ค. นี้

         ข้อมูลของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ณ วันที่ 7 มกราคม ในไต้หวันมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 18.75 ล้านโดส คิดเป็นอัตราส่วน 80.15% ของประชาชน เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 16.39 ล้านโดส ครอบคลุม 70.08% ของประชาชน นายเฉินสือจง ผอ.ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคกล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าว มาถึงจุดสูงสุดแล้ว หากจะให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ต้องใช้วิธีกระตุ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนครบโดสเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มกราคมนี้ ผู้ไปรับการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเข็มแรกหรือเข็ม 2 ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติทั้งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย จะได้รับแจกคูปองหรือชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคมูลค่าประมาณ 200 เหรียญจากกองอนามัยเมืองต่างๆ ทั่วไต้หวัน

สตม. และกองอนามัยเมืองจางฮั่วบริการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

      ผอ.ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคผู้นี้กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วกว่า กำลังระบาดหนักในต่างประเทศ ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันถูกตรวจพบติดเชื้อสายพันธุ์นี้วันละหลายสิบราย ขณะที่ในไต้หวันเองก็เริ่มพบการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในระดับชุมชนกันแล้ว จึงขอให้ทุกคนอย่าชะล่าใจ นอกจากปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด หมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างทางสังคมแล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก็เป็นสิ่งสำคัญ วอนให้ไปรับการฉีดกันทุกคน นอกจากคุ้มครองสุขภาพของตนและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการปกป้องสังคมส่วนรวมด้วย

ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือยังฉีดไม่ครบโดส รีบไปฉีดเลย ถึงสิ้นเดือนนี้ ฉีดฟรีและยังได้รับคูปอง 200 เหรียญด้วย

      ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันแถลงว่า ณ วันที่ 7 มกราคม ในไต้หวันมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 18.75 ล้านโดส คิดเป็นอัตราส่วน 80.15% ของประชาชน เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 16.39 ล้านโดส ครอบคลุม 70.08% ของประชาชน ตัวเลขนี้ถือว่าสูง แต่เนื่องจากมีการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จะต้องเพิ่มอัตราส่วนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงจะรับมือสถานการณ์ได้

บรรยากาศฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของแรงงานต่างชาติที่เมืองจางฮั่ว

2. แรงงานต่างชาติในไต้หวันฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกไปแล้วร่วม 90% เข็ม 2 มีสัดส่วน 60.8% แรงงานผิดกฎหมายฉีดแล้วกว่า 50%

      ข้อมูลกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นปี 2654 ที่ผ่านมาพบว่า แรงงานต่างชาติในไต้หวันได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 89.6% เข็มที่ 2 มีอัตราส่วน 60.8% เพื่อให้การรับวัคซีนครอบคลุมเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมถึงนายจ้างและบริษัทจัดหางาน ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมมากขึ้น โดยในส่วนของบริษัทจัดหางานถือว่าเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุด เพื่อจูงใจให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานได้บรรจุเป็น 1 ในรายการตรวจสอบสำหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการประจำปีของบริษัทจัดหางาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวันที่ประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ม.ค. 2565

      ทั้งนี้ก่อน 31 มกราคมนี้ บริษัทจัดหางานใดช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในความดูแลของตนให้ได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราส่วน 90% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางานเพิ่มขึ้น 3 คะแนน 80% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90% จะได้รับคะแนนประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางานเพิ่มขึ้น 2 คะแนน 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางานเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ต่ำกว่า 70% ไม่ได้รับคะแนนเพิ่ม

บริษัทจัดหางานใดช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในความดูแลของตนให้ได้รับการฉีดวัคซีน จะได้รับคะแนนประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางานเพิ่มขึ้น 1-3 คะแนน

      กระทรวงแรงงานกล่าวยืนยันว่า นอกจากแรงงานถูกกฎหมายแล้ว แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแต่อยู่เลยกำหนดวีซ่า ก็สามารถรับการฉีดวัคซีนฟรีได้เช่นกัน โดยสถานพยาบาล คลินิกหรือกองอนามัยท้องที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตลอดจนหน่วยงานตำรวจ จะไม่มีการแจ้งข้อหาหรือจับกุมใดๆ สำหรับแรงงานไทยที่หลบหนีนายจ้างหรือชาวไทยที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน สามารถติดต่อกับสำนักงานแรงงานไทย หรือสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยหรือกงสุลไทย เพื่อช่วยประสานงานได้

แรงงานผิดกฎหมายบนภูเขาหลีซานที่มีระดับความสูงกว่า 3,000 ม. แห่ต่อแถวรับการฉีดวัคซีน

      สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวันที่ประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ม.ค. 2565 โดยเน้นว่า ไม่ตรวจสอบ ไม่จับกุมและไม่เสียค่าใช้จ่าย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแล้วอยู่เลยกำหนดวีซ่า สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรี โดยติดต่อผ่านองค์กร NGO หรือสำนักงานแรงงานประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ทั้งนี้ ในระหว่างการฉีดวัคซีนจะไม่มีการตรวจสอบหรือจับกุมใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ จะอำนวยความสะดวกและไม่จำกัดสิทธิ์ในการเดินทางเข้าสู่ไต้หวันครั้งใหม่ ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจได้ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของชาวต่างชาติเองและเพื่อนๆ และเมื่อสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมามีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนด เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 30,000 คน หรือประมาณ 54%

สตม.เมืองหนานโถว พร้อมกองอนามัย ขึ้นไปบนยอดเขาสูง เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

      จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย มี 55,243 คน ในจำนวนนี้ แรงงานอินโดนีเซียหลบหนีมากที่สุด 25,984 คน รองลงมาเป็นแรงงานเวียดนาม 25,675 คน อันดับ 3 ได้แก่แรงงานฟิลิปปินส์หลบหนี 2,441 คน ส่วนคนงานไทยแม้จะมีจำนวนหลบหนีน้อยสุด แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทะลุหลักพันแล้ว โดยมี 1,142 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยเพศชาย 955 คน เพศหญิง 187 คน

3. กลุ่ม NGO เตรียมเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในไทเป 16 ม.ค. 65 เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

      ไต้หวันบัญญัติกฎหมายการจ้างงานเมื่อปีพ.ศ. 2535 เปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะเดียวกัน กฎหมายฉบับนี้ ได้จำกัดการย้ายนายจ้างหรือย้ายงานของแรงงานต่างชาติทั่วไป กลุ่ม NGO จัดแถลงข่าวเรียกร้องกระทรวงแรงงานยกเลิกกฎหมายการจ้างงานมาตรา 53 ข้อที่ 4 ห้ามแรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างโดยเสรี คืนเสรีภาพในการทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติ และได้ประกาศจะชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่หน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน ใจกลางกรุงไทเป ในวันที่ 16 ม.ค. 65

กลุ่ม NGO เตรียมเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในไทเป 16 ม.ค. 65 เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

      เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวัน (MENT) ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่ม NGO มีการจัดเดินขบวนประท้วงเป็นประจำทุก 2 ปี และในปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ม.ค. โดยจะชุมนุมประท้วงหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานในกรุงไทเป ชูป้ายที่เขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ FREEDOM ที่แปลว่าเสรีภาพ เรียกร้องขอให้แรงงานต่างชาติย้ายงานและย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

แรงงานอินโดนีเซียรายหนึ่งใส่เสื้อที่มีคำว่า Freedom เตรียมร่วมเดินขบวนประท้วงใน 16 ม.ค. 65

      สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันหรือ TIWA แถลงว่า การเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้างเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงมีของผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติก็ตาม การเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง เพื่อหาเงื่อนไขการทำงานที่ดีกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ใช้แรงงาน เมื่อแรงงานต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้ายและไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีเดียวคือเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น ดังนั้น แนวร่วมกลุ่ม NGO ที่มีชื่อว่า เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวัน (MENT) จึงกำหนดจัดงานชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ ในวันที่ 16 ม.ค. 65 เรียกร้องคืนเสรีภาพในการทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติ โดยจะนัดรวมตัวกันช่วงเที่ยง ณ ประตูที่ 1 ด้านทิศตะวันตกของสถานีรถไฟไทเป จากนั้นเวลาบ่ายโมงจะเคลื่อนขบวนไปยังอาคารที่ทำการของพรรคดีพีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และไปสิ้นสุดที่หน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติบางส่วน เตรียมเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในไทเป 16 ม.ค. 65 เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

      ด้านกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ตามกฎระเบียบในปัจจุบัน อนุญาตให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้อยู่แล้ว โดยแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี หากไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างรายเดิมต่อไป สามารถย้ายนายจ้างได้อย่างเสรีได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะย้ายไปทำงานกับนายจ้างในกิจการประเภทเดียวกันหรือข้ามประเภทได้ทั้งนั้น ส่วนที่เรียกร้องให้ย้ายนายจ้างได้โดยเสรี ไม่เงื่อนไขใดๆ จะต้องมีการแก้กฎหมาย ซึ่งต้องให้สังคมแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันก่อน

กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติบางส่วน เตรียมเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในไทเป 16 ม.ค. 65 เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง