:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

  • 24 June, 2022
ขุนพล แรงงานไทย
เน็ตไอดอลสาวอินโดนีเซีย ชักชวนแรงงานชาติเดียวกันผ่านติกตอกให้หลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย ถูกจับทั้งหมด รวมแรงงานผิดกฎหมาย 42 คน

1. พิษโควิด ทำยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดเหลือ 666,000 คน ลดลง 6.6% เมื่อเทียบเดือนเมษายนปี 64 อินโดนีเซียและเวียดนามลดลงมากสุด

      สำนักงานบัญชี งบประมาณและสถิติของไต้หวันเปิดเผยข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 พบว่า ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดลงเหลือ 666,000 คน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลง 6.6% สาเหตุสำคัญที่ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดน้อยลง มาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด การเดินทางลำบากและกระทรวงแรงงานมีการระงับการเดินทางกว่าครึ่งปี

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในนครเถาหยวน

      หากดูจากภาคการผลิต มีจำนวน 446,000 คน ครองสัดส่วน 66.9% แรงงานเวียดนามลดลงมากที่สุด ขณะที่ภาคสวัสดิการสังคมมีจำนวน 222.000 คน ครองสัดส่วน 33.1% แรงงานอินโดนีเซียลดจำนวนลงมากกว่าชาติอื่น ทั้งนี้แรงงานทั้งสองชาติ หากรวมกันครองสัดส่วนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมากถึง 77% โดยอินโดนีเซียมีอัตราส่วน 35% ลดลง7.9% ขณะที่เวียดนามมี 34% ลดลง 7.9% เช่นกัน อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ มีจำนวน 141,000 คน ครองสัดส่วน 21.2% ลดลง5.6% แรงงานไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 61,000 คน ครองสัดส่วน 9.1% เพิ่มขึ้น 1.8%

แรงงานเวียดนามในร้านตัดผมภายในศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ นครไทจง

      ข้อมูลของสำนักงานบัญชี งบประมาณและสถิติระบุว่า ณ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติ 666,000 คน ในจำนวนนี้เพศชาย 319,000 คน ครองสัดส่วน 47.9% เพศหญิง 347,000 คน ครองสัดส่วน 52.1%

แรงงานอินโดนีเซียส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน

      หากจำแนกตามพื้นที่ นครเถาหยวนมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากที่สุด 114,000 คน ตามด้วยนครไทจง 100,000 คน อันดับ 3 นครนิวไทเป 87,000 คน แรงงานต่างชาติในไต้หวันกว่า 45% ทำงานอยู่ใน 3 นครข้างต้น

ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ณ 30 เม.ย. 65 (ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน)

      ส่วนแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่เรียกกันว่าแรงงานระดับไวท์คอล่าร์มีจำนวน 42,000 คน เทียบกับเดือนเมษายน 2565 เพิ่มขึ้น 2,935 คน หรือเพิ่มขึ้น 7.4% หากแยกตามสัญชาติ ญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุด 8,304 คน ครองสัดส่วน 19.6% ตามด้วยมาเลเซีย 6,583 คน ครองสัดส่วน 15.5% สหรัฐอเมริกา 3,316 คนหรือ 7.8% ฮ่องกง 2,732 คน ครองสัดส่วน 6.4% อินโดนีเซีย 2,615 คน หรือ 6.2% และอินเดีย 2,204 คนหรือ 5.2% ส่วนแรงงานไทยที่มีทักษะมีจำนวน 704 คน หรือ 1.67% ส่วนใหญ่หรือ 186 คน ทำงานอยู่ในภาคการผลิต ตามด้วยค้าส่งและค้าปลีก 166 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 87 คน ก่อสร้าง 64 คน

สถานการณ์โควิด ส่งผลให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดเหลือ 666,000 คน อินโดนีเซียและเวียดนามลดลงมากสุด

2. นักศึกษาต่างชาติโวยถูกบริษัทจัดหางานร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา หลอกมาทำงานเป็นแรงงานราคาถูก ศธ. ระงับการรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหา

      นางสาวฟั่นหยุน สส. สังกัดพรรครัฐบาลและกลุ่ม NGO จัดประชุมแถลงข่าวเรื่อง นักศึกษาต่างชาติตกเป็นเครื่องมือหากินของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบแผนการนำเข้านักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาของนักศึกษาเหล่านี้ และสถานศึกษาที่จะนำเข้านักศึกษาต่างชาติต้องมีความพร้อมและเป็นไปตามกฎระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการยืนยัน Kao Yuan University รับนักศึกษาจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางานต่างประเทศจริง 

      ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากฟิลิปปินส์ที่มาศึกษาต่อที่ Kao Yuan University ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์เกาสง ร้องเรียนว่า พวกตนตั้งใจมาศึกษาทางสายอาชีพ โดยจ่ายค่าดำเนินการให้แก่นายหน้าคนละ 63,000 เหรียญไต้หวัน แต่เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว ไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียน ต้องไปทำงานในโรงงานที่ไม่เกี่ยวกับวิชาเรียน สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง โดยที่มหาวิทยาลัย Kao Yuan University ทราบเรื่อง แต่สั่งให้นักศึกษาตอบว่าไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปสอบถาม และถูกหักค่าจ้างในรายการที่ไม่ชัดเจน ทำให้พวกตนเสมือนเป็นแรงงานค่าจ้างถูก นักศึกษาฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ร้องเรียนว่า พวกตนเดินทางมาศึกษาต่อที่ Kao Yuan University  โดยผ่านบริษัทจัดหาวาน JS Contractor ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยคริสเตียนฟิลิปปินส์ (PCU) ต้องจ่ายค่าบริการเป็นเงินสด 50,000 เหรียญไต้หวัน หากไม่มีเงินจ่าย สามารถผ่อนได้ในระหว่างเรียน รวมทั้งหมด 63,000 เหรียญ หรือดอกเบี้ย 23%

Kao Yuan University ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์เกาสง

      นอกจาก Kao Yuan University ยังมีสถาบันการอาชีวศึกษาอีกหลายแห่งที่นำเข้านักศึกษาจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านบริษัทจัดหางาน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สถาบันการศึกษาในไต้หวันกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนนักศึกษา หากไม่สามารถรับนักศึกษาตามที่สัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จะต้องปิดตัวลง จึงมุ่งไปรับสมัครนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่มีช่องทางติดต่อกับแหล่งนักศึกษา จึงทำให้บริษัทจัดหางานบางรายสบช่องและรับอาสาช่วยรับสมัคร แต่การนำเข้านักศึกษาโดยผ่านบริษัทจัดหางาน วัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การศึกษาอย่างแน่นอน นอกจากเป็นการหลอกลวง ขูดรีดนักศึกษาต่างชาติแล้ว ยังทำให้ภาพของไต้หวันสถาบันการศึกษาของไต้หวันได้รับความเสียหายด้วย 

นักศึกษาศรีลังกาจาก University of Kang Ning ในไทเปประท้วงชั่วโมงทำงานมากกว่าชั่วโมงเรียน 

      ต่อประเด็นนี้ กระทรวงศึกษาธิการออกแถลงการณ์กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบและไปสัมภาษณ์นักศึกษาฟิลิปปินส์กลุ่มดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมนิลา ประจำไต้หวัน นักศึกษาฟิลิปปินส์ยืนยันสมัครและเดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Kao Yuan University ผ่านบริษัทจัดหาวาน JS Contractor และเสียค่าใช้จ่ายตามที่ร้องเรียนจริง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย Kao Yuan University แจ้งให้ทราบว่า การรับนักศึกษาโดยผ่านบริษัทจัดหางานฟิลิปปินส์ผิดกฎหมาย ทำให้สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติได้รับความเสียหาย ถูกจัดเป็นความผิดร้ายแรงด้านการบริหาร ซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณอุดหนุนมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป และสั่งห้ามรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมศกนี้เป็นต้นไป

บริษัทจัดหางานโฆษณาในอินโดนีเซีย ประกาศรับสมัครนักศึกษามาทำงานและเรียนในมหาวิทยาลัยดังของไต้หวัน แต่ให้ไปทำงานและหักค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม (ภาพจาก Chinatimes.com)

      สภาพการณ์ที่บริษัทจัดหางานช่วยรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อ แต่ให้ไปทำงานในโรงงาน เคยเกิดการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้ง เมื่อกลางปี 2562 ก็เคยมีนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจี้ยนกั๋ว ที่เมืองจางฮั่ว (Chienkuo Technology University) ร้องเรียนว่า บริษัทจัดหางานซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาการทำงานของพวกตน ได้ยึดเอกสารสำคัญเช่นหนังสือเดินทางและบัตร ARC เอาไว้ และบังคับให้พวกตนทำงานในโรงงานสัปดาห์ 48-54 ชั่วโมง และมีการหักค่าจ้างจากการทำงานอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวคือค่าจ้าง 23,100 เหรียญ ถูกบริษัทจัดหางานหัก 15,000 เหรียญ อ้างว่าเป็นค่าอาหารที่พัก และค่าเทอมเป็นต้น และบังคับให้ตอบกับบุคคลภายนอกว่า ทำงานเพียงสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด หากใครบอกความจริง จะถูกส่งกลับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการนอกจากลงโทษสถาบันการศึกษาโดยจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีปัญหา ซึ่งจะถูกตัดงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐแล้ว ประสานกับกระทรวงแรงงานติดตามค่าใช้จ่ายที่ถูกหักคืนให้นักศึกษากลุ่มนี้ทั้งหมด ส่วนบริษัทจัดหางานถูกส่งดำเนินคดี ข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋น

นักศึกษาอินโดนีเซียร้องเรียนถูกบริษัทจัดหางานหลอกมาทำงานในไต้หวัน

3. ชายไต้หวันใช้เน็ตไอดอลสาวสวยอินโดนีเซีย ชักชวนแรงงานชาติเดียวกันผ่านติกตอกให้หลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย แล้วเก็บค่านายหน้ากว่า 5 ล้านเหรียญ ถูกรวบทั้งหมด รวมแรงงานผิดกฎหมาย 42 คน

      นายเหอ ชาวไต้หวันที่จางฮั่ว ใช้เน็ตไอดอลสาวสวยชื่อดังชาวอินโดนีเซีย โฆษณาชักชวนแรงงานชาติเดียวกันผ่านติกตอกให้หลบหนีจากนายจ้างหรือแรงงานที่หลบหนีไปแล้ว จัดส่งไปทำงานกับนายจ้างใหม่อย่างผิดกฎหมาย 2 ปีที่ผ่านมา เก็บค่านายหน้าไปแล้วกว่า 5,000,000 เหรียญ มีพลเมืองดีแจ้งความ ตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจางฮั่วเข้าจับกุมนายเหอ นายเฉิน นายหน้าจัดหางาน เน็ตไอดอลชาวอินโดนีเซีย พร้อมด้วยแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายอีก 42 คน ส่งสำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นไทจงดำเนินคดีความผิดฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงาน ข้อหาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เน็ตไอดอลสาวสวยอินโดนีเซีย ชักชวนแรงงานชาติเดียวกันผ่านติกตอกให้หลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย ถูกจับทั้งหมด รวมแรงงานผิดกฎหมาย 42 คน

      สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจางฮั่วแถลงว่า ได้รับแจ้งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อและยุยงให้แรงงานต่างชาติหลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบ นายเหออาศัยรถยนต์รับจ้างส่วนตัวบังหน้า จัดหาที่พัก จัดหางานใหม่ให้และรับส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปทำงานที่นายจ้างใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเก็บค่านายหน้าและค่าที่พักอาหารและค่าเดินทาง เมื่อได้หลักฐานชัดเจนแล้ว ตามไปจับกุม สามารถรวบตัวนายเหอ และพวก ได้แก่นายเฉิน ซึ่งเป็นนายหน้าจัดหางาน และแรงงานอินโดนีเซียที่ทำงานในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์อย่างผิดกฎหมายจำนวน 13 คน

เน็ตไอดอลสาวสวยอินโดนีเซีย ชักชวนแรงงานชาติเดียวกันผ่านติกตอกให้หลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย

      จากการสอบปากคำแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ สารภาพว่า พวกตนหลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพราะเชื่อโฆษณาของเน็ตไอดอลสาวสวยชาติเดียวกันรายหนึ่ง และจากการตรวจสอบ หลังถูกจับกุม ระหว่างรอดำเนินคดี นายเหอ ยังจ้างเน็ตไอดอลสาวอินโดชักชวนแรงงานชาติเดียวกันหลบหนีผ่านติกตอกต่อไป โดยอ้างว่า ไปทำงานที่ใหม่รายได้ดีและสบายกว่า ยังโชว์เงินสดเป็นปึกล่อใจ ทำให้มีแรงงานอินโดนีเซียจำนวนมากหลบหนี หรือบางรายที่หลบหนีอยู่แล้ว ก็เข้าไปหาเพื่อให้นายเหอจัดหางานให้ ตำรวจกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า นายเหอจะหางานใหม่เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถจักรยานขนาดเล็กในเขตต้าอาน นครไทจงให้แรงงานผิดกฎหมายไปทำ และเก็บค่านายหน้ารวมถึงค่าบริการ คาดไม่ถึง 2 ปี มีรายรับจากการจัดหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 เหรียญไต้หวัน และเมื่อเดือนมีนาคม ตำรวจระดมกำลัง 82 นาย แบ่งเป็นหลายสาย จู่โจมตรวจโรงงานต้องสงสัยว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จับกุมแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายในหอพักแห่งได้ถึง 29 คน รวมกับที่จับกุมระลอกแรก 13 คน รวมเป็น 42 คน ในจำนวนนี้ 23 คน เป็นแรงงานหลบหนีจากนายจ้าง อีก 19 คน เป็นแรงงานที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไต้หวันและไม่เดินทางกลับประเทศตามกำหนด ซึ่งเดินทางมาก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ตำรวจตรวจรายชื่อและนับจำนวนคน

      ส่วนเน็ตไอดอลดังกล่าว เป็นแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายเช่นกัน อายุเพียง 20 เศษ ๆ หน้าตาดี ปกติชอบอวดสวยอวดรวยทางติกตอก และโพสต์คลิปกินชอปเที่ยว มีผู้ติดตามประมาณ 7,000 ราย นายเหออาศัยชื่อเสียงและความดังของเธอ จ้างให้โฆษณาชักชวนแรงงานชาติเดียวกันหลบหนี เพื่อหางานหาเงินสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ปรากฏว่าค่อนข้างได้ผล ถูกตำรวจจับส่งดำเนินคดีข้อหาจัดหางานโดยผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงาน 

ส่งขึ้นรถไปสถานกักกันเพื่อรอการส่งกลับ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง