ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  • 18 November, 2020
แรงงานไทยจำนวนมาก ถูกเก็บค่าใช้จ่ายการกักตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยแล้ว

1. จับตาสภาฯ ไต้หวันพิจารณาขยายระยะเวลาทำงานของผู้อนุบาล มากกว่า 14 ปี แม้จะไม่ได้พูดถึงแรงงานภาคการผลิต แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี

       สมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวันจำนวน 18 คน ยื่นเสนอญัตติแก้ไขกฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ว่าด้วยการขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติในตำแหน่งผู้อนุบาล ให้สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันได้มากกว่า 14 ปี ขณะเดียวกันให้ยกเลิกข้อกำหนดต้องให้รอ 3 เดือน จึงจะยื่นขอนำเข้าผู้อนุบาลคนใหม่ได้ หากผู้อนุบาลต่างชาติหลบหนีและไม่ได้มีสาเหตุมาจากนายจ้าง

ผู้อนุบาล เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและต้องรู้เทคนิคการดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

       กฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 กำหนดให้แรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคม สามารถทำงานในไต้หวันได้ รวมสะสมแล้วไม่เกิน 14 ปี ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซียและฮ่องกง ไม่มีการจำกัดระยะเวลาทำงาน ประกอบกับงานอนุบาลดูแลผู้ป่วย จะต้องมีทักษะความรู้และผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการดูแลมาเป็นอย่างดี รวมทั้งจะต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจและความผูกพันกับผู้ป่วย หากไม่สามารถทำงานดูแลผู้ป่วยได้ต่อไป เพียงเพราะครบกำหนดระยะเวลาทำงาน ผู้อนุบาลต่างชาติเหล่านี้ ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นต่อ เท่ากับว่าไต้หวันเป็นสถานฝึกอบรมผู้อนุบาลให้กับประเทศต่างๆ ขณะที่ครอบครัวผู้ป่วย จะต้องนำเข้าผู้อนุบาลคนใหม่มาฝึกฝนและหาทางให้ปรับตัวเข้ากับผู้ป่วยต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และสุขภาพจิตของผู้ป่วยอย่างใหญ่หลวง

ผู้อนุบาล เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและต้องรู้เทคนิคการดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

       ส.ส. เหล่านี้ จึงยื่นญัตติแก้กฎหมายขยาระยะเวลาการทำงานในไต้หวันของผู้อนุบาล รวมสะสมแล้วไม่เกิน 14 ปีเหมือนเดิม แต่เพิ่มข้อความ ในกรณีพิเศษหรือผู้ป่วยมีความต้องการ นายจ้างสามารถว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา โดยยื่นขออนุญาตว่าจ้างก่อนครบกำหนดสัญญา 6 เดือนและยื่นขอว่าจ้างได้ครั้งละ 2 ปี

ผู้อนุบาล เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและต้องรู้เทคนิคการดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

       นอกจากนี้ ยังเสนอญัตติยกเลิกข้อกำหนดในมาตรา 58 นายจ้างสามารถยื่นขอนำเข้าผู้อนุบาลคนใหม่ได้ หากคนเดิมที่ว่าจ้างหลบหนีโดยไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากนายจ้าง แต่ต้องรอระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากช่วงระหว่างรอ นายจ้างไม่สามารถจะหาอนุบาลมาดูแลคนป่วยได้ ในเมื่อการหลบหนีไม่ได้มีสาเหตุมาจากนายจ้าง ควรยกเลิกข้อกำหนดนี้เสีย อนุญาตให้นายจ้างว่าจ้างผู้อนุบาลคนใหม่ได้เลย

สภานิติบัญญัติไต้หวัน กำลังพิจารณาขยายระยะเวลาทำงานของผู้อนุบาล ให้มากกว่า 14 ปี

2. ปรับปรุงสวัสดิการและค่าจ้างให้ดีขึ้น และอนุญาตให้ย้ายนายจ้างได้เสรี แก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงานต่างชาติได้จริงเหรอ?

       การหลบหนีของแรงงานต่างชาติ ยังคงเป็นปัญหาปวดหัวของหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้ มีแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างและยังไม่ถูกตรวจพบจำนวน 51,087 คน รมว. กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ขณะรายงานต่อคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข สภานิติบัญญัติ โดยนางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า จากการวิเคราะห์ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การหลบหนีของแรงงานต่างชาติมีสาเหตุสำคัญจากเรื่องเงิน ส่วนรมว.กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า การจะแก้ปัญหาหลบหนีของแรงงานต่างชาติที่มีจำนวนสูงในปัจจุบันอย่างได้ผล ควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเริ่มจากการปรับปรุงเงื่อนไขการจ้าง สวัสดิการ ความเป็นอยู่ ยกระดับค่าจ้างให้สูงขึ้น ตลอดจนถึงเปิดโอกาสให้เปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างใหม่ได้โดยเสรี

แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายที่ไถหนาน ร้องเพลงส่งเสียงดังทุกคืน ชาวบ้านทนไม่ไหวแจ้งความจับ

       นอกจากข้อเสนอข้างต้นแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีการทบทวนคุณสมบัติการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีมาตรฐานค่อนข้างสูง นายจ้างบางรายต้องการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ แต่ไม่มีสิทธิ์ จึงต้องว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย และยังไม่มีการจับกุมอย่างเข้มงวดนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต การหลบหนีของแรงงานต่างชาติยังมีที่ไป ปัญหานี้ ยังคงแก้ไขยาก และยังจะเป็นปัญหาปวดหัวของรัฐบาลต่อไป

เจ้าของไร่ชาบนดอยรายหนึ่ง กำลังนั่งคุมแรงงานผิดกฎหมายทำงานเก็บใบชา

3. มีเพจของแรงงานไทยในไต้หวันลงข่าวว่า ระยะเวลากักตัวเพื่อสังเกตอาการของแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ลดลงจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน จริงหรือไม่

       คำตอบคือไม่จริง ช่วงเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ไต้หวัน ไม่ว่าจะชาวต่างชาติชาติไหน แม้แต่คนไต้หวันเอง ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

4. บจง. หลบเลี่ยงกฎหมาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายการกักตัว 14 ของแรงงานต่างชาติตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ในอัตรา 15,000-35,000 บาท

       เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคโควิด-19 ไต้หวันกำหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน จะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน สำหรับแรงงานต่างชาติภาคการผลิต นายจ้างต้องจัดสถานที่กักตัวเป็นห้องพักห้องละ 1 คน โดยมีระบบควบคุมการเข้าออกห้องและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ซึ่งมีมาตรฐานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งต้องรอการไปตรวจสอบเป็นเวลานาน นายจ้างส่วนใหญ่จึงหันมาใช้บริการห้องพักของโรงแรมกักโรค สำหรับค่าใช้จ่ายในระหว่างที่กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน รวมถึงค่าตรวจคัดกรองโรคและค่ายานพาหนะรับส่ง นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จะหักจากค่าชดเชยระหว่างกักตัว 14 วัน ซึ่งแรงงานต่างชาติสามารถเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขได้ในอัตราวัน 1,000 เหรียญเป็นเวลา 10 วัน ไม่ได้ นายจ้างรายไหนฝ่าฝืน จะถูกลงโทษปรับเงินและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ

แรงงานไทยจำนวนมาก ถูกเก็บค่าใช้จ่ายการกักตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยแล้ว

       ด้วยเหตุนี้ บจง.จำนวนมาก จึงช่วยนายจ้างประหยัดค่าห้องพักกักตัวโรงแรม ด้วยการเก็บค่าใช้จ่ายกักตัวจากแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเข้าไต้หวัน ในอัตรา 15,000-35,000 บาท เป็นการเพิ่มภาระให้แก่แรงงานต่างชาติเป็นอย่างมาก และการเก็บเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยมากจะไม่มีใบเสร็จ ขณะเดียวกันเก็บนอกพื้นที่ไต้หวัน ทำให้กระทรวงแรงงานไต้หวัน ไม่สามารถจะดำเนินการลงโทษนายจ้างและ บจง. เหล่านี้ได้

       อย่างไรก็ดี ปัญหานี้ ทราบไปถึงหูของกระทรวงแรงงานไต้หวันแล้ว กำลังหาทางสกัดและแก้ปัญหากันอยู่ ระหว่างนี้ แรงงานไทย ก็ต้องพิจารณาและประเมินดูเอาเองว่า จะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายการกักตัว บวกค่าหัวคิวที่สูงลิบลิ่วได้หรือไม่

แรงงานไทยจำนวนมาก ถูกเก็บค่าใช้จ่ายการกักตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยแล้ว

5. มีการแพร่ข่าวลือกันว่า เงินชดเชยระหว่างกักตัว 14 วัน จะลดลงจากวันละ 1,000 เหรียญ เหลือ 800 เหรียญ จริงไหม?

       เรื่องเงินชดเชยระหว่างกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงแรงงานยืนยันว่า แรงงานต่างชาติทั้งภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคมที่เข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันของศูนย์ควบคุมโรค หากนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างในระหว่างนี้ สามารถยื่นขอเงินชดเชยการขาดรายได้ ในอัตราวันละ 1,000 เหรียญไต้หวัน โดยไม่รวมวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือยื่นขอได้ 10 วัน เพื่อชดเชยความสูญเสียอิสรภาพส่วนตัว และความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากขาดรายได้ นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานจะนำเงินชดเชยของแรงงานต่างชาติดังกล่าว มาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกักตัวไม่ได้ สำหรับการยื่นขอเงินดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หลังรับการกักตัวครบ 14 วัน เมื่ออนุมัติแล้ว เงินชดเชยดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของแรงงานต่างชาติ

       ส่วนการลดค่าชดเชยเหลือวันละ 800 วันเหรียญ เป็นเงินชดเชยที่กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ให้เงินอุดหนุนโรงแรมกักโรคที่จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ที่รับการเข้าพักเพื่อกักตัว 14 วันของชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่งเดิมคือก่อนวันที่ 30 กันยายน 63 ให้เงินอุดหนุนวันละ 1,200 เหรียญต่อห้อง เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63 เป็นต้นมา ลดเหลือวันละ 800 เหรียญต่อห้อง ไม่เกี่ยวกับเงินชดเชยการขาดรายได้ของผู้รับการกักตัวแต่อย่างใด

แรงงานต่างชาติทั้งภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคมเข้ารับการกักตัว 14 วัน ระหว่างนี้ หากนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง สามารถยื่นขอเงินชดเชยการขาดรายได้ ในอัตราวันละ 1,000 เหรียญไต้หวัน โดยไม่รวมวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือยื่นขอได้ 10 วัน เพื่อชดเชยความสูญเสียอิสรภาพส่วนตัว และความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากขาดรายได้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง