:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

  • 14 July, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
หลักยกเลิกกักตัวฟรีตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นมา บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนบางตาลงอย่างมาก

1. คนงานไทยเดือดร้อน! ศบค. ยกเลิกกักตัวฟรีตั้งแต่ 1 ก.ค. บินกลับไทยต้องจองและจ่ายค่าโรงแรมกักตัวเอง ทำคนงานไทยในไต้หวันกลับบ้านลดลง

          รัฐบาลไทยยกเลิกระบบกักตัวฟรีแบบ State Quarantine (SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป จึงงดการจัดเที่ยวบินพิเศษ ชาวไทยในไต้หวันที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศ ต้องดำเนินการขอใบรับรองเข้าประเทศ Certificate of Entry (COE) ผ่านระบบ coethailand.mfa.go.th โดยจองโรงแรมกักตัว 14 วันแบบจ่ายเงินเอง โดยรัฐช่วยจ่ายเฉพาะค่าตรวจหาเชื้อโควิดเท่านั้น

บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหลัง 1 ก.ค. 64 บางตาลงอย่างมาก (ภาพจากเฟซบุ๊ก สนง.การค้าฯ)

          ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า รัฐบาลไทยได้ดำเนินการตามมาตรการจัดสถานที่กักกันโรคมากว่า 1 ปีแล้ว การใช้สิทธิตรงนี้ ทำให้รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น ตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ได้กลับไปสู่นิวนอร์มอล โดยจะมีการลดสถานกักกันโรคของรัฐในรูปแบบ State quarantine : SQ ปรับเพิ่มในส่วนของสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative quarantine: AQ) หมายถึง สถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ยังมีอยู่ แต่จะให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง แต่คนปกติทั่วไป ทั้งคนไทยและต่างชาติต้องใช้สถานกักกันทางเลือก (AQ) ซึ่งจองและจ่ายค่าโรงแรมกักตัวเอง แต่สำหรับคนไทย รัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อ ในส่วนของค่าที่พัก ค่าโรงแรมกักตัว ผู้เดินทางต้องจ่ายเอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหลัง 1 ก.ค. 64 บางตาลงอย่างมาก (ภาพจากเฟซบุ๊ก สนง.การค้าฯ)

          ประกาศดังกล่าว ทำให้แรงงานไทยในไต้หวันที่ยกเลิกสัญญาหรือนายจ้างไม่ยอมต่อสัญญาและหานายจ้างใหม่ไม่ได้ต้องเดินทางกลับประเทศเดือดร้อน เพราะนอกจากออกค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ยังต้องจองโรงแรมกักตัว 14 วัน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไป และผู้ที่ปวดหัวคือบริษัทจัดหางาน เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถจองโรงแรมกักตัวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ ทำให้จำนวนแรงงานไทยที่เดินทางกลับบ้านลดลงทันตาเห็น เพราะต้องพิจารณาถึงค่าโรงแรมกักตัว

บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหลัง 1 ก.ค. 64 ดูบางตาลงอย่างมาก

          สำหรับผู้มีความจำเป็นและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ :

          1) สนง. การค้า ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนจองคิวที่ coethailand.mfa.go.th โดยเลือก “สำหรับคนไทย” สามารถเลือกวันที่คาดว่าจะกลับได้ทันที เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเลขรหัส 6 ตัว ให้แคปหน้าจอ หรือถ่ายรูปรหัส 6 หลักไว้ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติการจองคิวภายใน 3 วันทำการ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้ากลุ่มไลน์คนไทยกลับบ้าน เพื่อสอบถามกรณีต้องการคำปรึกษาหรือความข่วยเหลือ

          2) ตรวจสอบวันบินในเว็บไซต์ของสายการบิน หรือโทรถามสายการบิน จากนั้น จองโรงแรมกักตัวที่ได้รับการรับรองจากรัฐที่ https://www.agoda.com/th-th/quarantineth หรือจองโดยตรงกับโรงแรมกักตัว เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเต็มช้ากว่าโรงแรม จึงแนะนำให้ติดต่อจองโรงแรมก่อน

          3) ซื้อตั๋วกับสายการบินที่จะต้องการเดินทาง

(ภาพจากเฟซบุ๊ก สนง.การค้าฯ)

          4) เมื่อได้รับตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อัพโหลดตั๋วเครื่องบินและใบจองโรงแรมกักตัวที่ลิงค์ลงทะเบียนเดิมอีกครั้ง https://coethailand.mfa.go.th/ โดยเลือกปุ่มสีแดง ติ๊กตรง ASQ  จากนั้น อัพโหลดตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม รอการอนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ

          5) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ง ให้เข้าเว็บที่ลงทะเบียนอีกครั้งเลือกเมนูตรวจสอบผล สีฟ้า แล้วดาวน์โหลดเอกสาร Certificate of Entry (COE) พิมพ์ออกมาและเซ็นชื่อ

          6) พิมพ์เอกสาร ต. 8 ที่ส่งให้ในอีเมล และใบแถลงสุขภาพว่า ไม่มีอาการที่อาจเป็นโควิดที่จะส่งให้ในไลน์กลุ่มออกมากรอก

          7) ผู้ป่วยต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้ขอประวัติการรักษาภาษาอังกฤษเพื่อถือติดตัวไปส่งต่อให้แพทย์ที่ไทย

          8) สตรีมีครรภ์กรุณาขอใบรับรองแพทย์ว่าตั้งครรภ์กี่สัปดาห์ และสามารถขึ้นเครื่องได้ เพิ่มอีก 1 ใบ

(ภาพจากเฟซบุ๊ก สนง.การค้าฯ)

          ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กของสำนักงานการค้าฯ ที่ https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/

2. แรงงานไทยในไต้หวันที่ประสงค์กลับประเทศ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมกักตัว ขอเบิกเงินจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศตามสิทธิ์ในรายการโรคระบาดได้หรือไม่?

          จากการสอบถามทราบว่า แรงงานไทยในต่างประเทศที่ประสงค์กลับประเทศ ไม่สามารถจะยื่นขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ เนื่องจากแรงงานไทยเป็นฝ่ายยกเลิก/ครบสัญญา หรือนายจ้างเลิกจ้างอันเนื่องมาจากปัญหาของแรงงานไทยเอง ยกเว้นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเพราะสถานการณ์โรคระบาด โดยไม่ใช่เป็นความผิดของคนงานและต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง มีสิทธิ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ 15,000 บาท

แรงงานไทยในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศเนื่องจากเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญา/ครบกำหนดสัญญา หรือนายจ้างเลิกจ้างอันเนื่องมาจากปัญหาของแรงงานไทยเอง ไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ได้

3. ระวังอันตราย! ช่วง พ.ค.และ มิ.ย. ที่ผ่านมา มีแรงงานไทยถูกไฟช็อตเสียชีวิตขณะทำงานติดต่อกัน 2 ราย

          เมื่อ 15 พ.ค. และ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา 2 แรงงานไทยที่เขตซินจวง นครนิวไทเปและเมืองซินจู๋ ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตในช่วงเวลาทำงาน ในส่วนความรับผิดชอบของฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นหน้าที่การตรวจสอบและลงโทษของฝ่ายตรวจสอบด้านแรงงานและสำนักงานอัยการแล้ว ในส่วนของแรงงานไทย ขอให้ระมัดระวัง ต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด แล้วเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ ต่อไปเป็นคำแนะนำซึ่งจะช่วยลดอันตรายลง 

การเชื่อมหรือทำงานกับเครื่องจักรกล เครื่องจากไฟฟ้าต้องระวังอันตรายอย่างมาก

         1) ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเกิดกับบุคคลที่เข้าทำงานใหม่ ๆ หรือเข้าทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ โดยที่ ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียด จึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน จุดอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ทำการแก้ไข อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้ ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

การเชื่อมหรือทำงานกับเครื่องจักรกล เครื่องจากไฟฟ้าต้องระวังอันตรายอย่างมาก

        2) ความประมาท  เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทำงานมานาน การละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติผิด ๆในเรื่องความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไว้ให้ แต่ไม่ใช้หรือถอดออก ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม ยกของด้วยวิธีผิด ๆ จนน่าจะเกิดอันตราย อิริยาบทในการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดอันตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าว การปีนป่าย การหยอกล้อ หรือล้อเล่นในระหว่างการทำงาน

       3) สภาพร่างกายของบุคคล อ่อนเพลีย เนื่องจากไม่สบายเป็นไข้แล้วเข้าทำงานหนัก หูหนวก สายตาไม่ดี โรคหัวใจ สภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน

การทำงานกับเครื่องจักรกล เครื่องจากไฟฟ้าต้องระวังอันตรายอย่างมาก

       4) สภาพจิตใจของบุคคล ขาดความความตั้งใจในการทำงาน ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในขณะทำงาน ตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ตกใจง่าย

       5) อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร มีข้อบกพร่องอาจเนื่องจากสาเหตุ เช่น ใช้เครื่องมือไม่ถูกขนาด ใช้เครื่องมือที่สึกหรอชำรุด ทื่อ หรือหัก ใช้เครื่องมือที่ปราศจากด้ามหรือที่จับที่เหมาะสม ไม่ใช้เครื่องป้องกันอันตราย จับตั้งงานไม่ได้ขนาด และไม่มั่นคง ละเลยต่อการบำรุงรักษา เช่น น้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ

       6) สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดังมากเกินไป การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม ความสกปรก บริเวณที่คับแคบ มีสารเคมี และเชื้อเพลิง พื้นที่ลื่น เนื่องจากคราบน้ำมัน หลุมและสิ่งกีดขวางทางเดิน การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ

การทำงานกับเครื่องจักรกล เครื่องจากไฟฟ้าต้องระวังอันตรายอย่างมาก

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง