:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

  • 06 October, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
ในหอพักมีคนเสพและขายยาเสพติด ส่งกลิ่นและเสียงรบกวนคนอื่น ในภาพเป็นแรงงานไทยรายหนึ่งที่ภาคกลางถูกจับขณะเคลิบเคลิ้มไปกับการเสพยาไอซ์

1. เลิกฝันร้ายคืนแรกในไต้หวัน กระทรวงแรงงานจะจัดที่พักฟรีให้แรงงานมาใหม่ 2 คืน 3 วัน อบรม ตรวโรคและดำเนินการทุกอย่างเสร็จ จึงอนุญาตให้นายจ้างรับไป เริ่มปีหน้า ทดลองกับผู้อนุบาลก่อน

          ปัจจุบัน แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ ขณะเดินทางถึงท่าอากาศยานไต้หวัน จะมีเจ้าหน้าที่ล่ามของกระทรวงแรงงานประจำสนามบินไปรับและพาออกมารับการอบรมระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่พึงรู้เป็นเวลา 30 นาที รวมทั้งแจกคู่มือแรงงานต่างชาติ แต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่เพียงพอที่จะให้แรงงานต่างชาติรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของตน อีกทั้งเกิดปัญหาบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติพาไปพักในหอพักไม่ได้มาตรฐานเพื่อรอการตรวจโรค ก่อนจะพาไปยังสถานที่ทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสำคัญ อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่ การตรวจโรค การเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานและกองทุนประกันสุขภาพเป็นต้น กระทรวงแรงงานกำลังวางแผนให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) แก่แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างนี้ เพื่อให้การอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ช่องทางในการร้องเรียนและข้อกฎหมายที่พึงรู้ ขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังเจรจาและหาพื้นที่บริเวณใกล้สนามบิน เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างศูนย์รองรับแรงงานต่างชาติดังกล่าว โดยแรงงานต่างชาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และช่วงระหว่างนี้ถือว่าอยู่ในช่วงทำงาน นายจ้างเริ่มจ่ายค่าจ้าง หลังจากสิ้นสุดการอบรม จึงจะอนุญาตให้นายจ้างหรือตัวแทนรับไปยังสถานที่ทำงานต่อไป

สภาพความแออัดของหอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างรอตรวจโรคที่โรงพยาบาล  (ภาพจากแรงงานไทยเมื่อปีก่อน)

          นายซูอวี้กั๋ว รองผอ. สนง.บริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานวางแผนให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เวลาในการเข้ารับการอบรม 8 ชั่วโมง ก่อนจะให้ตัวแทนหรือนายจ้างรับไปยังสถานที่ทำงาน โดยจะหาสถานที่บริเวณใกล้สนามบิน เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่าย กระทรวงแรงงานจะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่น ซึ่งนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2,000 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คน รองผอ. สนง.บริหารแรงงานข้ามชาติกล่าวว่า แผนการดังล่าว คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี 2565 ทั้งนี้ ในเบื้องต้น จะทดลองใช้กับแรงงานต่างชาติในครัวเรือนก่อน หากทุกอย่างราบรื่นและเป็นไปตามที่วางแผน จึงค่อยขยายไปยังแรงงานภาคการผลิตและอื่นๆ ต่อไป

สภาพความแออัดของหอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างรอตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนส่งไปสถานที่ทำงาน (ภาพจากแรงงานไทยเมื่อปีก่อน)

            หวังว่า แผนการนี้ จะได้ช่วยแก้ปัญหาหอพักคืนแรกในไต้หวันที่ทำให้แรงงานต่างชาติฝันร้ายไปตามๆ กัน เพราะก่อนปี 2564 แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแทบทุกคน ต้องพบกับประสบการคืนแรกในไต้หวันที่ทุกข์ทรมาน เมื่อถูกบริษัทรับส่งพาไปค้างคืนที่หอพัก เพื่อรอการตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนจะเข้ารายงานตัวยังสถานที่ทำงาน แต่สภาพแวดล้อมของหอพักคืนแรกแออัด สกปรกและไม่มีห้องสุขาที่เพียงพอ เรื่องนี้มีแรงงานต่างชาติร้องเรียนกันจำนวนมาก จนกระทั่งปลายปี 2563 กระทรวงแรงงานประกาศจัดระเบียบใหม่หอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติ หลังพบว่า แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่รับการกักตัวครบ 14 วันแล้ว ก่อนจะเดินทางไปรายตัวและสังเกตอาการยังสถานที่ทำงานหรือที่อื่น ถูกบริษัทรับส่งพาไปพักค้างคืนปะปนกันเพื่อรอการตรวจโรค ในหอพักมีสภาพที่แออัด สกปรกและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการป้องกันโรค

แรงงานต่างชาติขณะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน จะเข้ารับการอบรมและชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเป็นเวลา 15 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เพียงพอ

2. ยาเสพติดระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติรุนแรง ในหอพักมีคนเสพและขายยาเสพติด รบกวนการพักผ่อนของคนอื่น จนคนไม่เสพอยู่ไม่ได้ต้องย้ายหนี ทำไงดี?

          ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติยังคงรุนแรง มีแรงงานไทยหลายรายแจ้งผ่าน Rti มาว่า ในหอพักมีคนเสพและขายยาเสพติด โดยเฉพาะในวันหยุด หอพักจะมีคนพลุกพล่าน คนงานไทยจากโรงงานอื่นมาซื้อและเสพยาเสพติดในหอพักมากเป็นพิเศษ จนคนงานไทยที่ไม่เสพอยู่ไม่ได้ เพราะส่งกลิ่นและเสียงรบกวนการพักผ่อน แจ้งนายจ้างแล้วแต่ไร้ผล คงต้องย้ายโรงงานหนี เกี่ยวกับเรื่องนี้ แนะนำส่งข้อมูลที่ตั้งของหอพักไปยังเฟซบุ๊กของสำนักงานแรงงานไทย หรือจะส่งผ่าน Rti จะได้นำไปมอบต่อสำนักงานแรงงานไทยดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และขอให้สบายใจ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง

ในหอพักมีคนเสพและขายยาเสพติด ส่งกลิ่นและเสียงรบกวนคนอื่น ในภาพเป็นแรงงานไทยรายหนึ่งที่ภาคกลางถูกจับขณะเคลิบเคลิ้มไปกับการเสพยาไอซ์

ที่ผ่านมา มีหลายรายร้องเรียนเรื่องยาเสพติด แต่ไม่ได้ระบุที่ตั้งหอพักหรือชื่อโรงงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนิการได้ จึงขอเรียนให้ทราบว่า หากเดือดร้อนจากปัญหาใดก็ตาม สามารถร้องเรียนได้ โดยส่งข้อมูลไปยังเฟซบุ๊กของ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป

ปัญหายาเสพติดค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มแรงงานไทย ในภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปี 62 แรงงานไทยในโรงงานแห่งหนึ่งที่จางฮั่ว ถูกจับมั่วสุมเสพยาในหอพัก ถูกนายจ้างไล่ออกส่งกลับประเทศทั้งหมด 18 คน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง