:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

  • 29 December, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงาน ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน 25,250 เหรียญ และค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสำหรับแรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชม. 168 เหรียญ มีผล 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

1. แรงงานไทยควรรู้ไว้! ค่าจ้าง ค่าโอที ภาษีและรายการหักต่างๆ ในปีใหม่ 2565

          ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนในไต้หวัน ปรับขึ้นจาก 24,000 เหรียญไต้หวันเป็น 25,250 เหรียญไต้หวัน หรือปรับขึ้นในอัตราส่วน 5.21% ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสำหรับแรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 160 เหรียญเป็น 168 เหรียญ มีแรงงานที่ได้รับอานิสงส์ทั้งหมด 1.94 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานท้องถิ่น 1.46 ล้านคน แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 475,400 คน

แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต รวมทั้งแรงงานไทยได้รับอานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้จำนวน 475,400 คน

          เมื่อมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าโอทีและเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่เบี้ยประกันภัยแรงงานในส่วนที่แรงงานรับผิดชอบ 20% (คิดจากวงเงินประกัน 25,250 เหรียญ) เพิ่มขึ้น 26 เหรียญ/เดือน เป็น 530 เหรียญ/เดือน ขณะที่นายจ้างรับผิดชอบ 70% เป็น 1,856 เหรียญต่อคนต่อเดือน รัฐบาลจ่ายสมทบให้ 10% เป็น 265 เหรียญต่อคนต่อเดือน

นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงาน ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน 25,250 เหรียญ และค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสำหรับแรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชม. 168 เหรียญ มีผล 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

          ด้านประกันสุขภาพ แรงงานรับผิดชอบ 30% จ่ายเพิ่มขึ้น 20 เหรียญ/เดือน เป็น 392 เหรียญ/เดือน ขณะที่นายจ้างซึ่งรับผิดชอบ 60% ต้องจ่าย 1,238 เหรียญต่อคนต่อเดือน รัฐบาลจ่ายสมทบให้ 10% เป็น 131 เหรียญต่อคนต่อเดือน รายการอื่นๆ ดูได้จากตารางที่จัดทำโดยสำนักงานแรงงานไทย ไทเป

2. ระวัง! ล่ามบางรายยุให้แรงงานก่อสร้างย้ายไปทำงานโรงงาน เก็บคนละ 30,000-35,000 เหรียญ หลายคนไปแล้วไม่คุ้น งานหนักไปคนละอย่าง กว่าครึ่งลาออกกลับบ้าน

          ปัญหาการย้ายงานของแรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีนายจ้างบริษัทก่อสร้างหลายแห่งฟ้องต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันและสำนักงานแรงงานไทยว่า ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คนงานไทยในไซต์งานก่อสร้างขอย้ายไปทำงานในโรงงานมากขึ้นอย่างผิดกฎปกติ บางไซต์งานขอย้ายกันคราวเดียว 10-20 คน ทำให้นายจ้างเดือดร้อน จึงขอให้กระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานไทยช่วยเหลือตรวจสอบเบื้องหลังที่มีความไม่ชอบมาพากลของการย้ายงานดังกล่าว

ล่ามบางรายยุแหย่ให้แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างย้ายไปทำงานในโรงงาน โดยเก็บค่าย้ายงาน 30,000-35,000 เหรียญต่อคน ซึ่งเป็นพฤติกรรมผิดกฎหมาย หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับ 20 เท่าของมูลค่าที่เก็บ และบจง.ต้นสังกัดอาจถูกพักใบอนุญาต

          บริษัทก่อสร้างหลายราย เช่น CEC, Kung Sing Engineering construction, RSEA ฯลฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไม่เคยมีคนงานไทยขอย้ายงานข้ามประเภทไปทำในโรงงาน แต่นับจากไต้หวันประกาศมาตรการควบคุมพรมแดนเมื่อ 19 พ.ค. 64 เป็นต้นมา แรงงานต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันได้ชั่วคราว ทำให้โรงงานขาดแคลนคนงานอย่างหนัก ล่ามบางคนสบโอกาส เก็บเงินจากทั้งฝ่ายนายจ้างและตัวคนงาน ชักชวนให้คนงานไทย โดยเฉพาะในไซต์งานก่อสร้างให้ย้ายไปทำงานในโรงงาน โดยในส่วนของคนงานไทย เท่าที่ทราบจากคนที่ขอย้ายงาน ต้องเสียค่าย้ายงานให้ล่าม 30,000-35,000 เหรียญ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย แรกๆ ก็ย้ายแค่คนสองคน แต่สภาพการณ์รุนแรงหนักขึ้นเรื่องๆ บางไซต์งานขอย้ายกันคราวเดียว 10-20 คน ทำให้นายจ้างเดือดร้อน

นายจ้างรับเหมางานก่อสร้างหลายรายร้องต่อกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานไทย ขอให้ช่วยตรวจสอบเบื้องหลังการย้ายงานของแรงงานไทย

          โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ งานก่อสร้างจะดำเนินไปเป็นช่วงๆ สัญญาจ้างจะทำเป็นระยะสั้นเช่น 1 ปีหรือ 1 ปีเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะการก่อสร้าง เมื่อครบสัญญาแล้วจะขยายสัญญาจ้างต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ แต่คนงานไทยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทำงานหมดสัญญา ซึ่งอาจเป็นแค่ปีหรือมากกว่านั้นนิดหน่อย ถือว่าครบสัญญาแล้ว จะย้ายไปไหนก็ย้ายได้ ฝ่ายนายจ้างบอกว่า มีการชี้แจงและให้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเดินทางมาทำงานในไซต์งาน ทำให้เกิดกรณีพิพาทค่อนข้างมาก

งานโรงงานไม่สบายอย่างคิด ต้องใช้ทักษะพอสมควร แถมมีแรงกดดัน ต้องผลิตชิ้นงานให้ได้ตามเป้า คนงานจากไซต์งานก่อสร้างอาจไม่คุ้นเคย

          ขอเตือนแรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างที่ประสงค์จะย้ายไปทำงานในโรงงาน แม้จะเสียเงินก็ตาม อย่าคิดว่าทำงานอยู่ในที่ร่มแล้วจะสบาย งานหนักไปคนละอย่าง งานในโรงงานมีแรงกดดันสูง ต้องผลิตให้ได้ตามเป้า และต้องดูสีหน้าหรือต้องเข้ากับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานให้ได้ คนงานไทยที่ทำงานในไซต์งานมาก่อน กว่าครึ่งไม่คุ้นเคย ส่วนใหญ่จะรู้สึกมีแรงกดดัน เมื่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด จะย้ายกลับที่เดิมก็ไม่ได้ กว่าครึ่งใช้วิธีลาออกเดินทางกลับประเทศ

งานโรงงานไม่สบายอย่างคิด ต้องใช้ทักษะพอสมควร แถมมีแรงกดดัน ต้องผลิตชิ้นงานให้ได้ตามเป้า คนงานจากไซต์งานก่อสร้างอาจไม่คุ้นเคย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง