:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

  • 06 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (ซ้าย) ผอ. สนร. ไทเป เดินทางไปส่งแรงงานไทยที่เส้นเลือดสมองแตกกลายเป็นอัมพาต หลังรับการผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้น กลับสู่ประเทศไทย

1. สถานการณ์โควิดรอบใหม่มาแรง แนะรีบฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใครที่ยังไม่ฉีดจะถูกห้ามเข้าสถานที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

           ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา สถานการณ์โควิดในไต้หวันเริ่มรุนแรงขึ้นอีกรอบ และมีแนวโน้มจะเอาอยู่ยาก ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคปรับเปลี่ยนแนวนโยบายป้องกันโรค เร่งกระตุ้นให้ประชาชนรับวัคซีนครบ 3 เข็ม ซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานการสอบสวนโรคในอนาคต กล่าวคือ ผู้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม หากถูกตีกรอบเป็นผู้สัมผัสและไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง จะพิจารณาอนุญาตไม่ต้องแยกกักตัวอีกต่อไป รวมถึงไม่ถูกจำกัดการเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ ด้วย

          ปัจจุบัน มีข้อกำหนดผู้ไม่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ห้ามเข้าใช้หรือให้บริการในสถานบันเทิง 8 ประเภท และจะมีการเพิ่มสถานที่ห้ามเข้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 ในไต้หวันมีอัตราส่วนการรับวัคซีนเข็มแรก 83.49% เข็มที่ 2 มีอัตราส่วน 78.49% และเข็มกระตุ้นที่ 3 มีอัตราส่วน 51.01% แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศ แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยอาการหนัก รัฐบาลกำลังใช้มาตรการต่าง ๆ กระตุ้นให้ประชาชนรีบไปรับวัคซีนเข็ม 3

สถานีรถไฟไทเป ยังคงเปิดให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-3 จนถึง 10 เม.ย. นี้ เวลา 09.00-16.00 น. ชาวต่างชาติผิดกฎหมายก็ไปรับวัคซีนได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ 

          ด้านแรงงานต่างชาติ ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 อัตราส่วนการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกสูงถึง 97% เข็มที่ 2 ก็มีอัตราส่วนสูง 91% แต่เข็มที่ 3 มีเพียง 39.95% กระทรวงแรงงานเรียกร้องแรงงานต่างชาติ รีบไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและผู้อื่น

2. ผอ. สนร. ไทเป เป็นห่วงแรงงานไทยดื่มสุราจัด โดยเฉพาะสุราไม่ได้มาตรฐานที่ผลิตในไต้หวันสำหรับแรงงานไทยโดยเฉพาะ ป่วยเป็นอัมพาตและเสียชีวิตแล้วหลายราย

          นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป อวยพรแรงงานไทยผ่านรายการเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันแรงงานแห่งชาติที่กำลังจะมาเยือน พร้อมให้ข้อคิดเตือนใจในการใช้ชีวิตและทำงานในไต้หวัน เผยปัญหาที่น่าเป็นห่วงของแรงงานไทยในไต้หวัน ได้แก่ปัญหาสุขภาพ เรียกร้องให้ห่างไกลยาเสพติด ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ที่สถานีวิทยุ Rti

          ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป กล่าวให้ข้อคิดแก่แรงงานไทยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิดในไต้หวันเกิดการระบาดรอบใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา หอพักแรงงานไทยของบริษัท Bes Engineering Corp. และ Marubeni Corporation ซึ่งทำงานในไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้าถาน นครเถาหยวน เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนรวม 88 ราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 59 ราย (แรงงานไทยของ Bes Engineering Corp. จำนวน 49 ราย และ Marubeni Corporation อีก 10 ราย) จึงขอให้ระวังและป้องกันโรคด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ควรจะรับการฉีดโดยเร็ว

หอพักแรงงานไทยของบริษัท Bes Engineering Corp. ที่ซินฟง เมืองซินจู๋ มีแรงงานไทยป่วยเป็นโรคโควิด 49 ราย

          สำหรับปัญหาที่น่าเป็นห่วงของแรงงานไทย และขอให้ต้องระมัดระวัง ได้แก่

อุบัติเหตุจากการทำงาน

          เกิดเหตุการณ์ที่แรงงานไทยประสบอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างถี่ สำนักงานแรงงาน ไทเป นอกจากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน ให้ความสำคัญและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดแล้ว ในส่วนของแรงงานไทย ขอให้ระวังความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน อย่าลัดขั้นตอน และพักผ่อนเต็มที่เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานลงได้

เมื่อ 20 พ.ย. 64 ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายซานเสีย-อิงเกอ ในนครนิวไทเป เสาตอม่อที่อยู่ระหว่างเทปูนเกิดถล่ม ทำให้แรงงานเสียชีวิต 3 ราย เป็นแรงงานไทย 1 ราย และแรงงานไต้หวัน 2 ราย

เตือนปัญหาการดื่มสุรา

          ซึ่งเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพ และเท่าที่ทราบแรงงานไทยจำนวนหนึ่ง นิยมซื้อสุราราคาถูกที่ผลิตในไต้หวันสำหรับแรงงานไทยโดยเฉพาะ คุณภาพและมาตรฐานของสุราเหล่านี้ น่าเป็นห่วง ดื่มแล้วติดง่าย มีแรงงานดื่มแล้วกลายเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไปแล้วหลายราย

นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (ซ้าย) ผอ. สนร. ไทเป เดินทางไปส่งแรงงานไทยที่เส้นเลือดสมองแตกกลายเป็นอัมพาต หลังรับการผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้น กลับสู่ประเทศไทย

เรื่องวินัยในการใช้จ่ายเงิน

          ขอให้แรงงานไทยอย่ากู้หนี้ ไม่ค้ำประกันให้ผู้อื่น ไม่เล่นการพนัน และอย่าให้ใครยืมใช้บัญชีธนาคาร นอกจากนี้ ขอให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะพิษของยาเสพติด มันทำลายสมอง ทำลายสุขภาพและอนาคต

แรงงานไทยที่อยู่ภาคกลางตั้งแต่ไทจง หนานโถว ขึ้นมาถึงภาคเหนือ หากประสบปัญหา ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จาก สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ที่โทรศัพท์ 02-27011413 ในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กได้ตลอดเวลาที่ https://www.facebook.com/labourtaipei

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง