close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 เมษายน 2565

  • 13 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
ภาพบรรยากาศเมื่อปี 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน กำลังรับและพาแรงงานไทยออกมาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

1. สั่งตรวจสายการบินปฏิบัติตามประกาศหรือไม่ หลังให้ทุกเที่ยวบินจากเวียดนามตรวจเพิ่ม ATK ก่อนขึ้นเครื่อง 6 ชม. แต่ยังตรวจพบมีผู้โดยสารบนเที่ยวบินลำหนึ่งติดเชื้อ 48 คนจากทั้งหมด 204 คน

          สถานการณ์โควิดรอบใหม่มาแรง นอกจากการติดเชื้อในประเทศลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วแล้ว ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวัน ซึ่งต้องตรวจ PCR ณ สนามบิน ขณะเดินทางมาถึงและต้องรอผลตรวจ ก็พบติดเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศในอัตราสูง โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเวียดนาม ศูนย์บัญชาการสั่งให้ 3 สายการบินเวียดนาม ผู้โดยสารนอกจากต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบด้วยเทคนิค PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 2 วันแล้ว ต้องตรวจเพิ่ม ATK ก่อนขึ้นเครื่อง 6 ชม. ต่อมาสั่งให้ทุกเที่ยวบินจากเวียดนามต้องปฏิบัติตาม

กลุ่มแรงงานต่างชาติ นั่งรอผลตรวจ PCR หลังเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ภาพจากudn.com)

          แต่เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา มีเที่ยวบินจากเวียดนามลำหนึ่ง ผู้โดยสาร 204 คน ตรวจพบติดเชื้อ ณ สนามบินสูงถึง 48 คน อัตราส่วนการติดเชื้อสูงถึง 24% ขณะที่เที่ยวบินจากไทยก็พบเหมือนกันแต่น้อย อย่างในวันเดียวกัน มี 2 เที่ยวบินไทย เที่ยวบินแรก 77 คน พบติดเชื้อ 2 คน เที่ยวบินที่ 2 ผู้โดยสาร 171 คน พบติดเชื้อ 4 คน

กลุ่มแรงงานเวียดนาม นั่งรอผลตรวจ PCR หลังเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 

          ยอดจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ แนะให้แรงงานไทยต้องระมัดระวัง อยู่หอ หยุดเชื้อ เพื่อตัวเราและส่วนรวม แต่หากมีความจำเป็น อย่าลืม ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิด ไม่รวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันดันแผนให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ เริ่มปีหน้า ทดลองกับแรงงานต่างชาติในครัวเรือนก่อน

          สืบเนื่องจากแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ไม่ทราบระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของตน ช่องทางในการร้องทุกข์ มีปัญหาสถานที่พักระหว่างรอการตรวจโรคที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มักจะเกิดปัญหาหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด การจัดหาที่พักกักตัวที่ได้มาตรฐานค่อนข้างลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสำคัญ อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) การตรวจโรค การเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานและกองทุนประกันสุขภาพเป็นต้น กระทรวงแรงงานวางแผนให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) แก่แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงทำงาน นายจ้างเริ่มจ่ายค่าจ้าง หลังจากนั้น จึงอนุญาตให้นายจ้างรับไปยังสถานที่ทำงานต่อไป

ภาพบรรยากาศเมื่อปี 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน กำลังรับและพาแรงงานไทยออกมาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

          ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ ขณะเดินทางถึงท่าอากาศยานไต้หวัน จะแจกคู่มือแรงงานต่างชาติและพาเข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่พึงรู้เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งไม่เพียงพอ กระทรวงแรงงานวางแผนผลักดันให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตั้งแต่เดินทางมาถึงไต้หวันในปีนี้ แต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการในเรื่องนี้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการรวมกลุ่ม ยกเลิกการอบรมที่สนามบิน ใช้วิธีให้แรงงานต่างชาติดูรายละเอียดทางออนไลน์ ซึ่งไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นัก ประกอบกับการจัดหาที่พักกักตัวที่ได้มาตรฐานค่อนข้างลำบาก นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานกล่าวขณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้าถาน ซึ่งที่ติดเชื้อโควิดที่หอพักแบบกลุ่มก้อนว่า จะเร่งผลักดันโครงการดังกล่าวและเปิดให้บริการในปีหน้า 2566 โดยจะเริ่มทดลองกับแรงงานต่างชาติในครัวเรือนก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายไปยังแรงงานภาคการผลิตและอื่น ๆ ต่อไป

ภาพบรรยากาศเมื่อปี 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน กำลังรับและพาแรงงานต่างชาติออกมาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

          หวังว่า แผนการนี้จะเริ่มใช้และขยายครอบคลุมไปยังแรงงานต่างชาติภาคต่าง ๆ โดยเร็ว จะได้ช่วยแก้ปัญหาหอพักคืนแรกในไต้หวันที่ทำให้แรงงานต่างชาติฝันร้ายไปตาม ๆ กัน เพราะก่อนปี 2564 แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแทบทุกคน ต้องพบกับประสบการณ์คืนแรกในไต้หวันที่ทุกข์ทรมาน เมื่อถูกบริษัทรับส่งพาไปค้างคืนที่หอพัก เพื่อรอการตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนจะเข้ารายงานตัวยังสถานที่ทำงาน แต่สภาพแวดล้อมของหอพักคืนแรกแออัด สกปรกและไม่มีห้องสุขาที่เพียงพอ เรื่องนี้มีแรงงานต่างชาติร้องเรียนกันจำนวนมาก จนกระทั่งปลายปี 2563 กระทรวงแรงงานประกาศจัดระเบียบใหม่หอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติ หลังพบว่า แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่รับการกักตัวครบ 14 วันแล้ว ก่อนจะเดินทางไปรายตัวและสังเกตอาการยังสถานที่ทำงานหรือที่อื่น ถูกบริษัทรับส่งพาไปพักค้างคืนปะปนกันเพื่อรอการตรวจโรค ในหอพักมีสภาพที่แออัด สกปรกและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการป้องกันโรค

ภาพบรรยากาศก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานต่างชาติขณะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน จะต้องเข้ารับการอบรมและชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเป็นเวลา 30 นาที

          หลังสื่อรายงานสภาพหอพักเหล่านี้แล้ว กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และประกาศจัดระเบียบใหม่ ให้บริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างสนามบิน โรงพยาบาลและสถานที่ทำงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างและบริษัทจัดหางาน จะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หอพักที่จัดให้แรงงานต่างชาติพักค้างคืน จะต้องได้มาตรฐานหอพักตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยต้องมีห้องพักคนละห้อง หรืออย่างน้อยสุดต้องมีพื้นที่สำหรับเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตร ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อและมีระบบสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน หากฝ่าฝืนกฎระเบียบ นอกจากปรับบริษัทรับส่งแล้ว นายจ้างและบริษัทจัดหางานที่มอบหมายให้ไปรับแรงงานต่างชาติของตน จะถูกปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

ภาพบรรยากาศก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด แรงงานต่างชาติเมื่อเดินทางถึงไต้หวันในวันแรก จะถูกบริษัทรับส่งแรงงานพาไปนอนค้างคืนที่หอพักไม่ได้มาตรฐาน เพื่อรอตรวจโรคก่อนจะส่งไปรายงานตัวที่นายจ้าง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง