:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

  • 18 May, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
หอพักแรงงานไทยไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้าถาน เขตกวนอิน เถาหยวน

1. แรงงานต่างชาติติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ต่างเครียดและกังวลสิทธิประโยชน์ของตน มาดูกันว่า เมื่อติดเชื้อแล้ว ควรปฏิบัติตัวอย่างไรและมีสิทธิ์อะไรบ้าง?

          สัปดาห์ที่แล้ว เราเคยแนะนำไปว่า แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ควรพกยาฟ้าทะลายโจรและชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน หรือ ATK เข้ามาบ้าง เพื่อใช้เอง เพราะเดียวนี้ ไต้หวันมียอดผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นมาก โรงงานต่าง ๆ ก็มีแรงงานต่างชาติติดเชื้อกันเป็นแถว เมื่อติดเชื้อแล้ว นายจ้างให้แยกกักตัว 7 วัน หากไม่มีอาการหรืออาการเบา ไม่ได้ทำอะไร ให้อยู่แต่ในห้อง ทำให้แรงงานวิตกกังวล เพราะไม่ทราบสิทธิประโยชน์ และควรทำอย่างไรบ้าง ค่าจ้างจะได้ไหม? นายจ้างบางรายไม่ได้แจ้งสิทธิ์และไม่ได้จัดหายาให้กิน เพราะกลัวกินแล้วมีปัญหา ยิ่งทำให้คนงานกังวลมากขึ้นและเกิดความเครียด ถึงตอนนี้ หากมียาจำพวกฟ้าทะลายโจร และชุด ATK ไว้ตรวจดูอาการ จะทำให้สบายใจมากขึ้น

ฟ้าทะลายโจร ยาสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้ไข้ บรรเทาอาการไอและเจ็บคอ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 

          มาดูกันว่า วิธีปฏิบัติและสิทธิ์ของแรงงานต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคโควิด หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดมีอะไรบ้าง?

          กระทรวงแรงงานออกประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลัสเตอร์ในสถานประกอบการ เพื่อให้นายจ้าง บจง. และตัวคนงานปฏิบัติตามดังนี้ :

ในส่วนของนายจ้างและ บจง. ต้องปฏิบัติดังนี้ :

          - นายจ้างต้องรายงานการติดเชื้อของแรงงานต่างชาติต่อหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานด้านแรงงานส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและนายจ้าง ร่วมมือกันช่วยป้องกันโรค

          - นายจ้างต้องแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายป้องกันโรค ทำหน้าที่ด้านการสอบสวนโรค การตีกรอบผู้สัมผัสใกล้ชิดและการแยกกักตัว

          - ระหว่างที่แยกกักตัว นายจ้างต้องจัดหาอาหาร เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยทิ้งขยะ จัดรถให้ในยามจำเป็น ให้ความช่วยเหลือและสะท้อนปัญหาของแรงงานต่างชาติ

ในส่วนของแรงงานต่างชาติ ต้องปฏิบัติดังนี้ :

          - ระหว่างแยกกักตัว ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยงานสาธารณสุข หากมีอาการไม่สบาย ต้องแจ้งให้นายจ้าง หรือบริษัทจัดหางานทราบ เพื่อพาไปรักษาหรือตรวจคัดกรองโดยเร็วเมื่อมีอาการ

มาตรการป้องกันโรคและวิธีปฏิบัติ :

วิธีการเดินทางไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้น สำหรับผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ดูแลรักษาหรือแยกกักตัวที่บ้าน

แรงงานต่างชาติติดเชื้อโควิดระหว่างเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน สามารถยื่นขอรับเงินทดแทนที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ :

          1) เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย

          ตั้งแต่ 8 เม.ย. เป็นต้นมา เมื่อติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน, รักษาตัวที่โรงพยาบาล, ถูกกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ หรือดูแลรักษาตัวในโรงแรมกักกันโรคมาตรฐานสูง เป็นเหตุให้ทำงานไม่ได้ ไม่ได้รับค่าจ้าง ยื่นขอรับเงินทดแทนขาดรายได้จากกองทุนฯ ได้ นับแต่ทำงานไม่ได้วันที่ 4 เป็นต้นไป

          2) เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

          หลังติดเชื้อและผ่านการรักษา อาการคงที่ แพทย์วินิจฉัยสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยสิ้นเชิงถาวร สอดคล้องกับมาตรฐานการจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

          3) เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต

          เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ทายาทที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ให้นายจ้างที่เอาประกัน เขียนแบบคำร้องและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอต่อกองทุนประกันภัยแรงงาน ภายในเวลา 5 ปี

สิทธิ์ในการลาหยุดพักผ่อน เมื่อเป็นผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง