close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

  • 06 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ตำรวจไถหนานยึดรถจักรยานไฟฟ้าแต่งไปแล้ว 48 คัน

1. แรงงานต่างชาติเปลี่ยนบัตร ARC แบบใหม่ กรมประกันสุขภาพจะออกบัตรประกันสุขภาพใบใหม่และส่งให้นายจ้างโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นขอใหม่

          เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในไต้หวันของชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันได้ออกบัตร ARC หรือใบถิ่นที่อยู่แบบใหม่ เป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติในไต้หวันกว่า 1 ล้านคน ประกอบด้วยแรงงานต่างชาติ 700,000 คน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 30,000 คน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนประมาณ 300,000 คน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตในไต้หวันมากขึ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ ไต้หวันได้ออกบัตร ARC หรือใบถิ่นที่อยู่แบบใหม่ เป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน  ตั้งแต่ 2 ม.ค. 64

          กรมประกันสุขภาพกล่าวว่า เพื่อขานรับนโยบายป้องกันโรคระบาดของรัฐบาล หลังชาวต่างชาติได้รับใบถิ่นที่อยู่แบบใหม่แล้ว จะมีการส่งต่อข้อมูลและรูปถ่ายจากคลังข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปยังกรมประกันสุขภาพเพื่อแก้ไขข้อมูลในบัตรประกันสุขภาพ โดยเฉพาะเลขบัตร ARC บนบัตรประกันสุขภาพ จากนั้นกรมประกันสุขภาพจะออกบัตรประกันสุขภาพใหม่และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งเอาประกัน สำหรับแรงงานต่างชาติก็คือที่อยู่ของโรงงานหรือนายจ้างผู้เอาประกัน ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอเปลี่ยนบัตรประกันสุขภาพใหม่ด้วยตนเองให้ยุ่งยาก

เมื่อมีการเปลี่ยนบัตร ARC แบบใหม่ กรมประกันสุขภาพจะออกบัตรประกันสุขภาพใหม่และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งเอาประกัน โดยไม่ต้องทำเรื่องยื่นขอให้ยุ่งยาก

          บัตร ARC ของชาวต่างชาติรุ่นเก่า ทั้งแบบมีกำหนดอายุการใช้งาน (ARC) และแบบถาวร (PARC) จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามด้วยเลข 8 หลัก ต่างจากเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวันที่มีตัวอักษรอังกฤษนำหน้า 1 ตัว ตามด้วยเลขอารบิก 9 หลัก ความแตกต่างดังกล่าว ทำให้ชาวต่างชาติในไต้หวันประสบอุปสรรคหลายอย่าง อาทิ ขณะซื้อของหรือชอปปิงออนไลน์ สำรองบัตรโดยสารระบบขนส่งมวลชน หรือลงทะเบียนออนไลน์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น ไม่สามารถทำได้ เพื่อจะขจัดอุปสรรคเหล่านี้ ให้ชาวต่างชาติได้รับความสะดวกและรู้สึกมีเกียรติในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับชาวไต้หวัน กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับแก้ระบบเลขบัตร ARC ให้สอดคล้องและเป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อมีการเปลี่ยนบัตร ARC แบบใหม่ กรมประกันสุขภาพจะออกบัตรประกันสุขภาพใหม่และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งเอาประกัน โดยไม่ต้องทำเรื่องยื่นขอให้ยุ่งยาก

          ทั้งนี้ เลขบัตร ARC ของชาวต่างชาติที่มีการปรับแก้ให้เป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวันข้างต้น ตัวอักษรอังกฤษตัวแรกหมายถึงเขตพื้นที่พำนักอาศัยขณะที่ทำบัตร เช่น ตัวอักษรอังกฤษตัวแรกเป็น F หมายถึงชาวต่างชาติที่ยื่นขอทำบัตรในนครนิวไทเป เป็นต้น ส่วนตัวเลขอารบิก 9 ตัว ตัวแรกเป็น 8 หรือ 9 จะบ่งบอกถึงเพศของผู้ถือบัตร เลข 8 หมายถึงเพศชาย 9 เป็นเพศหญิง ส่วนเลข 7 สงวนไว้สำหรับกลุ่มเพศทางเลือก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ ไต้หวันได้ออกบัตร ARC หรือใบถิ่นที่อยู่แบบใหม่ เป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน  ตั้งแต่ 2 ม.ค. 64

          สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ผู้ที่ถือบัตร ARC และบัตรประกันสุขภาพรุ่นเก่า ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ตามปกติ ไม่ต้องรีบร้อนไปเปลี่ยนบัตรใหม่ทันที แนะนำว่า ขณะที่ถึงกำหนดเปลี่ยนบัตร เช่นบัตรใกล้หมดอายุ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสูญหาย ค่อยไปทำบัตรใหม่ที่ศูนย์บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ จะไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ยังคงจ่ายค่าธรรมเนียมตามเดิม และเมื่อเปลี่ยนเป็นบัตร ARC แบบใหม่แล้ว สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข้ามองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประกันสุขภาพ ใบขับขี่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเปลี่ยนอีก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่าบัตร ARC แบบเก่าจะยกเลิกการใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2573 หรืออีก 8 ข้างหน้า

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ ไต้หวันได้ออกบัตร ARC หรือใบถิ่นที่อยู่แบบใหม่ เป็นระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน  ตั้งแต่ 2 ม.ค. 64

2. เตือนจับจริง! รถจักรยานไฟฟ้าแต่งและประกอบเองไม่ได้มาตรฐาน ไถหนานยึดแล้ว 48 คัน นครนิวไทเป เถาหยวนและพื้นที่อื่น ๆ เริ่มปฏิบัติการตรวจเข้ม

          กฎหมายกำหนดให้รถจักรยานไฟฟ้าความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. แต่มีการแต่งและเปลี่ยนกล่องควบคุมเพิ่มความแรง สามารถวิ่งได้เร็วกว่า 100 กม./ชม. เนื่องจากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มีการขับขี่บนถนนตามอำเภอใจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จากสถิติของตำรวจจราจรไถหนาน ปี 2564 เฉพาะที่นครไถหนานเพียงแห่งเดียว ในระยะเวลา 30 วัน รถจักรยานไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงถึง 1,066 คน รถจักรยานไฟฟ้าเหล่านี้ ล้วนมีการปรับแต่งเพิ่มความเร็ว และผู้ขับขี่กว่าร้อยละ 80 เป็นแรงงานต่างชาติ ตำรวจจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับตามสถานีรถไฟ และทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แรงงานต่างชาตินิยมแต่งรถจักรยานไฟฟ้าเสียโก้หรูยิ่งกว่ารถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

          กองกำกับการตำรวจจราจรไถหนานแถลงว่า รถจักรยานไฟฟ้าที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากปรับแต่งเพิ่มความแรงแล้ว ยังพบเป็นรถที่นำชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐานและราคาถูกจากหลายแหล่งมาประกอบเป็นคัน แล้วขายให้แรงงานต่างชาติ เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและไฟไหม้ได้ง่าย อย่างเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 มีแรงงานต่างชาติวัย 23 ปีรายหนึ่ง ขี่รถจักรยานไฟฟ้าแต่งหรูพุ่งชนต้นไม้ข้างทางด้วยความเร็วสูงในเขตไป๋เหอ เสียชีวิตคาที่ สาเหตุสำคัญมาจากความเร็วสูงควบคุมไม่อยู่ และตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ได้ยึดรถจักรยานไฟฟ้าแต่งไปแล้ว 48 คัน

ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ตำรวจไถหนานยึดรถจักรยานไฟฟ้าแต่งไปแล้ว 48 คัน

          นอกจากที่ไถหนานแล้ว ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ เริ่มมีการตรวจเข้มรถจักรยานไฟฟ้าที่ทำผิดกฎหมาย โฆษกกองบังคับการตำรวจจราจรแถลงว่า สภานิติบัญญัติได้ผ่านกฎหมายการจราจรทางถนนและการลงโทษฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 มีผลใช้บังคับภายในเวลา 2 ปี ในส่วนที่เกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้า จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ยื่นขอและติดแผ่นป้ายทะเบียนและซื้อประกันภัยภาคบังคับเช่นเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้ว จึงจะขับขี่บนท้องถนนได้ หากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มีโทษปรับ 1,200-3,600 เหรียญ ตำรวจจะยึดรถไว้ชั่วคราว จนกว่าจะจัดการให้แล้วเสร็จถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากเป็นรถจักรยานไฟฟ้าที่ไม่ติดแผ่นป้ายเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะถูกยึดรถไปเลยทันที นอกจากนี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำหนดความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. หากฝ่าฝืนจะถูกปรับตั้งแต่ 900-1,800 เหรียญไต้หวัน ไม่สวมหมวกกันน็อกถูกปรับ 300 เหรียญ ดัดแปลงหรือแต่งรถจักรยานไฟฟ้าโดยพลการปรับตั้งแต่ 1,800-5,400 เหรียญไต้หวัน ไม่ให้คนซ้อนท้ายและห้ามเมาแล้วขับ

ตำรวจนครนิวไทเป ตั้งด่านตรวจเข้มรถจักรยานไฟฟ้าผิดกฎหมายที่เขตปั่นเฉียว

          รายละเอียดเกี่ยวกับโทษของรถจักรยานไฟฟ้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะประกาศให้ทราบภายในสิ้นปี 2565 ระหว่างนี้ หากตรวจพบรถจักรยานไฟฟ้าที่ไม่ติดแผ่นป้ายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีแต่เป็นของปลอม รวมถึงการแต่งรถจักรยานไฟฟ้าให้ผิดไปจากเดิมหรือประกอบเอง จะถูกยึดรถตามกฎหมายการจราจรทางถนนและการลงโทษฉบับเก่า จึงเตือนให้ระวัง

3. คนงานไทยถูกนายจ้างยกเลิกสัญญาส่งกลับบ้านเพิ่มมากขึ้น เหตุเพราะติดยาประสาทหลอนทำงานไม่ได้ บางคนเพิ่งมาใหม่และหลายคนสมองเบลอตกเครื่องที่สนามบิน

          ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แรงงานไทยที่ถูกนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างส่งกลับบ้าน สาเหตุเนื่องจากเคยเล่นยาจนสมองเบลอ มีอาการประสาทหลอน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ นายจ้างไม่กล้าให้ทำงานต่อไปถูกยกเลิกสัญญาและส่งกลับประเทศมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คน แรงงานไทยเหล่านี้ ประมาณครึ่งหนึ่งเพิ่งเดินทางมาทำงานได้ไม่ถึงเดือน แสดงว่าเคยติดยาเสพติดจนสมองถูกทำลายมาจากประเทศไทยแล้ว สันนิษฐานว่าญาติพี่น้องออกเงินค่าหัวคิวให้บริษัทจัดหางาน จัดส่งมาทำงานที่ไต้หวัน เพื่อให้พ้นสายตา และคาดหวังว่า จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น อาจกลับเนื้อกลับตัวดีขึ้น แต่เมื่อระบบประสาทถูกทำลาย ไปไหนคงเหมือนกัน ยิ่งมาอยู่ที่ไต้หวัน ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล ไม่ได้เสพยาอีกก็จริง แต่อาจเปลี่ยนไปเสพเหล้าหนักขึ้น

บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน แรงงานไทยต่อแถวรอเช็กอินเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ

          บริษัทจัดหางานไทยบางรายไม่มีการตรวจสอบหรือสัมภาษณ์ละเอียด สักแต่ว่าส่งให้ครบจำนวนตามที่นายจ้างต้องการ ทำให้นายจ้างไม่พอใจที่ส่งคนงานมีปัญหา สั่งตัดโควตาจัดส่งอีกต่อไป ได้ไม่คุ้มเสีย

          แรงงานไทยเหล่านี้ ขณะถูกส่งกลับ มักจะเกิดเหตุการณ์หลบหนีหรือหายตัวไปจากสนามบิน บางคนทำหนังสือเดินทางหายขณะรายงานตัวแล้ว ทำให้เดินทางไม่ได้ สำนักงานแรงงานไทย และกงสุลไทยต้องให้ความช่วยเหลือ วุ่นวายไปกันใหญ่

บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน แรงงานไทยต่อแถวรอเช็กอินเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ

          มีรายหนึ่งอยู่ที่ไทจง เสพยาจนประสาทหลอน อ้างมีคนตามฆ่า ขอกลับบ้าน บจง. ช่วยซื้อตัวทำเรื่องเสร็จ จะพาไปยกเลิกสัญญาที่กองแรงงาน แต่เจ้าตัวไม่ยอมไปและวิ่งหนี หากันอยู่ตั้งนาน ปรากฏว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงพัก ตำรวจโทรให้ บจง. ไปรับกลับมา ตำรวจบอกว่า สงสัยเป็นโรคประสาทมาแจ้งความอ้างมีคนตามฆ่า พอรับกลับมา ยังไม่ทันพาไปทำเรื่องที่กองแรงงาน เจ้าหายไปอีกแล้ว เช่นเคย สถานีตำรวจอีกแห่งโทรมาให้ไปรับตัว เป็นแบบนี้ 4-5 ครั้ง รอบสุดท้าย บจง. จะพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่เจ้าตัวไม่ยอม ล่ามหมดปัญญาจะใช้วิธีบังคับ แต่ตำรวจห้ามให้ทำเช่นนั้น อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน สุดท้ายหลบหนีอีกเช่นเคย จนกระทั่งเข้าไปหลบที่สถานีตำรวจไถหนาน ตำรวจช่วยเหลือส่งกลับประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา

บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน แรงงานไทยต่อแถวรอเช็กอินเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ

          ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทย มีทั้งที่เสพในไต้หวันและติดมาจากประเทศไทย เตือนแรงงานไทยอย่าริลอง ขืนเสพหมดอนาคตแน่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง