close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

  • 14 September, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไถหนานจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายก่อนไปทำงานในไซต์งานก่อสร้าง

คิดก่อนทำ! ชีวิตแรงงานผิดกฎหมายลำบากกว่าที่คิด ไม่มีอนาคตและไร้หลักประกันใด ๆ ทั้งสิ้น แรงงานไทยที่หลบหนีไปแล้ว ส่วนใหญ่เสียใจที่ตัดสินใจผิด

          สถานการณ์การหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีที่ไป โดยเฉพาะฟาร์มหรือไร่สวนในชนบทหรือบนภูเขา เนื่องจากขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และรัฐบาลแม้จะอนุญาตให้เกษตรกรนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ แต่มีเงื่อนไขค่อนข้างเข้มงวด ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานผิดกฎหมาย ประกอบกับในการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าหัวคิวที่แพง เมื่อมีแรงกดดัน จึงเลือกวิธีหลบหนีออกจากโรงงานไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ยอดจำนวนการหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติพุ่งสูงขึ้น แม้รัฐบาลจะประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดแต่ก็ไร้ผล

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจจับแรงงานต่างชาติหลบหนีตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ ในภาพเป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายถูกจับในไซต์งานที่นครนิวไทเป

          จากข้อมูลสถิติของคณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า ภาคการเกษตรของไต้หวัน ปกติขาดแคลนคนงานประมาณ 15,000 คน  ในฤดูเก็บเกี่ยวจะเพิ่มสูงถึง 210,000 คน นอกจากนี้ เนื่องจากคนหนุ่มสาวไม่ยอมทำงานเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรไต้หวัน  มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 62 ปี การขาดช่วงในการสืบทอดงานภาคการเกษตรอยู่ในขั้นวิกฤติ ขณะที่รัฐบาลแม้จะอนุญาตให้เกษตรกรนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ แต่มีเงื่อนไขค่อนข้างเข้มงวด เกษตรกรทั่วไปจึงหันไปพึ่งพาแรงงานต่างชาติ และนี่เป็นสาเหตุสำคัญประการที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถลดจำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนีลงได้อย่างมีผล ทำให้กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องเพิ่มโทษนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย และตรวจจับอย่างเข้มข้นมากขึ้น

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วไต้หวันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          นอกจากนี้ แรงกดดันด้านหนี้สิน ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าบริการจัดหางานหรือที่เรียกกันว่าค่าหัวคิวแก่บริษัทจัดหางาน อย่างเช่นแรงงานเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเก็บค่าหัวคิวได้ไม่เกิน 4,500 USD แต่ราคาท้องตลาดเก็บกัน 6,000-7,000 USD ตกประมาณ 180,000-210,000 เหรียญไต้หวัน แรงงานไทยก็ต้องเสียค่าบริการจัดหางานเพิ่มขึ้นอย่างมาก  เริ่มต้นที่ประมาณ 100,000 บาท หลายคนเสียค่าหัวคิวที่ 140,000-160,000 บาท เมื่อเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน หากโรงงานไม่มีโอทีหรือมีแต่น้อย แรงกดดันด้านภาระหนี้สิน ประกอบกับมีคนชักชวน ทำให้แรงงานต่างชาติหลายรายหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกลางกรุงไทเป

          แต่ชีวิตแรงงานผิดกฎหมายไม่ดีอย่างที่คิด เช่นงานที่ทำไม่มั่นคง เมื่อหมดงานหรืองานลดน้อยลงก็ต้องหนีต่อไป ไหนจะต้องรับผิดชอบอาหารที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้มีเงินเก็บน้อยกว่าทำงานอยู่ที่เดิม นอกจากไม่มีหลักประกันแล้ว ยังไม่มีประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วย ไม่กล้าไปรับการรักษา เพราะค่ารักษาของสถานพยาบาลหากไม่มีประกันสุขภาพจะแพงมาก ที่สำคัญกลัวถูกจับ ต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ หลายคนเครียดจัดกลายเป็นโรคซึมเศร้า หากถูกจับ จะถูกส่งกลับประเทศและติดบัญชีแบล็กลิสต์ ไม่อนุญาตให้เข้าไต้หวันตลอดไป มีแรงงานไทยที่หลบหนีจำนวนมากรู้สึกเสียใจที่คิดผิด จึงเตือนแรงงานไทยว่า คิดให้รอบคอบก่อนมีแผนจะหลบหนี เพราะชีวิตคนงานผิดกฎหมายกฎหมาย ลำบากกว่าที่คิด

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกลางในเมืองเจียอี้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง