:::

ไขปัญหาแรงงาน - 2022-09-21

  • 21 September, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศอย่างเป็นทางการ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน 26,400 เหรียญ รายชั่วโมงปรับเป็น 176 เหรียญ มีผล 1 ม.ค. 66

บางคนบ่นขึ้นค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายเพิ่มตาม เท่ากับไม่ขึ้น คำตอบ : ปี 66 ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นเดือนละ 1,150 เหรียญเป็น 26,400 เหรียญ แรงงานต่างชาติเสียเบี้ยประกันทั้ง 2 รายการเพิ่มขึ้นคนละ 69 เหรียญ นายจ้างเสียเพิ่ม 233 เหรียญ รัฐบาลสมทบเพิ่ม 31 เหรียญ

          ตามที่กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประกาศอย่างเป็นทางการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนปี 2566 จากปัจจุบัน 25,250 เหรียญเป็น 26,400 เหรียญ ปรับเพิ่มเดือนละ 1,150 เหรียญหรือปรับขึ้นในอัตราส่วน 4.56% มีแรงงานไทยหลายคนกังวลว่า เบี้ยประกันและค่าบริการอื่นจะปรับขึ้นตามไปด้วยไหม ของเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากฐานคำนวณของอัตราเบี้ยประกันภัยและประกันสุขภาพเป็นไปตามวงเงินเอาประกัน ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ส่วนค่าอาหารที่พักและค่าบริการรายเดือนของ บจง. ยังคงเป็นตามในสัญญาจ้างและตามมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการที่กระทรวงแรงงานกำหนด ไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด

กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประกาศอย่างเป็นทางการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนปี 2566 เป็น 26,400 เหรียญ ปรับเพิ่มเดือนละ 1,150 เหรียญหรือปรับขึ้น 4.56% ค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงปรับเป็น 176 เหรียญ มีผล 1 ม.ค. 66

          สำหรับแรงงานแล้ว เบี้ยประกันทั้งสองรายการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย นายจ้างต่างหากที่ต้องแบกรับภาระหนัก เพราะนอกจากค่าจ้าง ค่าโอทีที่เพิ่มขึ้นแล้ว เบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพ นายจ้างรับผิดชอบ 70% และ 60% ตามสัดส่วนดังนี้ :

          อัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานในปีใหม่ปรับขึ้น 0.5% เป็น 11% (แรงงานท้องถิ่นต้องเสีย 12% ส่วนที่เกิน 1% เป็นเบี้ยประกันการว่างงาน) สำหรับสัดส่วนความรับผิดชอบ ในส่วนเบี้ยประกันภัยแรงงาน แรงงานรับผิดชอบเพียง 20% นายจ้างต้องรับผิดชอบถึง 70% และรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีก 10% ส่วนอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกล่าวว่า มีแนวโน้มยังคงเดิมคือ 5.17% แรงงานรับผิดชอบ 30% นายจ้างรับผิดชอบ 60% รัฐบาลจ่ายสมทบให้อีก 10%

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน

          ดังนั้นในปีใหม่นี้ อัตราเบี้ยประกันภัยแรงงาน 2,904 เหรียญ (คิดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 26,400 x 11%) แรงงานรับผิดชอบ 581 เหรียญ เพิ่มจากปีนี้ 51 เหรียญ ขณะที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มให้แรงงานแต่ละคนจากปัจจุบัน 1,856 เหรียญเป็น 2,033 เหรียญ เพิ่มขึ้น 177 เหรียญต่อคนต่อเดือน และรัฐบาลจ่ายสมทบเพิ่มจาก 265 เหรียญเป็น 290 เหรียญ เพิ่มขึ้น 25 เหรียญ

          ส่วนอัตราเบี้ยประกันสุขภาพมีแนวโน้มคงเดิม คือ 5.17% เบี้ยประกันสุขภาพต่อคนต่อเดือนอยู่ที่ 1,365 (คิดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 26,400 x 5.17%) แรงงานรับผิดชอบ 410 เหรียญ เพิ่มขึ้น 18 เหรียญ นายจ้างจ่ายให้ 1,294 เหรียญ (ส่วนที่นายจ้างรับผิดชอบมีสูตรคำนวณต่างหาก) เพิ่มขึ้น 56 เหรียญ รัฐบาลจ่ายสมทบให้ 137 จ่ายเพิ่ม 6 เหรียญ

          สรุปแล้วในปี พ.ศ. 2566 ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นเป็น 26,400 เหรียญ แรงงานต่างชาติมีรายได้เพิ่มเดือนละ 1,150 เหรียญ ค่าโอทีได้รับเพิ่มขึ้นและอย่าลืม วงเงินคุ้มครองจากกองทุนประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้น และเงินบำเหน็จชราภาพที่แรงงานจะได้รับในอนาคตเมื่ออายุครบ 65 ปีแล้ว จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่จ่ายเบี้ยประกันทั้งสองรายการเพิ่มเพียงเดือนละ 69 เหรียญ ถือว่าคุ้มสุด ๆ

ค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา จาก 20,008 เหรียญในปี 2559 ปรับขึ้นเป็น 26,400 เหรียญในปี 2566 หรือปรับขึ้นในอัตราส่วน 31.9% ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงปรับขึ้นไปแล้ว 8 ครั้ง จากชั่วโมงละ 133 เหรียญเป็น 176 เหรียญ ปรับขึ้นแล้ว 46.7%

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง