:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

  • 29 May, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานต่างชาติต้องทำงานกับนายจ้างและงานที่ได้รับอนุญาต

1. แรงงานไทยมาทำงานตำแหน่งผู้อนุบาล แต่นายจ้างสั่งให้ไปทำงานที่ไร่แตงโม จะทำอย่างไร?

2. การทำงานกับนายจ้าง หรือตำแหน่งงานที่นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาจ้าง ถือเป็นการทำงานผิดกฎหมาย มีโทษปรับทั้งนายจ้างและตัวคนงาน เมื่อนายจ้างสั่งให้ไปทำงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา สามารถโทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1955

3. ประสบการณ์เกี่ยวกับคนงานไทยซื้อขายยาเสพติดหน้าโรงพัก

ฟังรายการออนไลน์โดยการคลิกไปที่ไอคอนหูฟังด้านบน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง