:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

  • 13 November, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานต่างชาติมีสิทธิยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพ

1. ท่านที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่ว่าจะมาในปีไหน เขตพื้นที่ใด เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิยื่นขอเงินบำเหน็จ/บำนาญชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวันได้

2. ผู้มีสิทธิยื่นขอเงินบำเหน็จ/บำนาญชราภาพ จะต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครบ 1 ปี และเป็นผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อน/หรือปี พ.ศ. 2500 และ 61 ปี สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดในปี พ.ศ. 2501 และ 62 ปี สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดในปี พ.ศ. 2502  และ 63 ปี สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดในปี 2503 และ64 ปี สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดในปี 2504 และ 65 ปี สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2505

3. ท่านที่เข้ากองทุนฯ รวมแล้วไม่ถึง 15 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว) ในอัตราปีละ 1 เดือนของอัตราเงินเดือนที่แจ้งเอาประกัน แต่หากเข้ากองทุนฯ ครบ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราปีละ 2 เดือนของอัตราเงินเดือนที่แจ้งเอาประกัน โดยจะเฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือน (อายุการเข้ากองทุนของผู้มีสิทธิคนเดียวกัน ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานที่ไต้หวันกี่ครั้ง อยู่กับนายจ้างที่ต่างกัน สามารถรวมสะสมได้)

4. แรงงานไทยผู้มีสิทธิยื่นขอจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

5. จะขอความช่วยเหลือและยื่นเรื่องได้ที่ไหน?

6. ผลงานดีเด่นจากการประกวดกวีนิพนธ์สำหรับแรงงานต่างชาติกรุงไทเปปี 2515 ประเภทเรื่องสั้น ”ความฝันของผม...ผู้เป็นพ่อ หลังพ้นโทษ”  จากอรัญ โมดี แรงงานไทยจากบ้านพักตากอากาศกุยซัน เถาหยวน (เรือนจำกลางไทเป)

 

 

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ไขปัญหาแรงงาน หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์"ที่อยู่ด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเอเชียสัมพันธ์หรือรายการชุดอื่นๆ ตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง