:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

  • 20 November, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
บริษัทจัดหางานบริการดีมีเยอะ ที่แย่ก็มีมาก

1. กระทรวงแรงงานระบุ แรงงานต่างชาติมีสิทธิเลือกหรือไม่เลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน กรณีที่บริษัทจัดหางานไม่ได้ให้บริการดูแลตามสัญญา เอาแต่เก็บค่าบริการรายเดือนอย่างเดียว แรงงานต่างชาติมีสิทธิยกเลิกสัญญาใช้บริการด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยงานด้านแรงงานหรือกระทรวงแรงงานทราบ

2. แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่า การให้บริการดูแลของบริษัทจัดหางานไต้หวันไม่คุ้มกับค่าบริการที่จ่ายไปทุกเดือน อยากให้ลดค่าบริการลง

3. บริษัทจัดหางานบ่น บริการรายเดือนที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างชาติ ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลาร่วม 20 ปีแล้ว รณรงค์จะขอขึ้นค่าบริการดูแลหรือที่แรงงานไทยเรียกค่าล่าม

4. คะแนนประเมินของผู้อนุบาลในครัวเรือนได้รับการขยายเวลาทำงานจาก 12 ปีออกไปเป็น 14 ปี อย่างมีข้อจำกัด

5. คำเตือนด้วยความห่วงใยเรื่องยาเสพติด จาก น.ช. บ้านพักตากอากาศกุยซัน (เรือนจำกลางไทเป)

 

 

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ไขปัญหาแรงงาน หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์"ที่อยู่ด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเอเชียสัมพันธ์หรือรายการชุดอื่นๆ ตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง