:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

  • 27 November, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
ไต้หวันมอบของที่ระลึกขอบคุณแรงงานต่างชาติทุกคน
ไขปัญหาแรงงาน
เจ้าหน้าที่ 4 ขาปฏิบัติหน้าที่ดมเข้มที่สนามบินเถาหยวน

1. ไต้หวันขอบคุณแรงงานต่างชาติ มอบพวงกุญแจและปากกาสลักข้อความ "ขอบคุณท่านที่มาช่วยพัฒนาไต้หวัน" ให้แก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญาก่อนเดินทางกลับประเทศทุกคน

2. นานาปัญหาเกี่ยวกับเงินบำเหน็จชราภาพที่แรงงานไทยอยากรู้

3. ระวัง! ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจเข้มสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า แรงงานไทยนำสินค้ากลับประเทศเกินกำหนด ระวังโดนปรับ

4. เจ้าหน้าที่ 4 ขาที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ปฏิบัติหน้าที่ขึงขัง แรงงานไทยนำยา เนื้อและพืชผักผลไม้เข้าไต้หวัน ระวังโดนปรับหนัก

 

 

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ไขปัญหาแรงงาน หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์"ที่อยู่ด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเอเชียสัมพันธ์หรือรายการชุดอื่นๆ ตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง