close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

  • 04 December, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
ผลพวงเพิ่มเงินรางวัลนำจับ มีผู้แจ้งข้อมูลมั่ว รบกวนความสงบสุขของแรงงานต่างชาติทั่วไป

1. ผลพวงเพิ่มเงินรางวัลนำจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย มีผู้แจ้งข้อมูลมั่วจำนวนมาก รบกวนความสงบสุขของแรงงานต่างชาติทั่วไป แล้วยังสร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าหน้าที่กองแรงงานท้องที่

             สืบเนื่องจากแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างหรือที่เรียกกันว่าแรงงานผิดกฎหมายได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ยังไม่ถูกตรวจพบ มีจำนวนทะลุด่าน 50,000 คนแล้ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงแรงงานได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลนำจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจาก 50,000 เหรียญไต้หวัน เป็น 70,000 เหรียญไต้หวัน  มาตรการนี้ปรากฎว่าได้ผล ยอดแจ้งข้อมูลแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 แต่ก็พบว่า ข้อมูลที่แจ้งกว่าครึ่งเป็นข้อมูลมั่ว เห็นแรงงานต่างชาติ ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแจ้งดะ กองแรงงานนครนิวไทเปบรรยายสภาพการณ์ดังกล่าวว่า คล้ายเอาปืนลูกซองยิงนก โชคดีอาจมีนกตกลงมาสักตัวสองตัว จึงเรียกร้องให้ผู้แจ้งเบาะแสต้องมีหลักฐานชัดเจน อย่างแจ้งมั่ว เพราะจะรบกวนความสงบสุขและสร้างปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิตของแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายได้

2. การหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากไร้หลักประกันแล้ว ยังอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพและทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจได้

3. ประสบการณ์แก้ปัญหาคนงานไทยทะเลาะชกต่อยกันภายในโรงงาน

4. ประสบการณ์เกี่ยวกับการปธิเสธยาเสพติด

5. นานาความเห็นเกี่ยวกับค่าบริการดูแลรายเดือนที่แรงงานไทยต้องจ่ายให้บริษัทจัดหางาน

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ไขปัญหาแรงงาน หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์"ที่อยู่ด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเอเชียสัมพันธ์หรือรายการชุดอื่นๆ ตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง