:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

  • 11 December, 2015
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานไทยเปลี่ยนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้อย่างไร

1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ชิงรางวัล

2. กองแรงงานกรุงไทเปจัดบริการตรวจสุขภาพฟรีครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. นี้ ที่สถานีรถไฟไทเป

3. แรงงานต่างชาติทำงานครบ 9 ปีขึ้นไป มีสิทธิยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน และต้องได้รับผลคะแนนประเมินเกิน 60 คะแนนขึ้นไป สำหรับรายการประเมินมี 5 รายการ ได้แก่ ทักษะการทำงาน ผู้ที่ผ่านการสอบ ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาช่างระดับพื้นฐานของไต้หวันจำนวน 3 ใบ จะได้รับ 45 คะแนน 2 ใบ 30 คะแนน 1 ใบ 20 คะแนน รายการต่อมาเป็นวุฒิการศึกษา หากจบการศึกษษระดับปริญญาโท จะได้รับ 20 คะแนน ปริญญาตรี 15 คะแนน ปวส. 10 คะแนน ปวช.และมัธยมปลาย มี 5 คะแนน นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงาน ผู้ที่เคยทำงานอยู่ที่ไต้หวัน 11-12 ปี ได้รับ 15 คะแนน 9-11 ปี มี 10 คะแนน ด้านรายการความรู้ภาษาจีน หากเคยสอบวัดทักษะภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตรหรือเคยผ่านการฝึกอบรมภาษาจีน 360 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับ 20 คะแนน แต่หากผ่านการสอบเกี่ยวกับด้านภาษาในชั้นต้น หรือเคยผ่านการอบรมภาษาจีน 120 ชั่วโมงขึ้นไป – 360 ชั่วโมง จะได้รับ 10 คะแนน และหากว่า รายได้ในแต่ละเดือน สูงกว่าค่าจ้างที่ระบุในสัญญาจ้างขณะยื่นขอ 20% จะได้รับ 10 คะแนน

4. แบ่งปันประสบการการเดินเรื่องจ้างตรงที่กระทรวงแรงงานไทย

 

 

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ไขปัญหาแรงงาน หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์"ที่อยู่ด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเอเชียสัมพันธ์หรือรายการชุดอื่นๆ ตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง