:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 23 พ.ค. 2557

  • 23 May, 2014
ไขปัญหาแรงงาน
การทานยาสำเร็จรูปหรือยาชุดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไขปัญหาแรงงาน
การทานยาสำเร็จรูปหรือยาชุดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื้อหารายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้

1. ศุลกากรไต้หวันตรวจพบ คนงานไทยนิยมนำหรือให้ญาติส่งยาสำเร็จรูปและยาชุดจากประเทศไทย แต่ละปีถูกยึดและทำลายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้รับยังจะถูกดำเนินคดี เตือนแรงงานไทย ในไต้หวันมีประกันสุขภาพที่ดี และระบบการรักษาของสถานพยาบาลได้มาตรฐาน เมื่อมีอาการไม่สบาย ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรทานยาสำเร็จรูปหรือยาชุดเอง

2. แรงงานไทย(น้องเก๋)แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านที่สิงคโปร์ เทียบกับงานและสวัสดิการผู้อนุบาลในไต้หวัน

3. แรงงานไทย(เมษัณฑ์)แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาจีน

4. แรงงานไทย(สมสมัย)ส่งกลอนอำลาเพื่อนแรงงานในไต้หวันกลับประเทศไทย

ติดตามรับฟังรายการไขปัญหาแรงงานได้ โดยการคลิกไปที่รูปไอคอนหูฟังท้ายหัวข้อด้านบน

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง