:::

ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2557

  • 20 June, 2014
ไขปัญหาแรงงาน
คุณรังสรรค์ อนันต์ ถ่ายภาพกับแรงงานไทย

แรงงานไทยหลายคนอยากไปทำงานเกาหลี แต่คุณรู้ไหม? ไปทำงานเกาหลีถ้าไม่ถูกวิธี มีความเสี่ยงสูง แต่การไปอย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไร? ไปอย่างผิดกฎหมายเสี่ยงภัยอะไรบ้าง? ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองในไทย ส่งผลต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยหรือไม่? ฟังสัมภาษณ์คุณรังสรรค์ อนันต์ เลขาธิการสมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศในรายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้.........

คลิกไปฟังรายการออนไลน์ที่ไอคอนหูฟังเลยครับ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง