สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

  • 21 November, 2020
ตัวอย่างบัตรประชาชนฝังชิปแบบใหม่ของไต้หวัน

1. ไต้หวันปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

       จากการที่ในระยะนี้ไต้หวันพบมีคนงานต่างชาติจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันติดเชื้อโควิด19 เกือบทุกวัน ขณะที่ชาวไต้หวันที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็ติดเชื้อเป็นรายวันแม้จะเป็นเพียงตัวเลขหลักหน่วย แต่เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ประกอบกับย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดได้ง่าย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงได้ประกาศปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ใหม่ โดยเพิ่มความเข้มงวดใน 3 ส่วน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ถึง 28 ก.พ.2564

ไต้หวันประกาศมาตรการป้องกันโควิดช่วงฤดูหนาว เริ่ม 1 ธ.ค. 63-28 ก.พ. 64

       ส่วนที่ 1 การป้องกันตามแนวพรมแดน  ผู้เดินทางเข้าไต้หวันหรือเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานไต้หวัน (ทั้งชาวไต้หวันและคนต่างชาติ) ก่อนขึ้นเครื่องต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจโควิด – 19 เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

       หากเดินทางเข้าไต้หวันแล้วพบว่า ใบรับรองดังกล่าวเป็นเท็จ หรือปฏิเสธ หลบเลี่ยง ขัดขวางมาตรการที่เกี่ยวกับการกักกันโรค มีโทษปรับ 10,000-150,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ กรณีใบรับรองแพทย์ระบุว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นเท็จ ยังจะถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมเอกสาร ซึ่งจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย

1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ถึง 28 ก.พ.64 เดินทางเข้าไต้หวันต้องมีใยรับรองผลตรวจโควิด-19 เป็นลบทุกคน

       ส่วนที่ 2  การป้องกันในระดับชุมชน  เมื่อเข้าออกสถานที่ 8 ประเภทดังต่อไปนี้ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ประกอบด้วย  สถานพยาบาล ระบบขนส่งมวลชน ซื้อของในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ชมนิทรรศการและการแข่งขันกีฬา แหล่งบันเทิง-พักผ่อนหย่อนใจ ศาสนสถานและสถานที่ฌาปนกิจศพ หรือไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ  ธนาคาร และที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น ผู้ที่ฝ่าฝืนและตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง จะถูกปรับ 3,000-15,000 เหรียญไต้หวัน

       นอกจากในสถานที่กลางแจ้งที่มีผู้คนแออัด อาทิ  แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก ตลาดนัดกลางคืน ตลาดสด หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ (ขบวนพาเหรด แห่เทพเจ้า และงานเค้าท์ดาวน์ เป็นต้น) ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและผู้ให้บริการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการควบคุมปริมาณคนด้วย

       ส่วนที่ 3 การรับมือด้านการรักษาพยาบาล  กำหนดให้สถานพยาบาลต้องมีการรายงานกรณีตรวจพบโรค ตาม กม.ควบคุมโรคติดต่อ  เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในชุมชน เพิ่มการเฝ้าระวังสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

2. ชาวไต้หวันกว่า 725,000 คน เลือกการตายล่วงหน้าของตน ขอตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี หากป่วยเป็นโรครักษาไม่ได้ โดยระบุในบัตรประกันสุขภาพ ยอมรับการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

       ครบ 20 ปีแล้วที่ไต้หวันประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยในการเลือกและวางแผนการตายล่วงหน้าของตนได้ จากสถิติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการพบว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีชาวไต้หวันกว่า 725,000 คน ได้แสดงเจตนารมณ์จะไม่รับการรักษาต่อไป หากป่วยเป็นโรคไม่สามารถรักษาให้หายได้ และคาดว่าเหลือชีวิตอยู่อีกไม่นาน ด้วยการระบุในบัตรประกันสุขภาพว่า ยอมรับการบริบาลระยะท้ายแบบประคับประคอง ไม่อยากจะรักษาพยาบาลอย่างทุกข์ทรมานต่อไป พูดง่ายๆ คือเมื่อป่วยเป็นโรคในระยะสุดท้าย ยากที่จะรักษาต่อไปได้ ก็ขอตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี

ชาวไต้หวันกว่า 725,000 คน เลือกการตายล่วงหน้าของตน ขอตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี

       โดยทั่วไป ลูกหลานและญาติพี่น้องมักจะหวังดี ด้วยการพยายามยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ให้นานที่สุด เพียงหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ แต่หารู้ไม่ว่า การพยายามยับยั้งความตายนั้นเปล่าประโยชน์ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากเครื่องมือกู้ชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊มหัวใจ การใส่สายให้อาหาร เป็นต้น ขณะที่ผู้ป่วยเอง ต้องทนทุกข์ทรมานและไม่พอใจ แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะพูดไม่ได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทุกข์ทรมานจากเครื่องมือกู้ชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊มหัวใจ การใส่สายให้อาหาร เป็นต้น

       ด้วยเหตุนี้ ไต้หวันจึงได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยในการเลือกและวางแผนการตายล่วงหน้าของตนได้ โดยให้ประชาชนแสดงเจตนารมณ์ของตนไว้ในบัตรประกันสุขภาพว่า หากถึงบั้นปลายของชีวิตจะสละสิทธิในการรับการรักษาต่อไป โดยขอใช้การบริบาลดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า อันหนิงห่วนเหออีเหลียว (安寧緩和醫療) ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 มีชาวไต้หวันกว่า 725,000 คน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่รับการรักษาต่อไป ขอใช้การรักษาแบบประคับประคอง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีจำนวนสูงถึง 60% ที่เลือกวางแผนการตายล่วงหน้าของตนแบบนี้ เมื่อถึงเวลา แพทย์สามารถดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยที่ระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพได้เลย ไม่ต้องสอบถามความเห็นของญาติพี่น้องอีกต่อไป และจนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยที่รับการดูแลในรูปแบบนี้ไปแล้วกว่า 57,000 คน

ชาวไต้หวันกว่า 725,000 คน เลือกการตายล่วงหน้า ด้วยการกรอกแบบฟอร์มเลือกเจตนารมณ์ของตน เพื่อระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพ

       ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของไต้หวัน มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ การรักษาแบบประคับประคองในบ้านของตัวเอง ในชุมชน และโรงพยาบาลเป็นต้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ รับการรักษาแบบประคับประคองในบ้านของตัวเอง เพราะคุ้นเคย สบายและไร้แรงกดดันมากที่สุด แต่ในบ้าน อาจมีปัญหาเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และเรื่องการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ผู้ป่วยส่วยใหญ่จะทุกข์ทรมานจากเครื่องมือกู้ชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊มหัวใจ การใส่สายให้อาหาร เป็นต้น

3. บัตรประกันสุขภาพและบัตรประชาชนแบบใหม่ของไต้หวัน

       ไต้หวันเปิดใช้ระบบประกันสุขภาพมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว ได้รับการยกย่องว่าเป็นประกันสุขภาพที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก ไม่ว่าในเรื่องความสะดวก เพราะใช้ได้กับสถานพยาบาลทุกแห่ง ค่าใช้จ่ายที่ถูกและมาตรฐานคุณภาพที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะคนจน เศรษฐี จะได้รับการบริการในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันหมด จากเริ่มแรกที่มีผู้เข้าประกัน 60% ปัจจุบันครอบคลุมถึง 99% เพราะเพราะฉะนั้น ชาวไต้หวันทุกคน นอกจากบัตรประชาชนแล้ว จะมีบัตรประกันสุขภาพอีก 1 ใบ เนื่องจากเป็นบัตรแบบฝังชิพ สามารถเก็บข้อมูลและเข้าถึงระบบคราวด์ด้านการสาธารณสุขของรัฐบาลได้

ตัวอย่างบัตรประกันสุขภาพของไต้หวัน

       พูดง่ายๆ คือบัตรประกันสุขภาพของไต้หวัน นอกจากใช้ขณะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลได้แล้ว ยังมีการยกระดับการใช้งาน  เช่นเป็นพาสปอร์ตสุขภาพ สามารถตรวจสอบประวัติการรับการรักษา การรับยา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และตรวจดูสุขภาพของเจ้าของบัตรได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นบัตรยื่นเสียภาษีออนไลน์ได้ด้วย และในเดือนกรกฎาคมปีหน้า ไต้หวันจะเปลี่ยนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบดิจิทัล หรือ New eID Card โดยรวมบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพและใบขับขี่ไว้ในบัตรเดียวกัน ถึงเวลานั้น ถือบัตรใบเดียว สามารถทำได้หลายอย่าง ขณะที่เน้นความปลอดภัยสูง ใช้ชิปที่ผลิตจาก TSMC ผู้ผลิตชิปสัญชาติไต้หวันรายใหญ่สุดของโลก

 

บัตรประชาชนแบบใหม่ของไต้หวัน สามารถผูกกับโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องพกบัตร ใช้โทรศัพย์แทนบัตรประชาชนทำทุกอย่างได้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง