RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

  • 03 April, 2021
สโมสรผู้ฟัง
ชาวไต้หวันจะรอรับขบวนแห่ เพื่อลอดเกี้ยวเจ้าแม่มาจู่ เชื่อกันว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลายเป็นดีได้

1. พิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก ขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่จากศาลเจ้าเจิ้นหลันกงในไทจง เริ่มวันที่ 9 เม.ย. นี้ Rti ถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ 20.00 น. เป็นต้นไป

       เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ในไต้หวันจะมีพิธีกรรมทางศาสนาของลัทธิเต๋าที่สำคัญมากพิธีหนึ่ง นั่นคือพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ (媽祖) (หรือที่ไทยเรียกเจ้าแม่ทับทิม) ซึ่งในไต้หวันมีศาลเจ้าแม่มาจู่มากกว่า 3,000 แห่ง แต่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังมีประมาณห้าหกแห่ง หนึ่งในจำนวนนั้นคือศาลเจ้าเจิ้นหลันกง ที่เขตต้าเจี่ย นครไทจง (大甲鎮瀾宮) ซึ่งปีนี้จะมีการจัดพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายนนี้ และรายการอาร์ทีไอ ภาคภาษาไทย จะถ่ายทอดสดพิธีแห่วันแรกในคืนวันศุกร์ที่ 9 เมษายน ผ่านทางแฟนเพจอาร์ทีไอ ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชมภาพบรรยากาศสดพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่และลุ้นรับวัตถุมงคลและของที่ระลึกจากศาลเจ้าเจิ้นหลันกงกันนะคะ

องค์เจ้าแม่มาจู่ ประทับที่ศาลเจ้าเจิ้นหลันกง เขตต้าเจี่ย นครไทจง

       แต่ก่อนชมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวนี้กันก่อนค่ะ พิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ของศาลเจ้าเจิ้นหลันกง ที่เขตต้าเจี่ย นครไทจง ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง ได้ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อีกทั้งยังถูกองค์การ UNESCO ยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) และ Discovery Channel ก็ยกย่องให้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่  1 ใน 3 ของโลก นอกเหนือจากพิธีแสวงบุญที่นครเมกกะ  และพิธีมิสซาที่นครวาติกัน

พิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ของศาลเจ้าเจิ้นหลันกง ได้ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวัน (ภาพจากเฟซบุ๊กของศาลเจ้าเจิ้นหลันกง)

       สาเหตุที่พิธีกรรมนี้มีความสำคัญมากที่สุดในไต้หวันก็เพราะว่า เจ้าแม่มาจู่ เป็นเทพที่คอยปกป้องความปลอดภัยทางทะเล ให้แก่ชาวประมง และเหล่านักเดินเรือ จากการที่ไต้หวันเป็นเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเล จึงมีผู้ที่ยึดอาชีพประมง และประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ล้วนเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาและสักการะบูชาเจ้าแม่มาจู่กัน และความเชื่อนี้ก็แผ่ขยายไปทั่วไต้หวัน นอกจากนี้ในเขตภาคใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่มาจู่ โดยเฉพาะในมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง รวมไปถึงชุมชนชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทยก็มีศาลเจ้าแม่มาจู่ที่แบ่งภาคจากไต้หวันไปอยู่ที่สมุทรสาคร ชื่อศาลเจ้านำเหยามาโจ้วเก็ง องค์เจ้าแม่มาจู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้แบ่งภาคไปจากศาลเจ้าแม่หนานเหยา ที่เมืองจางฮั่ว

ยังถูกองค์การ UNESCO ยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และ Discovery Channel ยกย่องให้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่  1 ใน 3 ของโลก

       วัฒนธรรมความเชื่อนี้แพร่เข้าสู่ไต้หวันพร้อมกับการอพยพเข้ามาของชาวจีนจากมณฑลฝูเจี้ยน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ในไต้หวันมีศาลเจ้าแม่จู่  3 แห่งที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคราชวงค์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และต่อมาในยุคราชวงค์ชิง (ค.ศ.1616-1912) สร้างขึ้น 37 แห่ง และทยอยสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันทั่วไต้หวันมีศาลเจ้าแม่มาจู่ 3,000 กว่าแห่ง แต่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีประมาณห้าหกแห่ง ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือศาลเจ้าเจิ้นหลันกงแห่งนี้ล่ะค่ะ

ในแต่ละปีมีสานุศิษย์ร่วมขบวนแห่นับล้านคน

2. ชาวไต้หวันจะรอรับขบวนแห่ เพื่อลอดเกี้ยวเจ้าแม่มาจู่ เชื่อกันว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลายเป็นดีได้

       สำหรับเส้นทางที่ขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่เคลื่อนผ่านระหว่างวันที่ 9-18 เมษายนนี้ ได้แก่ เคลื่อนออกจากนครไทจง ไปยังเมืองจางฮั่ว หยุนหลิน และเจียอี้ และสุดท้ายเคลื่อนกลับมายังศาลเจ้าเจิ้นหลันกงที่เขตต้าเจี่ย นครไทจงในวันที่ 18 เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี รวมเวลา 9 วัน 8 คืน รวมระยะทาง 340 กิโลเมตร ระหว่างทางก็จะมี สานุศิษย์และประชาชนทั่วไปรอกราบสักการะ ตลอดจนมีการจัดพิธีขอพรจากเจ้าแม่ โดยการลอดเกี้ยวเจ้าแม่มาจู่ ซึ่งวิธีลอดเกี้ยวเจ้าแม่มาจู่นั้น ผู้ที่ต้องการขอพรจากเจ้าแม่มาจู่เข้าแถวไม่ใช่ยืนเข้าแถวนะค่ะ แต่เป็นการนั่งมอบกราบอยู่กับพื้นเป็นแถวยาวเหยียด เมื่อขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่มาถึง เกี้ยวเจ้าแม่จะถูกหามผ่านแถวขอผู้คนที่มอบกราบรออยู่ เพราะฉะนั้นทีมหามเกี้ยวเจ้าแม่ต้องแข็งแรงมากๆ เพราะจะต้องแบกเกี้ยวผ่านแถวที่ยาวหลายกิโลเมตร หลังจากผ่านแถวคนที่มาขอพรทั้งหมดแล้วจึงจะหยุดพักได้ ระหว่างช่วงเวลา 9 วัน 8 คืนนี้ช่วงกลางวันจะเดินเท้าไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ก็จะมีคนมาขอพรกันมากมายทุกหมู่บ้าน ส่วนตอนกลางคืนก็จะแวะพักค้างคืนที่ศาลเจ้าแม่มาจู่ตามหมู่บ้านที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ชาวไต้หวันจะรอรับขบวนแห่ เพื่อลอดเกี้ยวเจ้าแม่มาจู่ เชื่อกันว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลายเป็นดีได้

       ขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่นั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? ในการจัดขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่ ซึ่งประกอบด้วย 18 ทีมหรือคณะ มีการกำหนดตำแหน่งของขบวนอย่างชัดเจนและตายตัวว่า ใครอยู่หน้าใครอยู่หลัง แต่ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะได้แก่ผู้ที่ถูกจัดให้อยู่ลำดับหน้าสุดของขบวน ซึ่งถูกเรียกว่า報馬仔 (เป้าหม่าไจ่) หรือแปลว่า คนแจ้งข่าว ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่  จะเดินนำทางอยู่หน้าขบวน  สวมชุดสีดำ พับขากางเกงขึ้นข้างหนึ่ง สวมเสื้อกั๊กที่สานจากหญ้าคา สวมงอบ สวมรองเท้าที่สานจากหญ้า  ไว้หนวด สวมแว่นดำ แบกไม้คานที่แขวนฆ้องไว้ด้านหน้า ด้านหลังแขวนขาหมูกับผักกุยช่าย ซึ่งมีความหมายว่ามีอาหารการกินสมบูรณ์และอายุยืนยาว หน้าที่ของเป้าหม่าใจ่ ก็คือจะคอยตีฆ้องร้องป่าวให้ชาวบ้านได้ทราบว่าขบวนแห่ของเจ้าแม่มาจู่กำลังจะมาถึงแล้ว ขอให้รอให้การต้อนรับ หรือหากต้องการขอพรจากเจ้าแม่ก็สามารถเข้าแถวต่อคิวมอบกราบรอลอดเกี้ยวเจ้าแม่

       นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำรวจเส้นทางก่อนที่ขบวนแห่จะมาถึง หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นถนนขาด ต้นไม้ล้มทับทางก็จะได้แจ้งให้ขบวนแห่ชะลอการเดินทางลง

ขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่ของวัดเจิ้นหลันกงปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง