close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

  • 19 November, 2023
สโมสรผู้ฟัง
ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. ภาคเหนืออากาศหนาวจัด หลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°c หนาวสุดที่จีหลง 7.7°c เหมียวลี่ 7.9°c เถาหยวน 8.4°c กรุงไทเป 12.5°c

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจากการรับฟัง Rti Podcast ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ! กรอกแบบสอบถามได้ที่ :https://2023appsurvey.rti.org.tw/th

1. จัดมาเสื้อกันหนาว 2 ชั้น! ช่วงเช้าและกลางคืนหนาวจัด พื้นที่ราบโล่งภาคเหนืออุณหภูมิ 7-10°c ลมหนาวลูกใหม่จะมาเยือนศุกร์หน้า

          ช่วงนี้ลมหนาวจากทิศเหนือของจีนแผ่นดินใหญ่พัดลงมาปกคลุมเกาะไต้หวันเป็นระลอก ลูกใหม่ล่าสุดเป็นลมหนาวกำลังแรงระดับหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 10°c พัดมาจากภาคเหนือของจีนแผ่นดินใหญ่ลงมาปกคลุมไต้หวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 66 ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวไต้หวันส่วนใหญ่ รวมถึงพื้นที่ราบโล่ง อุณหภูมิในคืนวันศุกร์และช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. ต่ำกว่า 10°c หนาวสุดที่จีหลง 7.7°c เหมียวลี่ 7.9°c เถาหยวน 8.4°c กรุงไทเป 12.5°c ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป ช่วงกลางวันอบอุ่นขึ้น แต่กลางคืนและเช้าอากาศยังคงหนาวจัด และลมหนาวลูกใหม่จะมาเยือนในวันศุกร์หน้า

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. ภาคเหนืออากาศหนาวจัด หลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°c หนาวสุดที่จีหลง 7.7°c เหมียวลี่ 7.9°c เถาหยวน 8.4°c กรุงไทเป 12.5°c (ภาพจาก CWA)

          จึงเตือนให้รับมืออากาศหนาวจัดที่มาเป็นระลอก ด้วยการสวมใส่เสื้อกันหนาวหนา หรือ 2 ชั้นขึ้นไป ป้องกันร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการไม่สบาย

2. รู้ไหม? ชาวไต้หวันใช้น้ำประปามากเป็นอันดับ 2 ของโลก มากกว่าญี่ปุ่น 5 เท่า

            ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไต้หวันเผชิญกับสภาพการณ์ขาดแคลนน้ำรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกกอปรกับสภาพภูมิประเทศของไต้หวันที่ทำให้อ่างเก็บน้ำในไต้หวันสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกลงมาได้เพียงแค่ 18% เท่านั้น แม้ว่าไต้หวันมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง 2,515 มิลลิเมตร/ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 3 เท่าก็ตาม ส่งผลให้ทุกปีในช่วง เม.ย.-พ.ค. ต้องเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ หลายพื้นที่ทางภาคใต้ต้องใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของไต้หวันเปิดเผยว่า แหล่งน้ำในไต้หวันถูกนำไปใช้ในด้านการเกษตร 70% ภาคครัวเรือน 20% และภาคอุตสาหกรรม 10%

ไต้หวันมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง 2,515 มิลลิเมตร/ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 3 เท่า แต่เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้แค่ 18% (ภาพจาก Chinatimes)

             ข้อมูลของสมาคมน้ำนานาชาติ  (International Water Association : IWA) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำชั้นนำรวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของโลกระบุว่า จากการสำรวจการใช้น้ำภาคครัวเรือนใน 198 เมือง 39 ประเทศ ในปี 2561 พบว่า ครัวเรือนไต้หวันใช้น้ำประปาเฉลี่ยปีละ 326 ยูนิต/ครัวเรือน ติดอันดับ 2 ของโลก มากกว่า กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น 5 เท่า โดยอันดับที่ 1คือกรุงบัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนตินาปีละ 336 ยูนิต/ครัวเรือน

ทุกปีในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ไต้หวันจะเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ หลายพื้นที่ทางภาคใต้ต้องใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำ

                  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวิเคราะห์ว่า ชาวไต้หวันใช้น้ำประปาอย่างฟุ่มเฟือยเพราะราคาน้ำประปาในไต้หวันถูกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและศรีลังกา และไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำประปามาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว โดยมีการปรับราคาน้ำประปาครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 ปัจจุบันราคาน้ำประปาไต้หวัน เก็บในอัตราก้าวหน้าแบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก่

               enlightenedต่ำกว่า 10 ยูนิต ยูนิตละ7.35 เหรียญ

               enlightened 10 -30 ยูนิต ยูนิตละ 9.45 เหรียญ

               enlightened 30-50 ยูนิต ยูนิตละ11.55 เหรียญ

               enlightened 51 ยูนิตขึ้นไป ยูนิตละ 12.075 เหรียญ

     

ราคาน้ำประปาในไต้หวันถูกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและศรีลังกา ส่งผลให้ชาวไต้หวันใช้น้ำประปาอย่างฟุ่มเฟือย

           ด้วยเหตุนี้เองไต้หวันจึงเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม รัฐบาลพยายามหาทางแก้ไขโดยการสร้างโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ปัจจุบันมี 25 แห่งอยู่ที่เกาะเผิงหู 21 แห่งอีก 4 แห่งอยู่บนเกาะไต้หวัน แต่ปริมาณการผลิตยังมีเพียงเล็กน้อยคือ ส่วนใหญ่ผลิตได้เพียงวันละประมาณ 5,000 ตัน แต่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนสูง จึงยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม เมื่อผลิตน้ำจืดได้ไม่มาก จึงต้องหันไปใช้แนวทางการประหยัดน้ำแทน โดยนอกจากรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำและหาทางปรับขึ้นราคาน้ำประปาเพื่อเป็นการบังคับให้คนใช้น้ำน้อยลง แล้วยังพยายามส่งเสริมให้มีภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลน้ำ ซึ่งปัจจุบันเริ่มได้รับการขานรับจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อย

3. เห็นด้วยไหม? นักโทษขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเรือนจำ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งคัดค้าน อ้างเกรงนักโทษจะไม่มีอิสระในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

          10 ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วไต้หวัน เรียกร้องขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเรือนจำ ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งระดับประเทศ ได้แก่เลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ศาลปกครองชั้นสูงไทเปตัดสินเมื่อวันที่ 12 พ.ย. เห็นด้วยที่จะให้ผู้ต้องขังใช้สิทธิ์ในเรือนจำได้ และสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเถาหยวน จัดหน่วยเลือกตั้งและเตรียมมาตรการที่เหมาะสมในเรือนจำไทเป ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกุยซาน นครเถาหยวน แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งนครเถาหยวนคัดค้านการตัดสินดังกล่าวและมีการอุทธรณ์ว่า ไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังจำนวนน้อยเป็นการเฉพาะ นอกจากเกรงไม่มีอิสระในการเลือกตั้งอย่างแท้จริงแล้ว กฎหมายการเลือกตั้งไม่มีการกำหนดต้องจัดหน่วยเลือกตั้งในเรือนจำ และไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มอื่น ๆ อาทิ ทหารที่อยู่เวรและผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งให้ได้เช่นเดียวกัน

เรือนจำไทเป แต่ตั้งอยู่ในเขตกุยซาน นครเถาหยวน

          ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดไต่สวนคดีอุทธรณ์ผู้ต้องขังมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นพื้นฐานผ่านการเลือกตั้งในเรือนจำได้หรือไม่เมื่อวันที่ 14 พ.ย. และได้ตัดสินชี้ขาดเมื่อเย็นวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชนะคดี ยกเลิกคำพิพากษาเดิมของศาลปกครองชั้นสูงไทเป ไม่ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งในเรือนจำ

          จากตัวเลขของกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการบริหารดูแลเรือนจำทั่วไต้หวัน ปัจจุบัน มีผู้ต้องขัง 50,898 คน อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายการเลือกตั้งของไต้หวัน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งติดต่อกัน 4 เดือนขึ้นไป และกฎระเบียบในการบริหารผู้ต้องขังของเรือนจำฉบับแก้ไขเมื่อปี 2556 ไม่บังคับผู้ต้องขังจะต้องย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ยังเรือนจำขณะเข้ารับโทษ ทำให้ผู้ต้องขังทั่วไต้หวันที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเรือนจำเพียงแค่ 1,000 คนเศษ ผู้ต้องขังเหล่านี้ บางคนย้ายโดยความสมัครใจ บางคนเดิมอาจเช่าบ้านอยู่ หลังต้องคดีถูกตัดสินจำคุก เจ้าของบ้านเช่าขอให้ย้ายทะเบียนบ้านออกไป จึงต้องย้ายมาอยู่ทะเบียนบ้านในเรือนจำ ศาลปกครองสูงสุดคาดตัดสินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชนะคดี ยกเลิกคำพิพากษาเดิมของศาลปกครองชั้นสูงไทเป ไม่ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งในเรือนจำ

ผู้ต้องขังในเรือนจำไทเป ขณะฝึกซ้อมการเต้นเพื่อร่วมแข่งขันกิจกรรมนันทนาการของเรือนจำ (ภาพจาก FB เรือนจำไทเป)

          พูดถึงเรื่องนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งของไทย นักโทษหรือผู้ต้องขังในประเทศไทย ซึ่งมีประมาณ 260,000 คนเศษยังไม่ได้รับสิทธิ์การเลือกตั้งในเรือนจำเช่นกัน และนักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่กล่าวถึงคนกลุ่มนี้เลย อาจเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่ฐานคะแนนเสียงก็ได้

เรือนจำไทเป จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติผู้ต้องขังในเรือนจำไทเป เมื่อวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ (ภาพจาก FB เรือนจำไทเป)

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจากการรับฟัง Rti Podcast ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ! กรอกแบบสอบถามได้ที่ :https://2023appsurvey.rti.org.tw/th

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง