:::

ทั่วไป GeneralRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน

มิติใหม่ ไต้หวัน

          เพราะในแต่ละวันไต้หวันมีเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สังคม จิตอาสา การศึกษา และการท่องเที่ยว เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของเรื่องราวดีๆ  แต่เมื่อรวมกันหลายคนหลายครั้งหลายเรื่อง เรื่องราวเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ขยายวงกว้าง ซึ่งเราจะหยิบเรื่องราวเหล่านี้แหละมาบอกต่อให้ทุกคนได้รับทราบกัน ว่าทุกวันใหม่ในไต้หวันมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้าง ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ในไต้หวัน

 

รายการ

24 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     รายมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะขอพูดถึงเรื่องราวความยั่งยืนของแฟชั่นในไต้หวันจากการนำเศษผ้ามารีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ...more

17 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้มีเรื่องราวผลสำรวจน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของในชีวิตประจำวันของคนไต้หวันอย่าง "กระดาษทิชชู" (衛生紙 ...more

10 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

      มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่วัยรุ่นไต้หวันนิยมใช้มากๆ อย่างแอปพลิเคชันที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน อย่า ...more

03 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะขอพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไต้หวันกับพฤติกรรมความเคยชินที่ช่วยการลดการใช้พลาสติกในยุคปัจจุบั ...more

26 April, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

     มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้มาพร้อมกับเรื่องราวของ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของคนไต้หวันมาก ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง