close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

Podcast การศึกษา Podcast การศึกษา

Podcast การศึกษา

เรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ 

รายการ

24 September, 2023
Podcast การศึกษา Ep.21 อยากไปเรียนไต้หวัน ต้องทำยังไง ?  สัมภาษณ์ ผอ.จารุวรรณ จากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

       เชื่อว่านักเรียนไทยในไต้หวันหลายคนคงเคยได้ยินศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดี เพราะที่นี่ให้คำปรึกษาและ ...more

17 September, 2023
Podcast การศึกษา Ep.20 พบกับน้องภา การมาเรียนไต้หวันเปรียบเหมือนการเปิดประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เติบโตขึ้น

          Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.20  พบกับน้องศิญาภา แซ่ลี้ เด็กไทยจาก บ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชีย ...more

30 August, 2023
Podcast การศึกษา Ep.19 พูดคุยกับน้องเจินๆ ไต้หวันทำให้เธอยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและกลายเป็นคนตรงต่อเวลา

    Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.19 พบกับน้องเจินๆ หรือ วีรยา แซ่เซีย เด็กไทยจาก ตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่กำลังศึกษาระดั ...more

16 July, 2023
Podcast การศึกษา Ep.17 พูดคุยกับน้องเบ้บ เด็กไทยที่มาเรียน ปวช.ในไต้หวัน ประทับใจการคมนาคมของที่นี่

    Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.17 พูดคุยกับน้องเบ้บ เด็กไทยจากกรุงเทพมหานคร ที่กำลังเรียน ปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรานิกส์ โรงเรียน ...more

1 2 3 4 5
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง