:::

Podcast การศึกษา Podcast การศึกษา

Podcast การศึกษา

เรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ 

รายการ

21 May, 2023
Podcast การศึกษา Ep.14 พูดคุยกับน้องฟัง สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกงานในโรงงานและร้านเสริมสวย (ตอนที่ 2)

      Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.14 ยังคงอยู่กับน้องฟัง ปณิดา แซ่วุ่ย  เด็กนักเรียนไทยจากเชียงราย ที่กำลังเรียน ปวช.ปี 2 ที่โร ...more

12 March, 2023
Podcast การศึกษา Ep.11 พูดคุยกับน้องธเนศ หากเรียนแล้วไม่ชอบ ย้ายสาขาที่เรียนได้นะ

      Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.10 พบกับน้องธเนศ อายี เด็กนักเรียนไทย ที่กำลังเรียน ปวช.ปี 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนอุต ...more

1 2 3 4
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง