:::

Podcast การศึกษาRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan InternationalPodcast การศึกษา

Podcast การศึกษา

เรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ 

รายการ

25 September, 2022
Podcast การศึกษา : เรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.1 พบกับน้องเหวิน กับประสบการณ์ชีวิต ปวช.ในไต้หวัน

       Podcast การศึกษาเรียนต่อไต้หวัน เพิ่มวิสัยทัศน์ EP.1 พบกับน้องเหวิน เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาชั้น ปวช. ที่โรงเรียนอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์จ ...more

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง