เศรษฐกิจ-เทคโนโลยี Economy-Technologyไต้หวันไฮเทค

เรื่องราวเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยในไต้หวัน ติดตามได้ในรายการ ไต้หวัน Hi-Tech

 

มีอะไรทันสมัยยิ่งกว่าแนะนำมาเลย  tsk@rti.org.tw

 

ข่าวด่วนรายการ

12 March, 2019
แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  - 12 มี.ค. 62-  ยุค 5G กำลังจะมาถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์ ไอที ไต้หวันมีโอกาสธุรกิจสูง

...more
05 March, 2019
แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  - 05 มี.ค. 62-  Google Map เปิดการใช้งาน แผนที่ 3 D สำหรับ 4 เมืองใหญ่ในไต้หวัน

...more
26 February, 2019
แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  - 26 ก.พ. 62-  รัฐบาลไต้หวันยังคงผลักดันประเทศปลอดนิวเคลียร์

...more
19 February, 2019
แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  - 19 ก.พ. 62-  ไต้หวันส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์เซลล์เหนือบ่อเลี้ยงปลา

...more
12 February, 2019
แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  - 12 ก.พ. 62-  ทิศทางการพัฒนาระบบ 5G ในไต้หวันมีความชัดเจนมากขึ้น

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง