:::

เศรษฐกิจ-เทคโนโลยี Economy-Technology ไต้หวันไฮเทค

ไต้หวันไฮเทค

เรื่องราวเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยในไต้หวัน ติดตามได้ในรายการ ไต้หวัน Hi-Tech

 

มีอะไรทันสมัยยิ่งกว่าแนะนำมาเลย  [email protected]

 

รายการ

06 December, 2015
ไต้หวันไฮเทค 6 ธ.ค. 2558 - เทเลเมติกส์

เทเลเมติคส์ คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อที่จะส่ง รับและจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ซึ่งอยู่ห่างไกล  ข้อมูลจากสมาคมวิศวกรโทรคมนาคม  ชี้ให้เ ...more

29 November, 2015
ไต้หวันไฮเทค 29 พ.ย. 2558 โปรแกรมย่อวีดีโอ

ใช้เวลา 15 นาที ดูหนังความยาว 1 ชั่วโมง         กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมบริหารสารสนเทศสาธารณรัฐจีน และคณะกรรมการสร้างสรรค์บริการประยุก ...more

22 November, 2015
ไต้หวันไฮเทค 22 พ.ย. 2558 เครื่องจักรอาหาร

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตมากกว่านี้ได้ไหม แบบว่าทำทุกขึ้นตอนเลย ตั้งแต่ คัดเกรดวัตถุดิบ ป้อนวัตถุดิบใส่เครื่อง ใส่สารปรุงแต่งด้วยตัวเอง ทำตาม ...more

15 November, 2015
ไต้หวันไฮเทค - 15 พ.ย. 2558 ระบบ ETC ไต้หวัน

ระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) หรือ ระบบ ETC ของไต้หวันอยู่ในชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลจากงานประชุมใหญ่ ITS ซึ่งเป ...more

08 November, 2015
ไต้หวันไฮเทค - 8 พ.ย. 58 - ฟอร์โมแซต 5

ไต้หวันเตรียมส่งดาวเทียมของตนเองดวงที่ 4 ขึ้นสู่อวกาศ         กระทรวงเทคโนโลยี ไต้หวันได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมการส่งดาวเทียม FORMOSAT-5  ซึ่งเป็นด ...more

1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง