:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-CultureRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

18 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2021-10-18

ย้อนอดีตโรงภาพยนตร์เก่าเมืองหนานโถว

...more
11 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

พิธีบวงสรวงเต่า เอกลักษณ์ประเพณีพื้นบ้านเมืองไถหนานที่สืบทอดมานานนับร้อยปี

...more
04 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

หน่วยงานวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศอังกฤษร่วมมือกับสมาคมจักสานกกไต้หวัน (Taiwan Yuan-Li Handiwork Association) เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ "สัปดาห์งานฝีมือลอนดอน (London Craft Week) ปี 2021”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ณ ห้องจัดแสดงวัฒนธรรมมีชื่อของลอนดอน ([email protected]) ผนวกกับกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักสาน วิธีการทำ สินค้าที่เป็นผลงานที่เด่นๆ นับสิบชนิด ที่เป็นเอกลักษณ์งานฝีมือของไต้หวัน ซึ่งการจัดแสดงหลักๆ แล้วจะเกี่ยวกับการพัฒนาจักสานกกของไต้หวัน ตั้งแต่ยุคเจริญรุ่งเรือง จนถึงยุคซบเซาและมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ ในงานนิทรรศกาลยังมีการฉายวีดีโอหมู่บ้านจักสานย่วนหลี่ของเมืองเหมียวลี่ด้วย ซึ่งทางหน่วยงานวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศอังกฤษบอกว่า การจัดแสดงงานศิลปะการจักสานจากพืชในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นของความเหมือนและต่างกันระหว่างไต้หวันกับอังกฤษ ซึ่งจุดที่เหมือนกันคือเป็นงานฝีมือจักสานจากพืช แต่ความต่างคือแหล่งวัสดุจากธรรมชาติและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเครื่องจักสานของตำบลย่วนหลี่เคยผ่านยุคเจริญรุ่งเรืองที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก จนกระทั่งเข้าสู่ยุคซบเซา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ปีมานี้ เยาวชนรุ่นใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจ ทุ่มเทกับงานจักสาน และมีการร่วมมือกับธุรกิจอื่น มีการยกระดับจากธุรกิจดั้งเดิมเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ที่ไม่เพียงแต่สะท้อนงานฝีมือของไต้หวันให้คนลอนดอนได้ชื่นชมเท่านั้น

...more
27 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

เมืองไถหนานบริการน้ำดื่มฟรีหรือที่เรียกว่า “ฟ่งฉา-奉茶” ที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาในสังคมอดีต ปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีทั้งหมด 1,314 แห่ง

...more
20 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

เทศกาลไหว้พระจันทร์กับขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายสไตล์ หลากหลายรสชาติ

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง