ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-Cultureมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

ข่าวด่วนรายการ

21 January, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -21 ม.ค. 62- เหว่ยหยา

...more
14 January, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -14 ม.ค. 62-  ฉากกั้นหยกเขียว  碧玉屏風

...more
07 January, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -07 ม.ค. 62-  ลี่ฮื้อข้ามซุ้มประตูมังกร 魚躍龍門

...more
31 December, 2018
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -31 ธ.ค. 62- เดือนสิบสองของจีน (ล่าเยว่)

...more
24 December, 2018
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  24 ธ.ค. 61-  ตราประทับ

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง