ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-Cultureมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

ข่าวด่วนรายการ

10 June, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -10 มิ.ย. 62- ปัวะโป้ย (擲筊) การทอดวัตถุเสี่ยงทาย

...more
03 June, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -03 มิ.ย. 62-  ความเป็นมาเทศกาลบ๊ะจ่าง

...more
27 May, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -27 พ.ค. 62-  มองเทศกาลบะจ่าง - จงขุย

...more
20 May, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -20 พ.ค. 62-  ชนเผ่าเมาลี

...more
13 May, 2019
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -13 พ.ค. 62- มองเทศกาลท่องเที่ยวหมู่บ้านชนพื้นเมืองไต้หวัน ย้อนสู่เรื่องราวชนเผ่ายามิ

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง