:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-Culture มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

14 March, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 14 มี.ค.2565

การฟื้นฟูนาเกลือโจวหนาน ตำบลปู้ไต้ เมืองเจียอี้ (ตอนที่ 2) แม้ปัจจุบันไต้หวันไม่มีการผลิตเกลือเพื่อนำมาใช้บริโภคหลัก เนื่องจากต้นทุนของค่าแรงที่สูง ...more

07 March, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.2565

การฟื้นฟูนาเกลือโจวหนานของตำบลปู้ไต้เมืองเจียอี้(ตอน 1) ไต้หวันล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง 4 ด้าน มีแสงอาทิตย์เพียงพอ หากกล่าวถึงประวัติการผลิตเกลือของไต้ห ...more

28 February, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ขอนำเรื่องของศาลเจ้าชินโตในนครเถาหยวนหรือเถาหยวนเสินเซ่อมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งนี้ ที่เขตสวนวัฒนธรรมศาลเจ้าชินโตนครเถาหยวนมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดศาล ...more

21 February, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2022-02-21

สะพานข้าวเหนียวกั๋วซิ่ง(國姓糯米橋)  โบราณสถานแห่งเดียวของเมืองหนานโถวที่ยังเก็บรักษาไว้สมบูรณ์ที่สุด ล่าสุด เทศบาลเมืองหนานโถวทุ่มงบประมาณ 2 ล้านเหรียญ ...more

14 February, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ขอพรศาลเจ้าดัง 5 แห่งทางภาคเหนือในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หลังเทศกาลตรุษจีน ช่วงเทศกาลโคมไฟ หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิ คนไต้หวันนิยมไปขอพรพร้อมกับการชมบรรยากาศโดย ...more

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 80
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง