:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-CultureRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

16 January, 2017
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม  - 16 มค. 2560  - เทพเจ้าเตาไฟ

          เทพเจ้าเตาไฟหรือ เจ้าเซิน (灶神) ชาวจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด จะเป็นผู้รายงานความดีความชอบของมนุษย์ต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ ใกล้ถึงช่วงตรุษจีนเทพเจ้าเตาไฟจะต้องขึ้นสวรรค์ไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ชาวบ้านจะเซ่นไหว้ด้วยขนมหวาน ขนมเข่ง ลูกอมลูกกวาด  เพื่อให้เทพเจ้ากราบทูลคำหวานชมเชยมนุษย์ ต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ เพื่อให้เง็กเซียนฮ่องเต้ประทานความอยู่ดีมีสุขแก่มนุษย์

...more
09 January, 2017
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม  - 09 มค. 2560  - เทพฟ้าแล็บ ฟ้าผ่า เหลย

          ฟ้าแล็บ ฟ้าผ่า ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งชาวไทยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ นางเมขลากับรามสูรพบกันเมื่อไหร่จะเกิดความสั่นเทือนเลื่อนลั่นทั้งโลกา แต่ชาวจีนมีเทพฟ้าแล็บ ฟ้าผ่าที่แตกต่างออกไป นั่นคือ เหลยกง เตี้ยนหมู่

...more
02 January, 2017
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม  - 02 มค. 2560  - เจ้าที่ (ถู่ตี้กง 土地公)

        เทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพ ถือว่ามีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด คอยช่วยปัดเป่าดูแลต่าง ๆ

...more
26 December, 2016
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม  - 26 ธค. 2559  - พระไภสัชยคุรุ

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ( 藥師佛) เป็นพระพุทธเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน ไม่พบในฝ่ายเถรวาท พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค

...more
19 December, 2016
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม  - 19 ธค. 2559  - หมอเทวดาฮั่วท้อ(華陀 )

          ฮั่วท้อ เป็นบุคคลในแคว้นเว่ย ช่วงสมัยสามก๊กกล่าวว่า เป็นเทพองค์หนึ่ง เมื่อมาจุติลงบนโลกมนุษย์จึงรักษาผู้ป่วยได้ราวปาฏิหาริย์

...more
1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 66
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง