:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-CultureRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

28 December, 2015
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 28 ธ.ค. 2558 - ตุ่มประดับประตู

ต่มประดับประตู ตะปูตอกที่ประตู เรียกว่า เหมินติง (門釘) หรือเหมินหรู่ติงหรือหรู่ติง แรกเริ่มเดิมทีจะเรียกว่า หลิงซิง(鈴星) หรือตั๋วหลิง(鐸(ㄉㄨㄛˊ)鈴(ㄌㄧㄥˊ)) เดิมนั้นใช้ตอกเพื่อตกแต่งอำพรางหัวตะปูที่ตอกบนรอยต่อของบานไม้ประตู ต่อมากลายเป็นสิ่งประดับความสวยงามและมีความหมายสำหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น พระราชวัง บ้าน วัด เป็นต้น

...more
21 December, 2015
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 21ธ.ค. 2558 - ถังซันไฉ่

ถังซันไฉ่แปลตรงตัวคือเครื่องเคลือบถังสามสี แต่ที่ว่านี้ ไม่ใช่ถังหรือกะละมังที่มีสามสี แต่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา ที่อยู่ในยุคสมัยราชวงศ์ถังของจีน (ถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องก็คืองานเครื่องเคลือบดินเผาสามสีหรือเครื่องเคลือบไตรรงค์ สมัยราชวงศ์ถัง) เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (ค.ศ. 618-ค.ศ.906) ซึ่งถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองโอ่อ่าสูงสุดของศิลปกรรมจีน1 ในทุกแขนง ลักษณะพิเศษของเครื่องเคลือบถังสามสีนี้เอง ได้ส่งอิทธิพลให้แก่เครื่องเคลือบเกาหลีในยุคซิลลาและญี่ปุ่นในยุคสมัยนาระ (ค.ศ. 710 -ค.ศ. 793) ที่เรียกว่า เครื่องเคลือบนาระสามสี (Nara Sansai2) ด้วย

...more
14 December, 2015
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 14 ธ.ค. 2558 - ผีซิว

ผีซิว(貔貅) มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า เทียนลู่-กวางสวรรค์ คือเทพลก อาหารที่รับประทานคือทรัพย์สมบัติของมีค่า

...more
07 December, 2015
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 7 ธ.ค. 2558 - สั่นซื่อผัน

สั่นซื่อผาน หรือสั่นผาน เป็นภาชนะทองสัมฤทธิ์ ในสมัยฮ่องเต้โจวลี่หวัง ยุคราชวงค์โจวตะวันตก ลักษณะภายนอกของจานสั่นซื่อ มีความสูง 20.6 ซม. ความลึกของจาน 9.8 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางของปากจาน 54.6 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานจาน 41.4 ซม. น้ำหนักของจาน 21.312 กก. จานมีหูสองข้าง

...more
30 November, 2015
คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 30 พ.ย. 2558 - เหมากงติ่ง

เหมากงติ่ง (毛公鼎)เป็นกระถางทองสัมฤทธิ์ที่หลอมขึ้นในยุคราชวงค์โจวตะวันตก สมัยฮ่องเต้ โจวเซวียนหวัง ภาชนะนี้มี 3 ขา มีความสูง 53.8 ซม.ภายในกระถาง มีการแกะสลัก 500 ตัวอักษร(บางตำราก็บอกว่ามีทั้งหมด 499 ตัวอักษร ซึ่งตัวที่ 500 จะเป็นตัวอักษรซ้ำ ยัง  ไงๆ เราก็ใช้ 500 ตัวอักษรเพื่อการจำง่ายก็แล้วกัน) และตัวอักษรทั้ง 500 คำนี้ แบ่งเป็น 32 แถว (金文-คำจารึกบนเครื่องทองสัมฤทธิ์) ถือเป็นภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่มีการแกะสลักตัวอักษรมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน และรวมทั้งตัวอักษรที่สลักในภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่มากที่สุดของโลกอีกด้วย เป็นตัวแทนความเรียงปกิณกะในยุคราชวงค์โจวตะวันตก และยังถือว่าเป็นอักษรพู่กันที่แกะสลักลงบนภาชนะทองสัมฤทธิ์เกรดสูงสุดอีกด้วย

...more
1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง