:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-CultureRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

25 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

เทศกาลฉงหยาง เทศกาลแห่งความสุขของผู้สูงอายุ เทศกาลฉงหยาง(重陽節)ตรงกับวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน โดยมีวันและเดือนตรงกันคือ 9 ในปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคมตาม ...more

18 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2021-10-18

ย้อนอดีตโรงภาพยนตร์เก่าเมืองหนานโถว ที่เมืองหนานโถว มีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1921 ผ่านกาลเวลามานับร้อยปี เป็นสถานที่แห่งความทรงจำของผู้คนในเ ...more

11 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

พิธีบวงสรวงเต่า เอกลักษณ์ประเพณีพื้นบ้านเมืองไถหนานที่สืบทอดมานานนับร้อยปี เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน ที่เขตสี่ซู่ ชุมชนที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของเมืองไถหนาน ม ...more

04 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

หน่วยงานวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศอังกฤษร่วมมือกับสมาคมจักสานกกไต้หวัน (Taiwan Yuan-Li Handiwork Association) เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ "สัปดาห์งานฝีมื ...more

27 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

เมืองไถหนานบริการน้ำดื่มฟรีหรือที่เรียกว่า “ฟ่งฉา-奉茶” ที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาในสังคมอดีต ปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีทั้งหมด 1,314 แห่ง เพ ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 70
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง