:::

ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-CultureRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

20 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

เทศกาลไหว้พระจันทร์กับขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายสไตล์ หลากหลายรสชาติ เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 21 กันยายนตามปฏิทินสากล แต่ปฏิทินจีนตรงกับวันที่ ...more

13 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ขนมจีนโบราณ “ขนมเต่า”หรือ “ขนมอังกู๊” ขนมสิริมงคลที่นิยมนำมาเซ่นไหว้ งานเฉลิมฉลอง งานมงคล หรืองานอวมงคล รวมทั้งการประยุกต์ขนมโบราณชนิดอื ...more

06 September, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

วันสุดท้ายของเทศกาลผีจะต้องเซ่นไหว้ผีไร้ญาติ และยังมีข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติอีกมากมายด้วย เดือน 7 ในทุกปีตามปฏิทินจันทรคติถือเป็นเทศกาลผี นอกจากวันที่ประตูยมโ ...more

30 August, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

เยว่เฟย เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่ไม่แพ้เทพกวนอู แต่เกิดคนละยุค หลังจากที่ได้นำเรื่องของปาท่องโก๋มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ในครั้งนี้ขอนำเรื่องของเยว่เฟยมาเล่าต่อ ท ...more

23 August, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันนี้มีเรื่องของปาท่องโก๋มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งปาท่องโก๋ก็เป็นชื่อของกินชนิดหนึ่งของชาวจีน ทําด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อน ๆ แล้วจับเป็นคู่ติดกัน ทอดนํ้ามันให้พอง นิย ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 70
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง