แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

01 July, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. สถานการณ์โควิด-19 ยังคงรุนแรง การนำเข้าแรงงานชาติอื่นมีอุปสรรค นายจ้างไต้หวันหันมาว่าจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้น

...more
24 June, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. นครนิวไทเปรับสมัครเรียนภาษาจีนฟรี ชาติละ 1 ห้องเรียน เปิดเรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 5 ก.ค. เป็นต้นไป

...more
17 June, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. กองแรงงานเถาหยวนเปิดรับสมัครงานประกวดความสามารถพิเศษของแรงงานต่างชาติประจำปี 2563 หมดเขตสมัครวันที่ 12 ก.ค. นี้

...more
10 June, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. โควิดคลี่คลาย เริ่มชีวิตวิถีใหม่ ซื้อขายหน้ากากเสรี ชาวต่างชาติซื้อกลับประเทศหรือส่งให้ญาติที่บ้านได้โดยไม่จำกัดจำนวน

...more
03 June, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. เดือนมิถุนายน 63 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ตกค้างในไต้หวันกลับบ้าน 4 เที่ยว เที่ยวแรกเริ่ม 6 มิ.ย. 63

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง