แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

13 March, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. เตือนแรงงานต่างชาติขณะเดินทางกลับไปพักร้อน ต้องระวังไข้เลือดออก

...more
06 March, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันแล้วกว่า 180,000 คน ช่วยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 20,000 ล้านเหรียญไต้หวัน

...more
27 February, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. รมว. กระทรวงแรงงาน คาดหวังว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะได้รับการปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จับตาการประชุมในเดือนส.ค. ปีนี้

...more
20 February, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. ย้ำเตือน! การนำเข้าอาหารเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์เนื้อหมู จะถูกปรับสูงถึง 200,000 เหรียญไต้หวัน หากไม่มีเงินเสียค่าปรับ จะถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศ

...more
13 February, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. ระวัง! แรงงานไทยนิยมเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทางแต่ละเล่ม นามสกุลภาษาอังกฤษสะกดต่างกัน อาจกระทบสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง