แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

13 November, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ประกาศเปิดให้นำเข้าหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่เห็นวี่แววแรงงานต่างชาติในฟาร์มโคนม กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยัน ไม่ได้หยุดชะงักตามข่าวลือ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดแรงงานไทยอาจเป็นชุดแรกที่เดินทางมาทำงานในฟาร์มโคนม

...more
06 November, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. แรงงานต่างชาติในตำแหน่งผู้อนุบาลสามารถลาหยุดพักผ่อนได้ นายจ้างยื่นขอใช้มาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราว แบ่งเบาภาระของผู้อนุบาลจากกระทรวงสาธารณสุขได้

...more
30 October, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์
23 October, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ไม่ยากเลย! เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันยื่นขอได้ด้วยตนเองที่แรงงานจังหวัด เมื่ออายุต้องครบ 60 ปีขึ้นไป

...more
16 October, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยัน ไม่มีนโยบายให้เก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงานจากแรงงานต่างชาติตามที่บริษัทจัดหางานไต้หวันเสนอ

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 55

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง