แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

12 June, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. เตือนแรงงานต่างชาติระวังโรคที่มากับยุง โดยเฉพาะไข้เลือดออก

...more
05 June, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ปัญหาความไม่มีวินัยด้านการเงินของแรงงานไทยบางส่วน

...more
29 May, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ไต้หวันเข้าสู่หน้าฝน มักจะมีฝนฟ้าคะนอง ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเป็นอันตรายได้

...more
22 May, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. เงินเหรียญไต้หวันอ่อนค่า ทำแรงงานต่างชาติในไต้หวันท้อใจ

...more
15 May, 2019
อโศก ศรีจันทร์

1. ตำรวจเตือนมาด้วยความหวังดี ห้ามทะเลาะวิวาทตีกัน เพราะคนชนะส่งขึ้นศาล คนแพ้ส่งรพ. (不要打架,打贏上法院,打輸上醫院 )

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง