แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

11 September, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันห่วงใยแรงงานต่างชาติ เตือนพัวพันยาเสพติด อนาคตดับวูบ

...more
04 September, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน หากไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สามารถรับการบำบัดรักษาในไต้หวันและทำการตรวจซ้ำได้

...more
28 August, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันชื่นชมแรงงานไทย ว่าเป็นกำลังแรงงานต่างชาติกลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของไต้หวันไม่ว่าจะทางด่วนสาย 3 สาย 5 รถไฟฟ้าในเมืองต่างๆ  รถไฟความเร็วสูง โรงไฟฟ้าและตึกไทเป 101 ฯลฯ

...more
21 August, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำเดือนละ 700 เหรียญ คนงานต่างชาติจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มเดือนละ 24 เหรียญ

...more
14 August, 2019
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. ไต้หวันขอความช่วยเหลือจากไทยช่วยแก้ปัญหาแรงงานไทยหลบหนีนายจ้าง แล้วติดค้างค่ารักษาพยาบาล

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง