:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

10 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

1. สะดวกและประหยัด! ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน 15 ส.ค. เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องตรวจ PCR ยกเลิกข้อบังคับนายจ้างต้องซื้อปร ...more

03 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

1. อยากเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต้องทำอย่างไร? เคยมาทำงานที่ไต้หวัน อายุงานไม่ครบ 6 ปี เริ่มนับหนึ่งใหม่ เกิน 6 ปี อายุงานสะสมต้องครบ 11 ปี 8 เดือนขึ้นไป... ...more

27 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

1. อากาศร้อนจัด เตือนแรงงานไทยที่ทำงานกลางแจ้งระวังโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก อันตรายถึงชีวิต            ไต้หวันเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว ปีนี้ดูเหมือ ...more

20 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

1. ตรวจพบครั้งแรก จับแรงงานต่างชาติหลบหนีไปทำงานรับจ้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์           ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติหลบหนี มักจะหนีไปทำงานในโรงงานหรืองา ...more

13 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

1. ดัดหลัง บจง. ด้วยการเปิดให้ตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ น่าชื่นชมแต่ยังไม่พอ แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ร้องเข้าระบบเองไม่เป็น ขอทำแพลตฟอร์มใ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 86
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง