:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

01 July, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

1. ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการหางานทำในประเทศไทย นักลงทุนไต้หวันในประเทศไทยกว่า 6,000 ราย ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานไทยที่เคยทำงานอยู่ที่ไต้หวันมาก่อน ...more

24 June, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

1. สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านวาระแรก ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติทำงานครบ 3 ปี ต้องเดินทางออกจากไต้หวันอย่างน้อย 1 วัน สามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวัน ...more

17 June, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

1. ไต้หวันผวา คนงานไทยจากอุดรธานีติดเชื้อไวรัสซิกา 2 รายซ้อน เตือนเชื้อไวรัสมีผลต่อเด็กแรกเกิดทำให้ศีรษะเล็ก แนะเลี่ยงถูกยุงกัด   2. เข้าสู่หน้าร้อน ...more

10 June, 2016
รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

1. แนะนำนโยบายแรงงานแรงงานต่างชาติของนายกัวฟังยู่ (郭芳煜) รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่             - จะรื้อฟื้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 วันที่ถูกตัดทอนออกไปก ...more

03 June, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน จนถึงปัจจุบันมีร่วม 600,000 คนแล้ว ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ทำงานดี ขยันเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับจากนายจ้า ...more

1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 88
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง