:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

27 May, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

1. ทำงานครบ 3 ปี ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวรอบใหม่ มีแนวโน้มเป็นจริง แล้วมาตรการยกระดับสถานภาพแรงงานทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และการขยายเ ...more

20 May, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2559

1. รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น แรงงานไทยก็เช่นกัน มีจำนวนมากที่ทิ้งจักรยานแบบดั้งเดิม หันมาซื้อจักรยานไฟฟ้า เพราะไม่ต้องสอบใบขับขี่ ไม่ต้องสวม ...more

13 May, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

1. ควันหลงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์ 2559 เมื่อ 10 เม.ย. 59             - เป็นครั้งแรกที่นครนิวไทเปจัดส่งสุนัขตำรวจมาร่วมตรวจตร ...more

06 May, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

1. นายจ้างหักเงินภาษี 18% ทุกเดือน เมื่อสิ้นปีได้รับคืนเพียง 6% แรงงานไทยทวงถาม ล่ามอธิบายสับสน ขอความกระจ่างในเรื่องนี้ : ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 255 ...more

29 April, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

1. เถาหยวนรั้งแชมป์จำนวนคนงานข้ามชาติมากสุดในไต้หวันต่อเนื่อง มีแรงงานข้ามชาติจำนวน 97,029 คน จากทั้งหมด 594,886 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม) เหตุเพราะเ ...more

1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 88
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง