:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

27 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

1. โควิดแรงมาก ปรับมาตรการรับมือ ยกเลิกประกาศไทม์ไลน์ ไม่ยกระดับมาตรการป้องกัน ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการเบา เข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน ไม่ต้องไปนอน รพ. ...more

20 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

1. ระบาดหนัก ทั้งหวยไทย หวยฮานอย เตือนแรงงานไทยในไต้หวันระวัง อาจหมดเนื้อหมดตัวและหมดอนาคต เพราะเล่นหวยและการพนัน           2-3 ปีมานี้ แรงงานไทยใน ...more

13 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 เมษายน 2565

1. สั่งตรวจสายการบินปฏิบัติตามประกาศหรือไม่ หลังให้ทุกเที่ยวบินจากเวียดนามตรวจเพิ่ม ATK ก่อนขึ้นเครื่อง 6 ชม. แต่ยังตรวจพบมีผู้โดยสารบนเที่ยวบินลำหนึ่ ...more

06 April, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

1. สถานการณ์โควิดรอบใหม่มาแรง แนะรีบฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใครที่ยังไม่ฉีดจะถูกห้ามเข้าสถานที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น            ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา สถ ...more

30 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

1. ลดความเสี่ยงจากการเดินทางข้ามประเทศ กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีอายุการทำงานสะสมใกล้ครบ 12/14 ปี ขยายสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมได้ ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 86
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง