:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

15 January, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

1. ค่าจ้างขั้นต่ำ กลายเป็นประเด็นฮอตที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีนำมาหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ 2. ดร.จูลี่หลุน ชูนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้ ...more

08 January, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

1. ปีใหม่ 2559 ผู้มีรายได้ในไต้หวันเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลน้อยลง โดยผู้ที่พำนักในไต้หวันครบ 183 วันขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายรวมทั ...more

01 January, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559

1. ปีใหม่มาตรการใหม่ ผู้ใช้แรงงานทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดพัก 2 วัน 2. แรงงานไทยสะท้อนการบังคับใช้กฎหมา ...more

25 December, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

1. ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เวียนมา เป้าหมายของท่านสำเร็จไปแล้วแค่ไหน? 2. ต้อนรับปีใหม่ด้วยนโยบายด้านแรงงานใหม่ๆ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ...more

18 December, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 9 ปี ยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นแรงงานกึ่งฝีมือหรือแรงงานมีทักษะได้ แรงงานไทยร้องว่าเงื่อนไขโหด จ ...more

1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 87
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง