:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

11 December, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ชิงรางวัล 2. กองแรงงานกรุงไทเปจัดบริการตรวจสุขภาพฟรีครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. นี้ ที่ ...more

04 December, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

1. ผลพวงเพิ่มเงินรางวัลนำจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย มีผู้แจ้งข้อมูลมั่วจำนวนมาก รบกวนความสงบสุขของแรงงานต่างชาติทั่วไป แล้วยังสร้างความยุ่งยากให้กับเจ ...more

27 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

1. ไต้หวันขอบคุณแรงงานต่างชาติ มอบพวงกุญแจและปากกาสลักข้อความ "ขอบคุณท่านที่มาช่วยพัฒนาไต้หวัน" ให้แก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญาก่อนเดินทางกลับประ ...more

20 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

1. กระทรวงแรงงานระบุ แรงงานต่างชาติมีสิทธิเลือกหรือไม่เลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน กรณีที่บริษัทจัดหางานไม่ได้ให้บริการดูแลตามสัญญา เอาแต่เก็บค่าบร ...more

13 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

1. ท่านที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่ว่าจะมาในปีไหน เขตพื้นที่ใด เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิยื่นขอเงินบำเหน็จ/บำนา ...more

1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 87
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง